Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ 1,000 ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ထိူၼ်ႇၶဵဝ်ၸမ်ႉၼမ်ႉလိူင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တႃႇမၢႆတွင်း ဝၼ်း ႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လုမ်ႈၾႃႉ တီႈၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

ႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတ တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတ တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉ ၵႅမ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈ တင်းၼမ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတ တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး လုၵ်ႈႁဵၼ်း 237 ၵေႃႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မေႃသွၼ်ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ၊...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းၼၢႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈပေႃးယဵၼ် ၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ၸွမ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇသေဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တၵ်းတေလႆႈ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမိူင်းပေႃးယဵၼ်။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ပလိၵ်ႈ မၢၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း (လဝၵ) ႁွင်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ပွၵ်ႉဢူးယဵၼ်ႇ၊ ပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ၊...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၼၢႆး ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼမ် ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈ ၼႃးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၼၢႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼမ်ၼႆလႄႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပီၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃးၶဝ် လႆႈပၼ်ၵႃႈၸၢင်ႈၼမ် ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ - ၵျုႊလၢႆႊ 2023 ၼႆႉမႃး ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၼၢႆးဢွၼ်ၵၼ်လူင်းၼႃး ၶဝ်ႈသူၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းပီ 2022-2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သႅၼ်းပၢၼ်ႁႅင်းၵိုမ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ...

ၸဝ်ႈတႅင်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ဢမ်ႇထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ယင်းပႆႇပိၵ်ႉဢိုတ်း

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ ပိုတ်ႇလဵၼ်ႈမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိုတ်ႇဝႃႈၼႆယူႇသေတႃႉ ၸဝ်ႈတႅင်ႇလႄႈၸုမ်းၽူႈဢွၼ်ပိုတ်ႇဢမ်ႇထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း - ယင်းပႆႇပိၵ်ႉၵိုတ်း ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ပိုၼ်ႉတီႈ။ ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်လၵ်ႉပိုတ်ႇလဵၼ်ႈမႃး ၼႂ်းပွၵ်ႉလွႆဝႄႈတင်း ပွၵ်ႉဢူးယဵၼ်ႇ...

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈမိူင်းၼၢႆး လၵ်ႉပိုတ်ႇလဵၼ်ႈမႃးၼမ် ပႆႇမီးၽႂ်ႁၢမ်ႈ

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပိုတ်ႇမႃး မီး 5 တီႈယဝ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပိုတ်ႇလဵၼ်ႈၵၼ် ၼႂ်းပွၵ်ႉလွႆဝႄႈတင်း ပွၵ်ႉဢူး ယဵၼ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်လွင်းသုမ်း ပဵၼ်ၼီႈၼမ် ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၵမ်ႉ (ပွင်ႇ) ရူတ်ႉၵႃး ႁိူၼ်းယေး တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်လၵ်ႉပိုတ်ႇမႃး...

ပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပိုတ်ႇလႆႈ 2 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်မႃးႁၢမ်ႈ

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး ၼႂ်းပွၵ်ႉလွႆဝႄႈၼႆႉ မီးမႃးၸမ် 2 လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇမီးပလိၵ်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႈၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈသင်။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တီႈပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ဢၼ်မီးဝႆႉ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းမိူင်း ၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း မီးၽၢႆႉၵိဝ်း၊ မၢၵ်ႇၸႅင်ႇလႄႈ...

ပီၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ၼမ်

ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယတ်တိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပီၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈတွပ်ႇ လိၵ်ႈမီး 400 ပၢႆ တိူဝ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈ 2 ပုၼ်ႈ ပီပူၼ်ႉ သင်ၶၶဝ်ႈတွပ်ႇ မီးမွၵ်ႈ 200 ၵူၺ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19-27/2/2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ထိုင်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းၼၢႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမလႄႈပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ၼႃႈ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ပေႃးတေမေႃမႃးတီႈဝတ်ႉၵျွင်းသေ မေႃၼပ်ႉယမ်ရတၼႃႇ သၢမ်ၸဝ်ႈလႄႈ ႁဵၼ်းႁူႉ လွင်ႈထမ်ႇမ ။ ဝၼ်းတီႈ 1-4/3/2023 ၼႆႉ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး တေဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ...

ၶွမ်ႊမတီႊတိုၵ်းသူၼ်းတႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သႂ်ႇႁႅင်းသၢင်ႈၶိုၼ်ႈလႆ ႁၢဝ်းၼၵႃး လွႆၼမ်ႉႁူးၸၵ်ႈတေႃႇႁႂ်ႈၸဵဝ်းယဝ်ႉ

တႃႇႁၵ်ႉသႃ လွႆၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇၵိုၵ်းပိုၼ်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေးၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးမႃးယႃႉၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ်ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃၼႆသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈႁၵ်ႉၶူဝ်းၶွင် ၵိုၵ်းပိုၼ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊ ၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်ႈလႆ လႄႈ ႁၢဝ်းၼၵႃး 2 တူဝ် တၢင်းၶိုၼ်ႈလွႆၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇယိုၼ်ႈမိုဝ်းထိုင်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတီႈၸမ်/ၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁႂ်ႈၸဵဝ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းဝႃႈၼႆ။ လွႆၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႇတေႃႇၼႆႉ မီးဝႆႉၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 8 လၵ်း ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၶၢၼ် ။ ယူႇတီႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းၼၢႆး ႁၵ်ႉသႃ ၵွင်းမူးၵိုၵ်းပိုၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈႁႅင်းၵူၼ်း ႁႅင်းငိုၼ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈႁၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးႁူမ်ႈၵၼ် ႁၵ်ႉသႃ ပႅင်းၵိုမ်း ၵွင်းမူးၸႂ်မိူင်း ၵိုၵ်းပိုၼ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ဢၼ်တေၵူၼ်ႇၵွႆ တီႈလွႆၸၢင်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းငိုၼ်း ႁႅင်းၵူၼ်း တႃႇၵုမ်းၵမ်ႉၵွင်းလွႆ ဢၼ်ပဵၼ်ထၢၼ်ၵွင်းမူး ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10/12/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵုမ်းၵမ်ႉလွႆ ၵွင်းမူးၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ...

ပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈပိၵ်ႉၵႂႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸူမ်း

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပိၵ်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵႂႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ၸူမ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶီႈလၵ်ႉ ၵူၼ်းၸူၼ်လႄႈလွင်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်တေလူတ်းယွမ်း။ ပၢင်တေႃႇလွင်းတီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း တၢင်းၵႂႃႇသၢႆးၽႄႇလႄႈ တီႈပွၵ်ႉ လွႆဝႄႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/11/2022 ။  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ RCSS ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသင်ႇၵိုတ်းလႄႈၵႃႈလႆႈၵိုတ်းဝႆႉဝႃႈၼႆ။   ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၽူႈယိင်း ဢႃယု 50 ပၢႆ...

ၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇၶိုင်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းယႂ်ႇထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ၊ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင်တႃႇပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးပၢင်တေႃႇလွင်း။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 14/11/2022 ၸိုင် ယူႇတီႈ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်းယႂ်ႇလူင် ၵိုၵ်းပႃးပွႆးၵၢတ်ႇၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တီႈပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်း  ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

လူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽႃႇၺႃးတုမ်ႇမူဝ်  ဢၼ်ပဵၼ်မဵတ်ႇမၢႆ ၵိုၵ်းၵပ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

လူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၼမ်ႉၸၢင် ၽႃႇၺႃးတုမ်ႇမူဝ် ၵိုၵ်းပိုၼ်း ဢၼ်မီးတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼၼ်ႉလႅဝ်ၽွင်  ။ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတေလွတ်ႈဝၢၼ်းပရိၵ်ႈလူင်သေတႄႇၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6/6/2019 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 3/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်း  ဢူးၺုၼ်ႉဝေႇ ႁေႃၵႃးသိုၵ်း မၢႆလူတ်ႉ (ဗ ၇၈၀၉) ပဵၼ်လူတ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 931 ၼမ်ႉၸၢင်  လုၵ်ႉလၢင်းၶိူဝ်းမႃး တေၶိုၼ်းမိူဝ်းၼမ်ႉၸၢင်။...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ်လၢင်းၼွင်ၼမ်ႉႁူးလွႆၸၢၵ်ႈ တူၺ်းလူသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး   ၽွမ်ႉၵၼ်လၢင်းၼွင်ၼမ်ႉႁူး တႃႇႁၵ်ႉသႃ ၼမ်ႉႁူး ၼမ်ႉႁွင်ႈပႃႇမႆႉဢၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈလွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈၸႂ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းထိ 26 / 4 / 2018 ၸၢႆးမွင်ႇၵျီး (ၽွင်းတႅၼ်းၵဝ်ႇ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး) ၊ ဢိၵ်ႇထဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၊ ၵူၼ်ၼုမ်ႇၽူႈႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ႁူမ်ႈတင်း  ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img