Friday, February 23, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶိုင်ၶဝ်ႈၸူၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶိုင်ဢၢင်ႈၶဝ်ႈၸူၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတုမ်ႉ တွပ်ႇႁႄႉၵင်ႈၶိုၼ်းသေ ထိုင်တီႈတင်းသွင်ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၾၢႆႇၵူၼ်းၸူၼ် မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 20/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၶိုင်ၶဝ်ႈၸူၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉတူၼ်ႈၵေႃႉၼႂ်း...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇ ၶွင်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၺႃးၸူၼ် တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇယွႆႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈသေ လႆႈၵႂႃႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇလႄႈ ငိုၼ်းတွင်း တင်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈ ၶွင်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ တၢင်းၶဝ်ႈဝတ်ႉ ဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ပွၵ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ...

ၶူဝ်တႃႈလိူဝ်ႇ ၸတ်ႉတႅၵ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း – ၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း ၶူဝ်တႃႈလိူဝ်ႇ ၸတ်ႉတႅၵ်ႇ ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးဝႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လူင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း - ၵဵင်းတုင် တီႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ၵႃး ၵူၼ်း ဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်းလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵႂႃႇမႃး...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်ႁႅင်းဢုၼ်ႇၸႂ်ၸူး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းတိုဝ်ႉ တၢင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈ ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ။ ဝၼ်းတီႈ 5/1/2024 ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီသေ ယူႇတီႈ သင်ၶ ၸဝ်ႈလႄႈ...

ၼမ်ႉမႄႈၶၢဝ် လုပ်ႇထူမ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉမႄႈၶၢဝ် လူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လုပ်ႇထူမ်ႈပႃးႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်ၼမ်ႉမႄႈၶၢဝ် ၶႃႈဢေႃႈ လႆလူၼ်ႉၾင်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်း တၢင်းလူင်...

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်း သုမ်းငိုၼ်းထႆး လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ

မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်း တီႈၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၵႅဝ်ႈလူင် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 1,000,000 ဝၢတ်ႇ (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ ငိုၼ်းထႆး)။ ၸဝ်ႈၶူး ၼၼ်ႇတႃႇသႃႇရ (ႁွင်ႉ) သၢႆလႅင်းၶိူဝ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၵႅဝ်ႈလူင် ဢိူင်ႇၽင်မိၼ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လႅၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႂႃႇ 1,500,000 ဝၢတ်ႇ...

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သွင်မေႈလုၵ်ႈ ၺႃးၶိုင်ဢၢင်ႈတီႉၺွပ်း ဢဝ်ပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ (ပြန်ပေးဆွဲ)

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သွင်မေႈလုၵ်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ 3 ၵေႃႉ ၶိုင်ဢၢင်ႈတီႉၺွပ်း တေဢဝ်ၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းတီႉလႆႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/8/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6:40 မူင်း ၼၢင်းသႅင်ပၼ် ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ 3 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃး (Crown) မႃးလမ်း ၼိုင်ႈသေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းလဵၼ်ႈၵွင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵွင်ႈလၼ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဝ်းလဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႆႉတီႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ပၼ်လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၸၢႆးလဵၼ်ႈၵွင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၼ်းၵွင်ႈလၼ်ႇသေ မၢၵ်ႇၵွင်ႈလႆႈလၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇၶႃ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း။ ဝၼ်းတီႈ 22/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဝ်းလဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉတီႈ ၼႂ်း ဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ပွၵ်ႉမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးၽႅၼ် တေတီႉဢဝ်လၢႆ ရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝႂ်

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ဢၢၼ်းတေတီႉၺွပ်းရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇမီးဝႂ်/ ၶွၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်တင်းတူင်ႇဝူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2023 ၼႆႉၵႂႃႇ ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တေတီႉဢဝ်လၢႆ ရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝႂ်/ ၶွၼ်ႇ (လၢႆႇသိၼ်ႇ) ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း...

ၵႃႈၶၢတ်ႈႁွင်ႈထႅဝ် တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ

ၵႃႈၶၢတ်ႈႁွင်ႈထႅဝ်/ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ယၢမ်းလဵဝ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ ယွၼ်ႉ ၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊလိူင်ႇၼမ်။   တင်ႈတႄႇ ပိုတ်ႇၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ) မႃး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး၊ မိူင်းၶႄႇ လႆၶဝ်ႈ...

 ၾႆးမႆႈ ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၶိူင်ႈ လၢမ်းမႆႈပႃး KTV တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉမၢၵ်ႇၵႃႇ ႁူဝ်ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢမ်းမႆႈပႃး ႁၢၼ်ႉ KTV ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈဢၼ်တိတ်းၸပ်း မီးႁိမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ သႅင်ႇမႄး ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ  ၶမ်ႈဢၼ် ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၼွၼ်းပႂ်ႉဢေႃႈၼၼ်ႉ ။ ဢၼ်ၾႆးမႆႈၼႆႉ လၢမ်းဝႃႈ...

ႁူင်းၽဝ်ထုၼ် တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇသင်ႇၵိုတ်းၼၼ်ႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၵိုတ်း

ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈမဵၼ်ဢၢႆၵႂၼ်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတီႈႁူင်းၽဝ်ထုၼ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆႉ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈ လၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇယွမ်းၵိုတ်း။ ႁူဝ်လိူၼ်မေႊ 2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈမဵၼ်ၶိုၼ်း ဢၢႆၵႂၼ်းၽဝ်ထုၼ် တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်တင်ႈဝႆႉတီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈလွႆသထူင်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈဢၢႆၵႂၼ်းမိုတ်ႈမူဝ်းတၼ် တဵမ်ဝဵင်း

ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်သၢမ်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ဢၢႆၵႂၼ်းမိုတ်ႈမူဝ်းတၼ် တဵမ်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ တႃသႅပ်ႇ ထူၺ်ႈၸႂ်ၵပ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉၵၼ်မႃး တင်းၼမ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24/3/2023 ၼႆႉမႃး ဢၢႆၵႂၼ်းၾႆး မိုတ်ႈမူဝ်းတၼ်တဵမ်ဝဵင်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ထိုင်တီႈ...

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်း/ တေႃႇဢႃယု ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ဝႆႉ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇတေႃႇဢႃယု/ ပိၼ်ႇပပ်ႉဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် (နယ်စပ်ဖြတ် သန်းခွင့်လက်မှတ်) ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 200 – 300 ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ထႆးလႄႈမၢၼ်ႈ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်း ၶူဝ်မႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း မၢႆ (1) ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ်...

ၶွမ်ႊပၼီႊ “ဝႃႉ” ႁူင်ပင်း ယႃႉသူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶိုင်ဢဝ်တီႈ 100 ဢေႊၶိူဝ်ႊ

ၵူၼ်းၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်ပင်း ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၵႂႃႇထုၺ်ယႃႉ တီႇၽဵဝ်ႈ သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႇၶီႈလဵၵ်းသေ တိုဝ် ယိုတ်းဢဝ် တီႈလိၼ် 100 ဢေႊၶိူဝ်ႊ တႃႇႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ သၢင်ႈႁူင်းႁုင်လဵၵ်း လႄႈ ႁူင်းႁုင်ယၢင်တင် Rubber ။ ဝၼ်းတီႈ 29/9/2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF...

Latest news

- Advertisement -spot_img