Saturday, March 25, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်း/ တေႃႇဢႃယု ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ဝႆႉ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇတေႃႇဢႃယု/ ပိၼ်ႇပပ်ႉဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် (နယ်စပ်ဖြတ် သန်းခွင့်လက်မှတ်) ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 200 – 300 ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ထႆးလႄႈမၢၼ်ႈ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်း ၶူဝ်မႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း မၢႆ (1) ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ်...

ၶွမ်ႊပၼီႊ “ဝႃႉ” ႁူင်ပင်း ယႃႉသူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶိုင်ဢဝ်တီႈ 100 ဢေႊၶိူဝ်ႊ

ၵူၼ်းၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်ပင်း ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၵႂႃႇထုၺ်ယႃႉ တီႇၽဵဝ်ႈ သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႇၶီႈလဵၵ်းသေ တိုဝ် ယိုတ်းဢဝ် တီႈလိၼ် 100 ဢေႊၶိူဝ်ႊ တႃႇႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ သၢင်ႈႁူင်းႁုင်လဵၵ်း လႄႈ ႁူင်းႁုင်ယၢင်တင် Rubber ။ ဝၼ်းတီႈ 29/9/2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF...

ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢမ်ႇမီးပၢင်လွင်း (ကာ စီနို)ဢၼ်ပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ် 

ပလိၵ်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢင်လွင်းၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းယဝ်ႉသေ လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ပၢင်လွင်း (ကာစီနို) ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ ။ ဝၼ်းတီႈ 6/2/2020 ၼၼ်ႉ  ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁူင်းႁႅမ်းလႄႈ တီႈဢၼ်ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ တီႈမီး ပၢင်တေႃႇလွင်း လၢႆလၢႆတီႈ၊ ၵူတ်ႇထတ်း ၸဝ်ႈၶွင်ၵၢၼ် (ၼၢႆးၸၢင်ႈ) တီႈႁူင်းႁႅမ်းသေတီႉၺွပ်း...

ၽူႈၸတ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မႃးယွမ်းၼွမ်းတီႈလုမ်း SNLD

ပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းယိပ်းပၢႆႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD)  (လူၺ်ႈၾၢႆႇပႃႇတီႇဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းလွင်ႈသင်) သေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင် လႄႈ ၵေႃႇမတီႇပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၶိုၼ်းမႃးယွမ်းၼွမ်း တီႈလုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ။ ဝၼ်းတီႈ 11/12/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႇမတီႇ ၸတ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း - တွၵ်ႇတႃႇမျိၼ်ႉမွင်ႇ၊...

ၶွမ်ႊမၼီႊၶိုင်လွမ်ႉႁူဝ်ႉတတ်းဢဝ်လိၼ်  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းဢမ်ႇႁပ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၶွမ်ႊမၼီႊ ဢၼ်ပၵ်းယူႇတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်႞ ၵႂႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉ တတ်း ဢဝ်တီႈလိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈႁွင်ႇႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ဢၼ်မီးၾၢႆႇ တၢင်းၵႂႃႇမိူင်းၽူင်း ၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁပ်ႉ သၢၼ်မိုဝ်း ၵၼ်ၵႂႃႇယႃႉႁူဝ်ႉပႅတ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ 17/11/2019 ၼႆႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်ပင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵႂႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉ တတ်းဢဝ်တူင်ႈၼႃး ဢၼ်လူင်ပွင် ၸိုင်ႈသိုၵ်း...

ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆႉမီးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း၊ ၵေႃႇတင်ႈဝဵင်း တိတ်းဢိူမ်ႈ ၾင်ႇၼမ်ႉသၢႆ လႄႈ ဝဵင်းမႄႈသၢႆ လႅၼ် လိၼ် တႆး - ထႆး ။ မိူဝ်ႈၵေႃႇတင်ႈဝဵင်း တႃႈၶၢမ်ႈၼမ်ႉမႄႈသၢႆ မီးပႃႇမႆႉၶီႈလဵၵ်း (တူၼ်ႈမႆႉ မွၵ်ႇၸလီႇ) လႄႈ ၸပ်းၸိုဝ်ႈ ဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်းမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ...

ၽူႈယိင်း  50 ပီ ၵေႃ့ ၼိုင်ႈ ထုင်ႉသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ၺႃး ၵူၼ်း 5 ၵေႃ့ ၵွင်ႈၸမ်ႈတီ့ၵႂႃႇ

ၽူႈယိင်း သႅၼ်းဢႃယု 50 ပီပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇထုင်ႉသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ႁူၺ်ႈလိၼ်လိမ်၊ မိူင်းၽူင်း၊ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ပႃးၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းႁၢၼ်ႉသေ ၵွင်ႈၸမ်ႈတီ့ဢဝ်ၵႂႃႇ  တေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆ့ ယင်းပႆႇပၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 03/10/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8:30 မူင်းၼၼ်ႉ ပႃႈဢီႇၼၢင်း ဢႃယု 52...

လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈၽတ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လင်ႁိူၼ်း 70 ပၢႆ လူႉလႅဝ်

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉပဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လင်ႁိူၼ်း 70 လင်ပၢႆလႄႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်လင် ၼိုင်ႈ လႆႈလူႉလႅဝ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 9 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉပဝ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵွႆၵႂႃႇ 76 လင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်ၼိုင်ႈလင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img