Sunday, July 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်း SSPP တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ဢွင်ႈတီႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း SSPP တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ 2 ဢွင်ႈတီႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 လႄႈတင်း SSPP သမ်ႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ။  

ၵၢင်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/8/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/8/2023 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းပၢႆထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 278 ဢဵၼ်ႁႅင်း 70 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/ SSA တီႈၶၢႆးၽၵ်းၼၢမ် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွၵ်ႉ တီႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇ SSPP ၸၼ်ႉသိုၵ်းႁၢၼ် တူၵ်းသုမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း SSPP တၢင်းထုင်ႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈပၢင်တိုၵ်း ၶၢႆးၽၵ်းၼၢမ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွၵ်ႉၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸၼ်ႉသိုၵ်းႁၢၼ် လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ တၢင်းၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ လူႉတၢႆမၢတ်ႇလႂ်ၵေႃႉ ပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လၢႆးငၢၼ်းၸူးၵၼ်ၶၢဝ်ႉၶၢဝ်ႉတႄႉ ပၢင်တိုၵ်းတီႈၶၢႆးၽၵ်းၼၢမ်လႄႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်းၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇယွမ်း 20 ။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ သွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇလႄႈ ၵူၼ်းႁဝ်း ပႆႇ ၸၢင်ႈလူင်းထတ်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တင်းမူတ်း ပဵၼ်သွင်ဢွင်ႈတီႈ ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၶိုင်ႈ SSPP ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 573 ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 60 ၵေႃႉ တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ တီႉလႆႈတူဝ်လိပ်း 2 ၵေႃႉ ၵွင်ႈ 2 လဝ်းလႄႈ ၵႃး 1 လမ်း။

“သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၼ်ႉသင်လၢႆလၢႆၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ တင်းၶဝ် တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ တင်းသွင်ဢွင်ႈတီႈဢေႃႈ တီႈၶၢႆးၽၵ်းၼၢမ်တင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်းၼၼ်ႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇႁဝ်းၶႃႈ မွၵ်ႈ 60 ၼႆႉ။ ဢၼ်ၶဝ် ၶဵင်ႈၶႅင် တေႃႇႁဝ်းၶႃႈ သွင်ဢွင်ႈတီႈၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ် တေမီးမွၵ်ႈ 150 ၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ၽူႈတူင်ႉ ၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း လုၵ်ႉၼမ်ႉၸၢင်မႃးတီႈၼမ်ႉမူဝ် တႃႇၵႃး 2 လမ်း ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၼွင် – လၢႆးၶႃႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွၵ်ႉ – ၼွင်ၵႅၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း SSPP ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်မၢၼ်ႈသိုၵ်း တႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်း ၶူဝ်လမ် ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ဢၼ်ပႃးၸုမ်း SSPP ၼႆႉ ၸင်ႇႁႃၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇမႃးမိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵူၺ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း