Sunday, October 1, 2023

ၶူးၶမ်းလပ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ RCSS လူႉသဵင်ႈ

Must read

ၶူးၶမ်းလပ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃယု 61 ပီ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်တပ်း။

 

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 28/8/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:54 မူင်း ၶူးၶမ်းလပ်း ဢႃယု 61 ပီ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လူႉသဵင်ႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 29 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ႁွပ်ႇႁူဝ်ၶဝ်ႈႁဵဝ်ႈ ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 လႄႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ (RCSS/SSA) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶူးၶမ်းလပ်း ၼႆႉ မၼ်းၸဝ်ႈ တၢႆၽၢၵ်ႇလႆႈမႃးလၢႆဝၼ်းသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉတၢင်းပဵၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်တပ်းဝႆႉလႄႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ် ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၶူးၶမ်းလပ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇၶႃႈ ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၶူးၶမ်းလပ်း (ႁွင်ႉ) ၶုၼ်သိုၵ်း ၶမ်းလပ်း – ၸိုဝ်ႈ – ၸၢႆးၶမ်းလပ်း၊ ၵိူတ်ႇ – မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/9/1962 ၊ ၸႃႇတိ – ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး – လုင်းသူးၼီႇလႄႈ ပႃႈလႃႉၼွႆႉ၊ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၵိုၵ်းၸွမ်း – ၼၢင်းလၢဝ်လႅင်း။

ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း – မိူဝ်ႈပီ 2004 ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ပဵၼ်ၶူးသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။ ပီ 2005 ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။ ပီ 2006 – 2017 ၶိုၼ်းလႆႈႁပ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၶူးသွၼ် ယိပ်းၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်ပၢႆးၼပ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင်။ ပီ 2018 – 2023 ၼႆႉ ႁပ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်တီႈၵိူဝ်းၵုမ် ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႆယဝ်ႉ။

“လွင်ႈၶူးၶမ်းလပ်း လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၼႆႉ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသေ မွင်ၸႂ်ၸွမ်းတႄႉတႄႉ။ တႃႇတေပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၼိုင်ႈ ၵေႃႉၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီး ၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၶၢမ်ႇယၢပ်ႇၶၢမ်ႇၽိုတ်ႇသေ မႃးႁဵတ်းၸိုင် မၼ်းတေယၢပ်ႇ။ ၶူးသွၼ်ၼႆႉ ငိုၼ်းလိူၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈသုင် မိူၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် လႆႈၶၢမ်ႇယၢပ်ႇသေ မႃးယူႇၸွမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵႂႃႇ လွင်ႈယူႇၵိၼ်ၵေႃႈတုၵ်ႉၶ၊ လွင်ႈ ၵၢၼ်သွၼ်ၵေႃႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ပွင်ႇဝႃႈတႃႇၶူးၼိုင်ႈၵေႃႉ တေမၼ်ႈၸေႇသေ သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈယၢပ်ႇဝႆႉ။ လွင်ႈၶူးၶမ်းလပ်းၼႆႉ မၼ်းၸဝ်ႈၶၢမ်ႇၸုၼ်ႉ ၶၢမ်ႇယၢပ်ႇ မီးၸေႇတႃႇၼ တဵမ်ထူၼ်ႈသေ မႃးႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ပဵၼ်ၶူးသွၼ် တေႃႇပေႃးသုတ်းသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈၽုၵ်ႇၾင်ဝႆႉ တႃႇဢႃႇၼႃႇၵၢတ်ႈမိူဝ်းၼႃးဝႆႉ ပဵၼ်တီႈမၢႆ တွင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်းတႄႉၶႃႈ”- ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸၼ်ႉၸွမ် (ၶေႃႊလဵၵ်ႊ) ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း
Photo by – Tai Education – Shan Version/ ၸၼ်ႉၸွမ် (ၶေႃႊလဵၵ်ႊ) ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ မီးဝႆႉထိုင်ၸၼ်ႉသုင် ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉၸၼ်ႉၸွမ် (ၶေႃႊလဵၵ်ႊ) လိူဝ်သေ ယဝ်ႉၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉယဝ်ႉ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတေႃႇထႅင်ႈ တၢင်းမိူင်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၸၼ်ႉၸွမ် မႄႈၸူဝ်ႉ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – “တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈတႄႉ မီးဝႆႉ ၸၼ်ႉၸွမ် (ၶေႃႊလဵၵ်ႊ)။ ပေႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ယဝ်ႉၸၼ်ႉ သုင်ၼႆႉယဝ်ႉ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉ 2 ပီသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုပ်ႇတေႃႇထႅင်ႈတီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႄႈၸူဝ်ႉ ၵဵင်းမႂ်ႇ။ ပီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵွင်ႉဝႆႉ တၢင်းၸၼ်ႉၸွမ်မႄႈၸူဝ်ႉဝႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်ႇတီႈထႅင်ႈ။ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈဝႆႉ တီႈမႄႈၸူဝ်ႉ မီး 6 ၵေႃႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေၶႂၢၵ်ႈၵႂႃႇၵမ်းလွႆးလွႆး ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ပွင်ပဵၼ်လႆႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢၼ်ယူႇတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၵုမ်းၵမ် ပိုတ်ႇဝႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်တႆး – ထႆး ႁူင်း ႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး လွႆတႆးလႅင်း၊ ၵွင်းမုင်ႈမိူင်း၊ လွႆလမ်၊ လွႆသၼ်ၸူႉ၊ လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်း ၼႆႉထႅင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS ၵုမ်းၵမ်။

ၵွၼ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႆႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တေႃႇပီ တေမီးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးလႄႈသင်၊ ၵၢၼ်ယူႇၵိၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးလႄႈသင်၊ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁၢမ်းၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈၼမ်လႄႈ ပေႃးလၢမ်းတူၺ်း ၸိုင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS ၵုမ်းၵမ်ၼႆႉ တေလူတ်းယွမ်းလူင်းမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈၶိုင်ႈယဝ်ႉ ၸဝ်းႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇလၢတ်ႈ။

ၸၼ်ႉၸွမ် (ၶေႃႊလဵၵ်ႊ) ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း
Photo by – Tai Education – Shan Version/ ၸၼ်ႉၸွမ် (ၶေႃႊလဵၵ်ႊ) ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ – ၵၢင် ႁူမ်ႈထိုင်ပႃး ႁူင်းႁဵၼ်းတၢင်းလတ်း ၼႂ်းပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2023-2024 တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီ 2020 ၼၼ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢၼ်ပိုတ်ႇပူင်သွၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ တင်းမူတ်းမီး 250 လင်။ ပီၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း မႃးၶိုၼ်ႈမီး 9 ႁဵင်ပၢႆ။ ပိူင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်သမ်ႉ တေၸႂ်ႉ 6-3-3 သေ ပူင်သွၼ် ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

(မၢႆတွင်း) ပိူင် 6-3-3 ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပိူင်သွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထႆး ပေႃး 1 ထိုင် ပေႃး 6 (6 ပီ) = ပဵင်းၵၼ်တင်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ/ ၸၼ်ႉ ဢွၼ် (ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်)။ မေႃး 1 ထိုင် မေႃး 3 (3 ပီ) = ပဵင်းၵၼ်တင်း ၸၼ်ႉၵၢင်(ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်)။ မေႃး 4 ထိုင် မေႃး 6 (3 ပီ) = ပဵင်းၵၼ်တင်း ၸၼ်ႉသုင် (ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်)။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း