Sunday, June 16, 2024

ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵဝိပၢႆးမွၼ်းတႆး ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် တေလုမ်းလႃးသၢင်းၵဵဝ်ႇၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ် တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/8/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6:25 မူင်း ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် မေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ၵဝိပၢႆးမွၼ်းတႆးၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၽွင်းဢႃယု 80 ပၢႆ တီႈႁိူၼ်းယေး မၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႉလူင် 21 ဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈ လူင် (မေႇမဵဝ်ႉ)။

ႁၢင်ႈ-မေႃတႅင်ႇတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ ၶူးလၢဝ်သႂ်

ၸၢႆးလၢဝ်ဢွၼ်ႇ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးပွင်ႈပၢႆ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပီႈလၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶႃႈ ထူၺ်ႈၸႂ်ၵၢပ်ႉသေ လႆႈသႂ်ႇဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊၸွႆႈဝႆႉ သမ်ႉၵႆႉလိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ႁွင်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ မေႃယႃလူင်ၶဝ် မႃးၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢွၵ်းဢေႃ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ မီးႁႅင်းထူၺ်ႈၸႂ်ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊၵူၺ်းယဝ်ႉၼႆလႄႈ  ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇႁွင်ႉဢဝ် ပီႈလၢဝ်သႂ်ႇ မႃးတီႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး တေဢမ်ႇၶႂ်ႈလွတ်ႈလႆႈယဝ်ႉလႄႈ ၽိူဝ်ႇမႃးထိုင်တီႈႁိူၼ်း ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6:20 မူင်းပၢႆၵေႃႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဝႆႉ ယဵဝ်ႈဝၢၼ်၊ ပွတ်ႇၵႂ်ႈလႄႈ တၢင်းပဵၼ်တပ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၼႆႉသေ ၵႆႉလႆႈၶဝ်ႈ ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်ၼႆႉမႃး။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 3/8/2023 ယွၼ်ႉပဵၼ်ႁႅင်း သေ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃထႅင်ႈၵမ်ႉၼိုင်ႈ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉၼႆသေ မေႃယႃပၼ်ၶႂၢင်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ဢဝ်တူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ် ပီႈလၢဝ်သႂ်တႄႉ လႆႈလုမ်းလႃး ဝႆႉတီႈႁိူၼ်းယေး မေႇမဵဝ်ႉၶႃႈ တေပႂ်ႉပီႈသၢႆမၢဝ်းလႄႈ ပီႈလႅင်းသႂ် ၸိူဝ်ႉ ၶိူဝ်း ပီႈလၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶႃႈ သေၸင်ႇတေပူၼ်ႉတူဝ်ဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢႃယု ပီႈလၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈ 82 ပီယဝ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ပီႈလၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶႃႈလၢတ်ႈ ဢေႃႈ ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ် 12 ဢမ်ႇၼၼ် လိူၼ်ၸဵင်ၼႆႉ ပီႈလၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈ 83 ပီ ၼႆၶႃႈ“- ၸၢႆးလၢဝ်ဢွၼ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်တူၺ်းလူလုမ်းလႃး ၽွင်းၶူးမေႃလူင်တႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းပၢၼ်မႂ်ႇ ၸၢႆးလၢဝ်ၸႂ် ဢမ်ႇယူႇလီၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 9/8/2023 ဝၼ်းပုတ်ႉယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းတေလုၵ်ႉတီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ တီႈပွၵ်ႉမႂ်ႇမူဝ်းၵျူဝ်းသေ တေၵႂႃႇသူင်ႇတူဝ်ၶဝ်ႈႁဵဝ်ႈ တီႈ 8 လၵ်း( ၈ မိုင်ကုန်းသုသာန်) ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်ၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းပႃႉၶႅင်ႇလႄႈ ပႃႈၼၢင်းဢေးၸဵင်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မီး ပီႈၼွင်ႉ ႁူမ်ႈတွင်ႉ 6 ၵေႃႉ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈလူင် ၊ မီးၼွင်ႉၸၢႆး ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း၊ ၸၢႆးသၢမ်၊ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း(မေႃၵႂၢမ်း)၊ ၸၢႆးလႅင်းသႂ် (မေႃၵႂၢမ်း )လႄႈ မီးၼွင်ႉယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈ ၼၢင်းတဵင်းႁၢၼ်ႇ။ ပီႈၼွင်ႉ 6 ၵေႃႉၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵိုတ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းလႄႈ ၸၢႆးလႅင်းသႂ် 2 ၵေႃႉ ၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်ၼႆႉ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်း ၵိုၵ်းၸွမ်း ၼၢင်းတီႇတႃႇ မီးဝႆႉ လုၵ်ႈၸၢႆးႁူမ်ႈၵၼ် 3 ၵေႃႉ ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ယူႇဝႆႉတီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်။

ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ဝႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး – ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မၼ်း ၸၢႆးတႅမ်ႈမႃး မီး 2,000 ပၢႆ ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး လႆႈဢဝ်ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸၢႆးလၢဝ်သႂ် ၵႂႃႇႁွင်ႉၼႆႉ ၸဵမ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မိူၼ်ၼင်ႇ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး – မိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁွင်ႉဢတ်းဢွၵ်ႇပိုၼ် ၽႄႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် ယႂ်ႇမႃး မီးတင်းၼမ် ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း