Saturday, May 25, 2024

ၼၢႆးမႆၶမ်းၺုၼ်ႉ ဢၼ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႅၵ်ႉသႂ်ႇၼၼ်ႉ လူႉတၢႆယဝ်ႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း ၼၢႆးမႆၶမ်းၺုၼ်ႉ ဢႃယု 67 ပီ လူႉတၢႆၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃပႃႇႁူဝ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ယွၼ်ႉၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႈႁိမ်းမၢၼ်ႈ မႂ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇႁႃၶႅမ် ယူးပတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼၢႆးမႆၶမ်းၺုၼ်ႉ လႆႈလူႉၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈ ပုမ်၊ ၸွမ်းႁူဝ်ဢူၵ်းၾၢႆႇၶႂႃ၊ ၶႅၼ်မိုဝ်း၊ ၶႃလႄႈ ၼႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင် ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်းၼႆႉ လႆႈလူႉၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ် ၼၢႆးမႆၶမ်းၺုၼ်ႉၼႆႉ လႆႈဢဝ်မႃးလုမ်းလႃးဝႆႉ တီႈၸလွပ်ႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ပေႃးထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 24 ၼႆႉ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“ဢၼ်ၼၢႆးမႆၶမ်းၺုၼ်ႉ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼႆဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၽွင်း မၼ်းၼၢင်း ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တူဝ်မၼ်းၼၢင်း သဵၼ်တူၵ်းႁူၺ်ႈၵႂႃႇ တၢင်းလိုၵ်း တေမီးမွၵ်ႈ 30 ပေႇ။ ယူႇတီႈ လုၵ်ႈၸၢႆး ၼၢႆးမႆၶမ်း ၺုၼ်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇလူင်းၵႂႃႇဢဝ် တူဝ်မၼ်းၼၢင်းၶိုၼ်ႈမႃးဢေႃႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပရႁိတ ၸင်ႇၵႂႃႇ ႁပ်ႉ ဢဝ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်း မႃးတီႈႁူင်းယႃပႃႇႁူဝ်ႇၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ 3 ၵေႃႉယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – လုင်း ၸၢႆးမွင်ႇ ဢႃယု 63 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ ဢိူင်ႇတိုင်းလူင် ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၼၢႆးမႆၶမ်းၺုၼ်ႉ ဢႃယု 67 ပီၼႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်ၾင်လိၼ်/ မၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မီးၵႂႃႇ 10 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆး 8 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 2 ၵေႃႉလႄႈ ၵႂၢႆးလူႉတၢႆၸွမ်း 1 တူဝ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း