Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လူႉတၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 1

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် လူႉတၢႆ 2 မၢတ်ႇၸဵပ်း 1။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မွင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈသၢမ်သႄႇ ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 2  မၢတ်ႇၸဵပ်း 1။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မၢၵ်ႇမႃးတူၵ်းသႂ်ႇ တၢႆ 2...

မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇၵျွင်းၽြႃးၵေႃႇရၶႃး ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 2

ဝၼ်းတီႈ 29/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပိုတ်းယိုဝ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၵျွင်းၽြႃးၵေႃႇရၶႃးဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵျၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ မၢၵ်ႇၼႆႉ မႃးတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵျွင်းၵေႃႇရၶႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်  တိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်လူင်/ ဢွၼ်ႇ  ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လူႉတၢႆထင်တီႈ 1 မၢတ်ႇ 2 ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/10/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 20 ပၢႆ  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၸွမ်းတၢင်းလူင် ၼႂ်း ၵႄႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ -...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁဵင်း (ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ) တီႈၶႃ ၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈ

ၸၢႆးထုၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁဵင်း (ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ) တီႈၶႃလူင်သေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပႆလႆႈၼၼ်ႉ  လူႉသဵင်ႈယဝ်ႉ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ဝၼ်းတီႈ 6/10/2022 ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ၸၢႆးထုၼ်း ဢႃယု 20 ပၢႆ ၵေႃႉပဵၼ် ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊဝႆႉ တီႈၶႃလူင် ၾၢႆႇသၢႆႉသေ...

ဢူးယီႈသေး ႁူဝ်ၼႃႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉလႃးႁူႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း လူႉသဵင်ႈ

ဢူးယီႈသေး ဢႃယု 75 ပီ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉလႃးႁူႇ ဢိူင်ႇလွႆတေႃႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လူႉသဵင်ႈ  ၽွင်းတေၵႂႃႇယႃတူဝ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14.9.2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ဢူးယီႈသေး ဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ လုၵ်ႉတီႈ   ဝၢၼ်ႈယေႇပူႇၸၢၼ်း ဢိူင်ႇလွႆတေႃႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၢၼ်းတေၵႂႃႇယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ဢမ်ႇတၼ်းထိုင်ႁူင်းယႃသေ လူႉသဵင်ႈပႅတ်ႈပွတ်းတၢင်း  ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မၼ်းဢမ်ႇယူႇလီမႃး လၢႆဝၼ်းယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။...

ထဝ်ႈၸၢႆး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လူႉတၢႆ  

လုင်းလၢႆးၸိုၼ်ႈလူႇ ဢႃယု 84 ပီ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းမႃးလႆႈၶိုင်ႈပီ ပႆႇတၼ်းလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း လူႉတၢႆပႅတ်ႈလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်လူမ်းႁူဝ်ၸႂ်။ လုင်းလၢႆးၸိုၼ်ႈလူႇၼႆႉ လူႉတၢႆၵႂႃႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 17/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း  တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆ 3 မၢတ်ႇ 5 တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတၢင်းမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸွမ်းတၢင်း တႅၵ်ႇသႂ်ႇ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉ 1 လူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/2/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးမီးတီႈမိူင်းၵိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းပွၵ်ႈမိူဝ်းတူၺ်းၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ  မိူဝ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသေ လူႉတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႆႇႁတ်းၵႂႃႇဢဝ်တူဝ်မႃးလုမ်းလႃးပၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/1/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း  ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸွမ်းၶႆႈႁႃတူဝ်ၸၢႆးၵျႃႇလႄႈ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ  မၼ်းၸၢႆး   ၼႂ်းတူင်ႈၼႃးႁၢမ်း ၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလွႆသၢႆး (ဢၼ်မီးၾၢႆႇႁွင်ႇလွႆၽြႃးၶႄႇ) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလွႆသၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ...

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 3

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် 2 ပွၵ်ႈ လူႉတၢႆ  2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/12/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၵူၼ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ႉ 4 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းၼႆႉသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ...

ထဝ်ႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေ မႃးလူႉၶွႆႈတီႈ မိူင်းၵိုင်

ဝၼ်းတီႈ 22/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ ယိင်း ဢႃႇယု မွၵ်ႈ 60 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေ လႆႈမႃးလူႉၶွႆႈတီႈ ပၢင်ႇၵေႇတု ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပႃႈၼၢင်း ဢႃႇယု 60 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလၵ်းမႃႉ ဢၼ်ပၢႆႈ ပၢင်တိုၵ်း မႃးယူႇဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁီး/...

ၵူၼ်းႁူဝ်ပူင်း သမ်းယႃႁႄ့ၵင်ႈၶူဝ်းဝိတ့် 19 လူ့တၢႆ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်း ႁူဝ်ပူင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ၵႂႃႇသမ်းယႃႁႄ့ၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 မႃးသေ လႆႈလူ့တၢႆ  ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 22/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 70 ပၢႆ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၵႂႃႇသမ်းယႃႁႄ့ၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 တီႈႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းသေ...

မေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး/ မၢၼ်ႈ ၸၢႆးၼေႃႇငိုၼ်း လူ့သဵင်ႈ ၽွင်းဢႃယု 65 ပီ

ၸၢႆးၼေႃႇငိုၼ်း မေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး/ မၢၼ်ႈ ၽဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် “တွၵ်ႇၸုမ်ႈတၢင်းႁၵ့်”လႄႈ “ယုမ့်ၼႂ်းၵႄႈၼမ့်တႃ” ၼႆၼၼ့် လူ့သဵင်ႈၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃယု 65 ပီ ယွၼ့်လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/9/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6:10 မူင်း ၸၢႆးၼေႃႇငိုၼ်း မေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး/ မၢၼ်ႈ လူ့သဵင်ႈ ယွၼ့်တၢင်းပဵၼ်...

ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပိုတ်ႇလွၵ်ႊတၢဝ်ႊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်လႄႈလူႉတၢႆၶိုၼ်းၼမ်မႃး

 ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်လႄႈ ဝဵင်းၼမ့်လၼ်ႈ  ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈပိၵ့် ဢိုတ်း Lockdown  ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ၊ ဝၢႆးလင်ပိုတ်ႇ Lockdown  ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်မႃးၶိုၼ်း လႄႈၵူၼ်းလူႉတၢႆၵေႃႈၼမ်မႃး။   ဝၼ်းတီႈ 16/9/2021 ဝဵင်းၼမ့်လၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃ့  ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ့် မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်ႇ Lockdown ဝဵင်းၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈ...

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇတူၼ်ၼိုင်ႈ လၵ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၼူမ်းလႄႈ ၺႃးမုၼ်ၸၢင်းပေႃႉ လူႉလွၼ်ႇ

မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး တၢင်းပွတ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈသၢင်ႇ ဢွၼ်ႇ တူၼ်ၼိုင်ႈ လၵ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၼူမ်း ဢႅပ်ႇလႄႈ ၺႃး မုၼ်ၸၢင်း တူၼ်တူၺ်းလူၼၼ်ႉ ပေႃႉႁႅမ် ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉဢမ်ႇလၢႆဝၼ်း လႆႈလူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ။ ပိူင်ပဵၼ်တႄႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 /8/2021  လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယု 2 ၶူပ်ႇတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵဵင်းတုင်

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ဢႃယုလဵၵ်ႉသုတ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ  ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ ဢၼ်လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/9/2021   တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မတ်း ဢိူင်ႇပၢင်မတ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼႆယဝ်ႉ။ ။ ၵူၼ်း  ၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img