Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

TBC ထႆး – မၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 99 တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်လႄႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တင်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Maesaiperss ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼထီႊ ထိမ်ႊသဵၼ်ႊ ၾၢႆႇထႆးလႄႈ...

ႁၢၼ်ႉၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ် ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးၸူၼ် သုမ်းငိုၼ်းထႆး 2 သႅၼ်

ၶၢဝ်းတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းလမ်ႇမၢၵ်ႈၵူၼ်းၸူးငၢႆႈၶဝ် ႁႃငိုၼ်းတၢင်းဢွမ်ႈတၢင်းလတ်းၼမ်လိူင်ႇမႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉသိုဝ်ႈသႂ်သမ်ႉ လႆႈၶၢမ်ႇၸၢၵ်ႇ မၼ်းၶိူဝ်းယႂ်း တုၵ်ႉယဝ်ႉတုၵ်ႉထႅင်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႄႇႁႃလၵ်ႉၸူၼ်ပိူၼ်ႈ မီးၵူႈလိူၼ်။ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉၵေႃႈ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ် တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ်ၼၼ်ႉၵႂႃႇ သုမ်းငိုၼ်းထႆး ဢမ်ႇယွမ်း 2 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/06/2024...

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းႁၢမ်းၵၢၼ် (ၵူၼ်းယွၼ်း) လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး 3 ပီပၢႆၼႆႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုင်ႈမိူင်းတူၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ် လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇဝႃႈၵူၼ်းႁဵတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလဵၵ်ႉယႂ်ႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၽဵင်ႇၵၼ်မူတ်းလႄႈ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈသမ်ႉ ယိုင်ႈၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁၢမ်း ၵၢၼ်မီးၼမ် လိူဝ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။ ဢၼ်လႄႇႁႃယွၼ်းၵိၼ်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵၢင်ဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉမီးၼမ်။ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢဝ်ၵႃးတေႃႉသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 40 ၵေႃႉ သေတႃႉၵေႃႈ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတိုၵ်ႉမီးၼမ်...

ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း တၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸုမ်းၵူၼ်းယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ် ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇတီႉၺွပ်းလႆႈ။ ဝၼ်းတီႈ 22/05/2024 ယၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးသၢမ်သိူဝ် ဢႃယု 40 ပၢႆ ၺႃးယိုဝ်း တီႈၾၢႆႇလင် လုမ်းၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၵူၼ်းဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင်ၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ယဝ်ႉ

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၵဵပ်းသိုၵ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင် (မၢတ်ႉပူင်ႇတိၼ်ႇ) ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႇလွင်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၺႃးတီႉ 100 ပၢႆ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႇလွင်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ႁူဝ်ၵူၼ်း 100 ပၢႆ တီႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2024 ယၢမ်းၸဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႇလွင်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တီႈႁူင်းႁႅမ်း 1G1...

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶိုင်ၶဝ်ႈၸူၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶိုင်ဢၢင်ႈၶဝ်ႈၸူၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတုမ်ႉ တွပ်ႇႁႄႉၵင်ႈၶိုၼ်းသေ ထိုင်တီႈတင်းသွင်ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၾၢႆႇၵူၼ်းၸူၼ် မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 20/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၶိုင်ၶဝ်ႈၸူၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉတူၼ်ႈၵေႃႉၼႂ်း...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇ ၶွင်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၺႃးၸူၼ် တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇယွႆႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈသေ လႆႈၵႂႃႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇလႄႈ ငိုၼ်းတွင်း တင်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈ ၶွင်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ တၢင်းၶဝ်ႈဝတ်ႉ ဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ပွၵ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ...

ၶူဝ်တႃႈလိူဝ်ႇ ၸတ်ႉတႅၵ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း – ၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း ၶူဝ်တႃႈလိူဝ်ႇ ၸတ်ႉတႅၵ်ႇ ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးဝႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လူင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း - ၵဵင်းတုင် တီႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ၵႃး ၵူၼ်း ဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်းလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵႂႃႇမႃး...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်ႁႅင်းဢုၼ်ႇၸႂ်ၸူး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းတိုဝ်ႉ တၢင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈ ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ။ ဝၼ်းတီႈ 5/1/2024 ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီသေ ယူႇတီႈ သင်ၶ ၸဝ်ႈလႄႈ...

ၼမ်ႉမႄႈၶၢဝ် လုပ်ႇထူမ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉမႄႈၶၢဝ် လူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လုပ်ႇထူမ်ႈပႃးႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်ၼမ်ႉမႄႈၶၢဝ် ၶႃႈဢေႃႈ လႆလူၼ်ႉၾင်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်း တၢင်းလူင်...

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်း သုမ်းငိုၼ်းထႆး လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ

မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်း တီႈၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၵႅဝ်ႈလူင် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 1,000,000 ဝၢတ်ႇ (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ ငိုၼ်းထႆး)။ ၸဝ်ႈၶူး ၼၼ်ႇတႃႇသႃႇရ (ႁွင်ႉ) သၢႆလႅင်းၶိူဝ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၵႅဝ်ႈလူင် ဢိူင်ႇၽင်မိၼ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လႅၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႂႃႇ 1,500,000 ဝၢတ်ႇ...

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သွင်မေႈလုၵ်ႈ ၺႃးၶိုင်ဢၢင်ႈတီႉၺွပ်း ဢဝ်ပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ (ပြန်ပေးဆွဲ)

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သွင်မေႈလုၵ်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ 3 ၵေႃႉ ၶိုင်ဢၢင်ႈတီႉၺွပ်း တေဢဝ်ၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းတီႉလႆႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/8/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6:40 မူင်း ၼၢင်းသႅင်ပၼ် ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ 3 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃး (Crown) မႃးလမ်း ၼိုင်ႈသေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းလဵၼ်ႈၵွင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵွင်ႈလၼ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဝ်းလဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႆႉတီႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ပၼ်လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၸၢႆးလဵၼ်ႈၵွင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၼ်းၵွင်ႈလၼ်ႇသေ မၢၵ်ႇၵွင်ႈလႆႈလၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇၶႃ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း။ ဝၼ်းတီႈ 22/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဝ်းလဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉတီႈ ၼႂ်း ဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ပွၵ်ႉမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးၽႅၼ် တေတီႉဢဝ်လၢႆ ရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝႂ်

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ဢၢၼ်းတေတီႉၺွပ်းရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇမီးဝႂ်/ ၶွၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်တင်းတူင်ႇဝူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2023 ၼႆႉၵႂႃႇ ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တေတီႉဢဝ်လၢႆ ရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝႂ်/ ၶွၼ်ႇ (လၢႆႇသိၼ်ႇ) ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img