Tuesday, March 21, 2023

ပီၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ၼမ်

Must read

ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယတ်တိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပီၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈတွပ်ႇ လိၵ်ႈမီး 400 ပၢႆ တိူဝ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈ 2 ပုၼ်ႈ ပီပူၼ်ႉ သင်ၶၶဝ်ႈတွပ်ႇ မီးမွၵ်ႈ 200 ၵူၺ်း။

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ မိူင်းၼၢႆး
Photo by – Soon Li Mongnai/ ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19-27/2/2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ထိုင် 9 ၶမ်ႈ) ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်း မိူင်းၼၢႆး ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉၶမ်းလူင် ပွၵ်ႉၼႃႈႁွင်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2022 – 2023 ၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈတႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ မီး 406 တူၼ် ။

ၸဝ်ႈၶူး သုၼ်ၻရ ၽူႈမၢႆလူင် ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ၶဝ်ႈတွပ်ႇ လိၵ်ႈ ၼမ်တီႈသုတ်း မီး 406 တူၼ်။ တေလႆႈဝႃႈ တိူဝ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈ 2 ပုၼ်ႈ။ ပေႃးႁူမ်ႈပႃး ၸဝ်ႈသြႃႇၸဝ်ႈၶူး မႃးႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းထႅင်ႈ 100 ပၢႆသေ ႁူမ်ႈၵၼ် တေမီး 500 ပၢႆ။ မိူဝ်ႈပီ 2022 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇၶဝ်ႈတွပ်ႇ မီး 184 တူၼ် ယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း။ ၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ တေႃႇပီ တေမီး 200 ပၢႆ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ မိူင်းၼၢႆး
Photo by – Soon Li Mongnai/ ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ တင်းမူတ်း တေမီးမွၵ်ႈ 700 တူၼ်။ ပီၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ပိူင်လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇၼႆႉသမ်ႉ တေမီး 450 တူၼ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈတွပ်ႇ 406 တူၼ်။ တီႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈတွပ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ မၢင်ၸဝ်ႈ မႃးႁဵၼ်းတူၵ်းလႃႈတူၵ်းလိုၼ်း။ မၢင်ၸဝ်ႈ တိုၵ်ႉလဵၵ်ႉႁႅင်း ပႆႇပေႉလိၵ်ႈတႆးလႆႈလီ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ။

သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸိူဝ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇပီၼႆႉ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ပီၼိုင်ႈ မီး 271 တူၼ်၊ ၸၼ်ႉငဝ်ႈပီသွင် 122 တူၼ်လႄႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈပီသၢမ် 13 တူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမ ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2022-2023 ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 39 တိူၵ်ႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇမိူင်းတႆး 35 တိူၵ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈတွပ်ႇမီး 12,000 တူၼ်။

ဝၢႆးႁဵတ်းဢွၵ်ႇ လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးၼႆႉ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပိူင်လဵဝ်ၵၼ်မႃး တင်း မူတ်း။ ၸဵမ်ဝၼ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈလႄႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈထၢမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း