Saturday, June 15, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁဵင်း (ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ) တီႈၶႃ ၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈ

Must read

ၸၢႆးထုၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁဵင်း (ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ) တီႈၶႃလူင်သေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပႆလႆႈၼၼ်ႉ  လူႉသဵင်ႈယဝ်ႉ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ဝၼ်းတီႈ 6/10/2022 ။

ၸၢႆးထုၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁဵင်း (ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ) တီႈၶႃလူင်သေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပႆလႆႈၼၼ်ႉ  လူႉသဵင်ႈယဝ်ႉ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ဝၼ်းတီႈ 6/10/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ၸၢႆးထုၼ်း ဢႃယု 20 ပၢႆ ၵေႃႉပဵၼ် ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊဝႆႉ တီႈၶႃလူင် ၾၢႆႇသၢႆႉသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပႆမႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်းဢႃ (ၼွင်ႉၸၢႆးပေႃႈ) တီႈဝၢၼ်ႈလူဝ်ႉ ဢိူင်ႇသၼ်တူၼ်ႈမိုဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

- Subscription -

ၸၢႆးလႅင်း ၵေႃႉပဵၼ်ဢႃၸၢႆးထုၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“လႆႈလူႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း မၼ်းၸၢႆးၶၢင်း ႁူဝ်ၸဵပ်းၼႃႇၼႆသေ လူႉၵႂႃႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵွၼ်ႇၼႃႈၼၼ်ႉမၼ်း ဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈ ၵိၼ်သင် လႆႈၵႃႈႁိုဝ်။    ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸၢႆး ဢဝ် ဝႆႉတီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈလူဝ်ႉ။ ဢၼ်ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈမႃးၵႃႈယူတ်းယႃ မၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမႃးယူတ်းယႃ မၼ်းၸၢႆးသေ ၵိုတ်းဝႆႉ ငိုၼ်း 1 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ။ ငိုၼ်းဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၼႆႉ တေဢဝ်လဵင်ႉလူ ၼႂ်းဝၼ်းပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် မၼ်းၸၢႆး။ ႁႂ်ႈ ၵုမ်ႇထူၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇၵုမ်ႇၶႃႈ။ တိုၵ်ႉတေ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉဢိတ်းဢိတ်းၶႃႈဢေႃႈ တႃႇၵႃႈလဵင်ႉလူၸႃႇၵ လူႇတၢၼ်းတႃႇမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ။  ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၸၢႆးထုၼ်းၼႆႉ ဝႆႉတီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈလူဝ်ႉသေ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/10/2022 ၼႆႉ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈပီပၢႆၼႆႉ မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈလၢၼ်ႉဢႃးႁၢရ် (ႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်) တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ။ မၼ်း လူမ်ႉၼႂ်းႁၢၼ်ႉၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ၶႃမၼ်းၵႂ်ႈသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်။ မၼ်းၵေႃႈဢွၵ်ႇၵၢၼ်မႃး။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးၵႂ်ႈထၢၼ်ႇၼႆႉ။  ဢွၼ်ၵႂႃႇၼႄ မေႃယႃ တီႈမိူင်းၾၢင်ၼႆႉ မေႃၶဝ်ဝႃႈ တီႈၼႆႈ ၽႃႇတတ်းဢမ်ႇလႆႈ တေလႆႈမိူဝ်းၽႃႇတတ်းတီႈႁူင်းယႃပႃႇငႄႉ။ ၵမ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇၼႄတီႈႁူင်းယႃပႃႇငႄႉ မေႃၶဝ် တေၵူတ်ႇထတ်းသေ တႅပ်းၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉပၢၵ်ႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးငိုၼ်း တႃႇတေယူတ်းယႃ။ ႁဵတ်းၼၼ်သေတေႃႇပေႃးလူႉသဵင်ႈၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။  ယူႇႁိူၼ်းၵေႃႈၵႂႃႇၼႄသြႃႇတႆးဢေႃႈ။ ၶႃမၼ်းတႄႉ ဝႅပ်ႈၵႂႃႇဢိတ်းၼိုင်ႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈဝႃးၵေႃႈ လႆႈလူႉၵႂႃႇယဝ်ႉ”- ၸၢႆးလႅင်း ၵေႃႉပဵၼ်ဢႃ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ။

ၸၢႆးထုၼ်း (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၶူၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸၢႆးဢုင်းလႄႈ ၼၢင်းဢိင်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း