Wednesday, June 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လွႆတႆးလႅင်း

ၸၢဝ်းတႆး – ထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ ၶိုၼ်ႈလွႆတႆးလႅင်း ပွၵ်ႈ 2

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး - ထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် 10 ပၢႆ ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ ၶိုၼ်ႈလွႆတႆးလႅင်း တႃႇမၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈ တဵမ် 77 ပီ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 31/1/2024 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 7/2/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်း ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး -...

ၶူးၶမ်းလပ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ RCSS လူႉသဵင်ႈ

ၶူးၶမ်းလပ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃယု 61 ပီ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်တပ်း။   ဝၼ်းတီႈ 28/8/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:54 မူင်း ၶူးၶမ်းလပ်း ဢႃယု 61 ပီ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)...

RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် 6 လိူၼ်ၶွပ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် 6 လိူၼ်ၶွပ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း၊ တိုၵ်းသူၼ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၶဝ်ႈႁႃၵၼ် တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း၊ RCSS သိုပ်ႇယိပ်း တိုဝ်းၶေႃႈလႆႈၸႂ် NCA ယူႇဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ် 6 လိူၼ်ၶွပ်ႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 18 တေႃႇထိုင် 20 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉ။ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၽူႈၼမ်းလႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 260 ၵေႃႉ။...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လုၵ်ႉလွႆတႆးလႅင်း RCSS ယေႃးမုၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မႅတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃးပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လွႆတႆးလႅင်း RCSS ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ၶိုၼ်းသေ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈယေႃးမုၼ် ၶဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လုၵ်ႉငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မႅတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် တီႈလွႆတႆးလႅင်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မႅတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃးပၼ် ၵေႃႉ သိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်လႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ။   ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ...

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၶူဝ်လမ်လွၵ်ႇႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ်ယူႇသေတႃႉ ၵွၼ်ႇပဵၼ်ပွႆး ဝၼ်းသွင်ဝၼ်း ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၶူဝ်လမ် လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆၶိုၼ်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းလႄႈ ပွႆးဢမ်ႇပေႃးၵိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီၼႆႉ RCSS လႄႈၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ...

ၼမ်ႉပႃႇၼွင်း တီႈပွၵ်ႉႁူင်းယႃ လွႆတႆးလႅင်း လူႉတၢႆ 4 မၢတ်ႇၸဵပ်း 11

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ ၼမ်ႉပႃႇလႆလုပ်ႇထူမ်ႈ တီႈပွၵ်ႉႁူင်းယႃ ႁူၺ်ႈပႃၶီး ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း RCSS/SSA ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 11 ၵေႃႉ ပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 5 လိူၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 9/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ ၼမ်ႉပႃႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ   တီႈပွၵ်ႉႁူင်းယႃ...

ၼမ်ႉပႃႇလုပ်ႇ  ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း  လူႉတၢႆ ၸွမ်း မွၵ်ႈ 5 ၵေႃႉ

ၼမ်ႉပႃႇလႆထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မွၵ်ႈ 7 လင် ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈလူႉတၢႆမွၵ်ႈ 5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10:20 မူင်း ၼမ်ႉပႃႇလႆထူမ်ႈ ႁိူၼ်း ယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉႁူင်းယႃ ႁူၺ်ႈပႃၶီး ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း...

ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီ  RCSS မူၼ်ႉမႄးတၢင်းယၢမ်ႈပၼ် ၵူၼ်းတိတ်းယႃႈ 330 ပၢႆ  

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီမႃးၼႆႉ လႆႈ မူၼ်ႉမႄး တၢင်းယၢမ်ႈ ပၼ်ၵူၼ်းတိတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် 330 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/6/2022  ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  ပီ 2021...

ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉ ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ လူႉသဵင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:25 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းထႆး) ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉ ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈ သဵင်ယႂ်ႇ လႆႈလူႉသဵင်ႈ ၽွင်းဢႃယု 50 ပီ ။ ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉလူႉသဵင်ႈ တီႈႁူင်းယႃ တီႈလွႆတႆးလႅင်း  ငဝ်ႈငုၼ်းRCSS/SSA လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်တပ်း ။ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၸမ်ၸႂ် ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

RCSS တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ မိူၼ်ၵူႈပီ

ပီၼႆႉ တီႈလွႆတႆးလႅင်း ငဝ်ႈငုၼ်း RCSS/SSA တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 74 ပီ ႁႂ်ႈမၼ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ  မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး။ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2021 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 74 ပီ ၊ ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ...

RCSS/SSA တွပ်ႇလၢတ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းသၢင်ႈၶၢဝ်ႇလိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းၵၼ်ဝႃႈ သင်ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၼ်ပႃႇတီႇတႆးၼႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တင်းသဵင်ႈ တေလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းတႆးလွႆတႆးလႅင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ RCSS/SSA တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ပဵၼ်ၵၢၼ်ယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်ပႃႇတီႇတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။ ၵၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပိူဝ်ႊ ၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လူဝ်ႇထႅင်ႈမွၵ်ႇ 20 ဝၼ်းၵူၺ်းၼႆႉ ပႃႇတီႇ ဢၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ဝႃႈ “သင်ဝႃႈ...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈႁွပ်ႈသွင်ၼႆႉ တႆး 6000 ပၢႆၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယူႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိၵ်ႉဢိုတ်း ၽၵ်းတူမိူင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇပိုတ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် သဵင်ႈသဵင်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ တႆး 6000 ပၢႆ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽႄးသိုၵ်း ယူႇသဝ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ။  ၵူၼ်းပၢႆၽေးသိုၵ်း 6000 ပၢႆ ဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထႆးပိၵ်ႉလႅၼ်လိၼ်ၵူႈႁူးလႄႈ တႆးပၢႆႈၽေး ၼပ်ႉႁဵင် တူၵ်းၵိၼ်း

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၶိုၼ်းၽႄႈလၢမ်းပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတေဢမ်ႇၽႄႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ မိူင်းထႆး ၵူႈႁူး ၵူႈတၢင်းလႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်ႈပၢႆႈၽေးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။ တင်ႈတႄႇၽွင်းႁူဝ်လိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပူင်သင်ႇ ႁႂ်ႈၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် 10 ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸိူဝ်းမီးသၢပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇ။...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ လၵ်ႉၶူဝ်းငိုၼ်းၶမ်းၵၼ် ပႃးၵႂႃႇၶမ်းၶၼ်ပၢႆ တင်း ငိုၼ်းထႆးသႅၼ်ပၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း သွင်ၵေႃႉပူႇဢွၵ်ႇၽူဝ်မေး ၵဵပ်းငိုၼ်း ၵဵပ်းၶမ်းမႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၺႃးၶႅၵ်ႇမႃးယွၼ်းၼွၼ်းတီႈႁိူၼ်းသေ လၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇၶမ်း ၶၼ်ပၢႆ ငိုၼ်းႁိမ်းသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇ ။ မိူဝ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 01/09/2020 ၼၼ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်း ၸၢႆးဝူၼ်ႇၼႃႉ ၼၢင်းဢိတ်း တီႈမူႇဝၢၼ်ႈမေႃႈ ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းသၼ်ၵမ်ႇၽႅင်း ႁၢႆၵႂႃႇတင်းမူတ်းႁူမ်ႈ ၶမ်း 13 ဝၢတ်ႇ (ၵျၢပ်ႈ)၊ ငိုၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img