Wednesday, June 19, 2024

ၼမ်ႉပႃႇလုပ်ႇ  ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း  လူႉတၢႆ ၸွမ်း မွၵ်ႈ 5 ၵေႃႉ

Must read

ၼမ်ႉပႃႇလႆထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မွၵ်ႈ 7 လင် ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈလူႉတၢႆမွၵ်ႈ 5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo RCSS: ၼမ်ႉပႃႇလႆႈထူမ်ႈႁူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ဝၼ်းတီႈ 9/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10:20 မူင်း ၼမ်ႉပႃႇလႆထူမ်ႈ ႁိူၼ်း ယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉႁူင်းယႃ ႁူၺ်ႈပႃၶီး ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA   ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 7 လင်  လႆ လွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ 5 ၵေႃႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၼမ်။

- Subscription -
Photo RCSS: ၼမ်ႉပႃႇလႆႈထူမ်ႈႁူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ဝၼ်းတီႈ 9/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈ ဢေႃႈ ဢွင်ႈတီႈၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈႁွင်ႉ ႁူၺ်ႈပႃၶီး တီႈႁူင်းယႃငဝ်ႈၸိုင်ႈႁဝ်းၶႃႈ ပၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉၶႃႈ။ ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ တႅမ်ႇၶူင်ႈဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ၾူၼ်သမ်ႉတူၵ်းႁႅင်းၼႃႇလႄႈ လႆႈဢဝ်ၼမ်ႉပႃႇလႆၼွင်းထူမ်ႈႁႅင်းသေ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ မွၵ်ႈ 7 လင် လႆလွင်ႈၸွမ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတၼ်းပၢႆႈပူၼ်ႉ၊ လႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ 10 ပၢႆ   ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတၼ်းၸွႆႈလႆႈ 5 ၵေႃႉ၊ ထူပ်း ႁၼ် တူဝ်တၢႆ ထဝ်ႈ ယိင်း 1 ၵေႃႉ ။   

Photo RCSS: ၼမ်ႉပႃႇလႆႈထူမ်ႈႁူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ဝၼ်းတီႈ 9/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း

ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်သမ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ထႅင်ႈ တူဝ်တၢႆ 4 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ႁၢႆဝႆႉထႅင်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ    ၽူႈမီးၸၼ်ႉတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း