Saturday, May 18, 2024

ၼမ်ႉပႃႇၼွင်း တီႈပွၵ်ႉႁူင်းယႃ လွႆတႆးလႅင်း လူႉတၢႆ 4 မၢတ်ႇၸဵပ်း 11

Must read

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ ၼမ်ႉပႃႇလႆလုပ်ႇထူမ်ႈ တီႈပွၵ်ႉႁူင်းယႃ ႁူၺ်ႈပႃၶီး ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း RCSS/SSA ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 11 ၵေႃႉ ပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 5 လိူၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

Photo: RCSS/ ပၢင်ၸႃႇပၼ ၽူႈလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်းၽေးသၽႃႇဝ ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈပွၵ်ႉႁူင်းယႃ လွႆတႆးလႅင်း ငဝ်ႈငုၼ်း RCSS

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 9/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ ၼမ်ႉပႃႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ   တီႈပွၵ်ႉႁူင်းယႃ  ႁူၺ်ႈပႃၶီး ငဝ်ႈငုၼ်း RCSS လွႆတႆးလႅင်း ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ လႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉတင်းၼမ် ဢၼ်လူႉၵွႆၵေႃႈမီး။

- Subscription -

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း  ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ပၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းလူႉတၢႆၸွမ်း  ၽေးသၽႃႇဝ ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။  ဢၼ်တၢႆ 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉပဵၼ် ၽူႈ ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 2 ၵေႃႉ   ။ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းသမ်ႉ ၸၢႆး 8 ၵေႃႉ ယိင်း 3 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် 11 ၵေႃႉ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo: RCSS/ ပၢင်ၸႃႇပၼ ၽူႈလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်းၽေးသၽႃႇဝ ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈပွၵ်ႉႁူင်းယႃ လွႆတႆးလႅင်း ငဝ်ႈငုၼ်း RCSS

ဢၼ်လူႉတၢႆၼၼ်ႉပဵၼ် မႄႈထဝ်ႈ မူၺ်း ဢႃယု 66 ပီ၊ ၶူးၼၢင်းသႅင်ၽူၺ်း ဢႃယု 35 ပီ၊ ၸၢႆးၵွင်လႅင်း ဢႃယု 17 ပီလႄႈ ၸၢႆးလႅင်းဝၼ်း ဢႃယု 32 ပီ ၸိူဝ်း ၼႆႉ။

  ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 11 ၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၸၢႆး 8 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 3 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 11 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးဢွၼ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇ ဢႃ ယု 5 လိူၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 4 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ – ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းလၢတ်ႈ။

လွႆတႆးလႅင်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSA-S) ဢၼ်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းဢွၼ်ႁူဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈတင်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 1999 ။ တီႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ မီးဝႆႉႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ပၢႆးယူႇလီ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽၢၼ်ပေႃႈမႄႈလႄႈႁွင်ႈၵၢၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်လုၵ်ႈမေးၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်တင်းၼမ်။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း