Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လူႉသဵင်ႈ

ၸဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလၢႆသိုပ်ႇပၢၼ် လူႉသဵင်ႈ

ၸဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်း ၽူႈယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးမႃး လၢႆသိုပ်ႇပၢၼ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 24/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း ၸဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်း (ႁိုဝ်) ပေႃႈထဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်း ဢႃယု 87 ပီ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူႉ သဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသၼ်ၵမ်ႇၽႅင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်...

ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵဝိပၢႆးမွၼ်းတႆး ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် တေလုမ်းလႃးသၢင်းၵဵဝ်ႇၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ် တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/8/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6:25 မူင်း ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် မေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ၵဝိပၢႆးမွၼ်းတႆးၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၽွင်းဢႃယု 80 ပၢႆ တီႈႁိူၼ်းယေး မၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႉလူင် 21 ဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈ လူင် (မေႇမဵဝ်ႉ)။ ၸၢႆးလၢဝ်ဢွၼ်ႇ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးပွင်ႈပၢႆ...

ပေႃႈထဝ်ႈၺူဝ်ႇ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၵဝ်ႇ ၼႂ်း SSA လူႉသဵင်ႈ

ပေႃႈထဝ်ႈၺူဝ်ႇ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၵဝ်ႇ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ဢၼ်ၸဝ်ႈမႄႈၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ၽွင်းဢႃယု 86 ပီ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/6/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းတဵမ် ပေႃႈထဝ်ႈၺူဝ်ႇ ဢႃယု 86 ပီ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ...

ၼၢင်းသီၶမ်း လုၵ်ႈၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ်ၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် လူႉသဵင်ႈ

ၼၢင်းသီၶမ်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵၢၼ်ၾိင်ႈငႄႈလႄႈ ပၢႆးမွၼ်း ၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ်ၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် မႃးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 50 ပီ လႆႈ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၽွင်းဢႃယု 65 ပီ။ ၼၢင်းသီၶမ်း ဢႃယု 65 ပီ လုၵ်ႈၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ်ၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၵၢၼ်ၾိင်ႈငႄႈလႄႈ ပၢႆးမွၼ်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်းသွမ်းတၢင်တူဝ်ပၼ် ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ  

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 11/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈ ၸိူဝ့်ၶိူဝ်းပီႈၼွင့်လႄႈ ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ႁႅၼ်းသွမ်းတၢင်တူဝ် ပၼ်ၸဝ်ႈၼၢင်းသု ၸၼ်ႇတီႇ မႁႃႇတေႇဝီႇ  ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်သီႇပေႃႉ ၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင်   တီႈဝတ့်ပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း ၽူႈၶပ့်ၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း...

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶုၼ်ထူး (ႁွင်ႉ) ၸဝ်ႈသူးလၢႆး လူႉသဵင်ႈ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶုၼ်ထူး တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၽူႈယၢမ်ႈယိပ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းၵဵင်းတုင် မိူဝ်ႈပီ 1984 – 1996 ၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇ တီႈႁိူၼ်း ယေး မၼ်းၸဝ်ႈ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/12/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:25 မူင်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶုၼ်ထူး (ႁွင်ႉ) ၸဝ်ႈသူးလၢႆး (မိူင်းၵႅတ်ႈ)...

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း လူႉသဵင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 3 မူင်း ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း (ၸၢႆးသႅင်မိူင်း) ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် တီႈႁူင်းယႃပႃႇငႄႉ (ၼၶွၼ်ႊၽိင်း) ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS...

ၸဝ်ႈၸူဝ်းမိူင်း ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵၢပ်းသၢၼ် RCSS တီႈၵဵင်းတုင် လူႉသဵင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/12/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸူဝ်းမိူင်း ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လူႉသဵင်ႈတီႈႁူင်းယႃလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။   ၽူႈၸမ်ၸႂ်မၼ်းၸဝ်ႈ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ယဵဝ်ႈဝၢၼ်လႄႈ...

မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆး ၼၢင်းၼုမ်ႇမၢဝ်း မူႇၸေႊ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 29/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း 35 မိၼိတ်ႉ မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆး ၼၢင်းၼုမ်ႇမၢဝ်း ဢႃယု 65 ပီ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်း ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း မူႇၸေႊ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပီႈၼၢင်းၼုမ်ႇမၢဝ်းႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယူႇလီမႃး ႁိုင်တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ပဵၼ်ၼၢဝ်ယူဝ်းယူဝ်းၵူၺ်းၶႃႈ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶူဝ်ႇဝိတ်ႉ။ ႁႅင်းၵမ်ႉတူဝ်လူတ်းယွမ်းလူင်းသေ  လႆႈ 10...

ၸဝ်ႈၶုၼ်ၾိလိပ်ႉ ၸဝ်ႈၽူဝ်ၼၢင်းႁေႃၶမ်မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၼွၼ်းၽေး

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 9 ၸဝ်ႈၶုၼ်ၾိလိပ်ႉ ဢႃယု 99 ပီ ၸဝ်ႈၽူဝ် ၼၢင်းႁေႃၶမ်းဢႄႊလိသပႅတ်ႉ မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈလူႉသဵင်ႈၼွၼ်းၽေးလပ်ႉလွႆငိုၼ်းလွႆၶမ်းၵႂႃႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ တီႈႁူင်းႁေႃ ဝိၼ်ႊသေႃႊတီႈႁေႃၶမ်းလူင် ပႅၵ်ႉၶိမ်ႊႁႅမ်ႊမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူဝ်ၼၢင်းႁေႃၶမ်းသေတႃႉ လႆႈပဵၼ်ၶုၼ်ၵိၼ်မိူင်း(မဵဝ်ႉၸႃး)မိူင်းဢီႊတိၼ်ႊပႃႊရႃႊ။ ႁေႃၶမ်းလူင်ပႅၵ်ႉၶိမ်ႊႁႅမ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 9/4/2021 ဝႃႈ - ၸဝ်ႈၾိလိပ်ႉ ၸဝ်ႈၽူဝ်ၼၢင်းႁေႃၶမ်းၼွၼ်းၽေးၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ လႆႈမွင်ႈၸႂ်ၸွမ်းၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်းဢႄႊလိသပႅတ်ႉ တႄႉတႄႉယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။ၸဝ်ႈၶုၼ်ၾိလိပ်ႉၼႆႉ ၵူပ်ႉၵူႈသွၼ်ႉမိင်ႈၵၼ်တင်းၸဝ်ႈၼၢင်းဢႄႊလိသပႅတ်ႉ...

ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉ ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ လူႉသဵင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:25 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းထႆး) ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉ ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈ သဵင်ယႂ်ႇ လႆႈလူႉသဵင်ႈ ၽွင်းဢႃယု 50 ပီ ။ ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉလူႉသဵင်ႈ တီႈႁူင်းယႃ တီႈလွႆတႆးလႅင်း  ငဝ်ႈငုၼ်းRCSS/SSA လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်တပ်း ။ ဢူၺ်းၵေႃႉ ၸမ်ၸႂ် ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25 လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5.30 မူင်း ၶူးမေႃလိၵ်ႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးပိုၼ်း ပိုၼ်းတႆး/ပိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ Dr. ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် သဵၼ်ႈလိူတ်ႈႁူင်းၶဝ်ႈ တႅၵ်ႇ တီႈႁူင်းယႃလူင်တႃႈၵုင်ႈ ၊ ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 88 ပီ။ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၸဝ်ႈ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉလႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ လုၵ်ႈၼွင်ႉတေႁႅၼ်းသွမ်းတၢင်တူဝ်ပၼ်မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်ၶမ်း တီႈဝဵင်းၵႃလိ

(ၸၢႆးဢိူမ်ႈၾႃႉ - သူင်ႇၶၢဝ်ႇ)  ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ၊ ဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသႄႈလႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ တေႁဵတ်းတၢင်းလီ ႁႅၼ်းသွမ်းလူႇတၢၼ်းပၼ် မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်ၶမ်း ဢႃယု 37 ပီ တီႈဝတ်ႉၶိူဝ်းတႆး လွႆတႆးလီ ဝဵင်းၵႃလိ ဝႃႈၼႆ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမၼ်းၼၢင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - ဝၼ်းတီႈ 25/10/2019 ဝၼ်းသုၵ်းၼႆႉ တေႁပ်ႉၶႅၵ်ႇပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆသေ ဝၼ်းတီႈ 26 သမ်ႉတေ...

မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးၵျုၺ်ႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၽွင်းပီ 1980 လူႉသဵင်ႈ တီႈဝဵင်းလွႆလႅမ်

ၸၢႆးၵျုၺ်ႉ မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ  ၽွင်းပီ 1980 ပၢႆပၢႆၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈ တီႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်လႄႈ တၢင်းပဵၼ်တွင်ႉၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  ၸၢႆးၵျုၺ်ႉ   55 ပီ လႆႈလူႉသဵင်ႈတီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႉ 4 ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14...

Latest news

- Advertisement -spot_img