Sunday, June 16, 2024

ၵႃးပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO လမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇ

Must read

ၵႃးပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း လမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈႁူဝ်ပူင်း – မိူင်းပွၼ် ၾၢႆႇပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆ မွၵ်ႈ 5 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 21/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၵႃးပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO လမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈႁူဝ် ပူင်း – မိူင်းပွၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယွၼ်ႉႁေႃႈဝႆးသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၽိတ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“လႆႈႁူႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၽိတ်း ၵႃးပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ၼႆၶႃႈဝႃႇ ယွၼ်ႉၶဝ်ႁေႃႈဝႆးၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ သွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ထၢင်ႇတႄႉ လႅပ်ႈ ၶဝ်တေဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA ၶဝ်ၵေႃႈ ၶဝ်ႈယိုဝ်းထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်း ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ် 3 ၾၢႆႇ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း လမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈႁိမ်းထမ်ႈၸၢင်ႉ ၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၵႄႈႁူဝ်ပူင်း – မိူင်းပွၼ် တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းၼႂ်းၵႃး မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸၢဝ်းပဢူဝ်း လမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈဝႆးသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈၶူဝ် ၼမ်ႉပွၼ် ယိုဝ်းသႂ်ႇ 6 ၵမ်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21-23/2/2024 ၶၢဝ်းတင်း 3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းပွၼ် – ႁူဝ်ပူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း