Wednesday, April 24, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႇလွင်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၺႃးတီႉ 100 ပၢႆ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႇလွင်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ႁူဝ်ၵူၼ်း 100 ပၢႆ တီႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး။

ဝၼ်းတီႈ 23/2/2024 ယၢမ်းၸဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႇလွင်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တီႈႁူင်းႁႅမ်း 1G1 ပွၵ်ႉသၼ်သၢႆးတႆး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တီႉလႆႈၵႂႃႇ ႁူဝ် ၵူၼ်း 100 ပၢႆ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၸၢဝ်းထႆးလႄႈ ၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်တေႃႇလွင်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တီႈ 1G1 ၶဝ်ဢဝ်ၵႃးယေး မႃးတၢင်ႇၵႂႃႇမူတ်းၶႃႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ် ၸၢဝ်းထႆး၊ ၶႄႇ၊ မၢၼ်ႈ၊ တႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၽဵဝ်ႈၵႂႃႇမူတ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉ တီႈလႂ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈႁူင်းႁႅမ်း 1G1 ၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မၢင်ၸိူဝ်း တၼ်းပၢႆႈ လွတ်ႈၵေႃႈမီးယူႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇမႃးၶႃႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇ ၵုမ်းဝႆႉတီႈ လႂ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တႄႉ ပွႆႇတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၼႆၶႃႈဝႃႇ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇယိုၼ်ယၼ်။ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ် ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမၢင်ၸိူဝ်း တၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈၵေႃႈမီး။ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈ တူၺ်းငဝ်းလၢႆး ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇသေ တၼ်းပၢႆႈဢဝ်တူဝ် လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ႁူင်းႁႅမ်း 1G1 လၢတ်ႈ တီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းတိတ်းၸပ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ဝဵင်းၼိုင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝဵင်းၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵူၼ်းၵိုၼ်း ၶွၼ်ႈၵေႃႈၸႂ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း၊ လွင်ႈလႅၼ်လိၼ်ငိုၼ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ (ၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉ) ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လိူင်ႇ ၼမ်မႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/2/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းထႆး လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်တင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း တၢင်းၾၢႆႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ တႄႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႇလွင်း ၼိူဝ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း