Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ယဵပ်ႇမၢၵ်ႇ

ၼုမ်ႇၸၢႆးမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၶႃပုတ်း

ၼုမ်ႇၸၢႆးမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ် ၽွင်းၵႂႃႇလဵင်ႉဝူဝ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇလဵင်ႉဝူဝ်းတီႈႁိမ်းပွၵ်ႉႁူဝ်မူၼ်ႇ ၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်းၼၼ်ႉသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပေႃးဝႃႈ ယဵပ်ႇၺႃးၼႆၵေႃႈ ၶႃမၼ်းယွၵ်းယွႆလူင်ၵႂႃႇဢေႃႈၼၼ်ႉ။ မၼ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၺ်း ။ မၼ်းၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈ။တီႈၼၼ်ႈ မီးၶွၵ်ႈဝူဝ်းဝႆႉဢေႃႈ မၼ်းတေၵႂႃႇလဵင်ႉဝူဝ်းသေ...

 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၶႃပုတ်းၶွၼ်ၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၽွင်းၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း ၶႃပုတ်းၶွၼ်ၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၽွင်းၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း တီႈႁိမ်း ပွၵ်ႉ 2 ဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ  ၶႃပုတ်းၵႂႃႇၶွၼ်ၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ တီႈဢၼ်မၼ်းၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးၼႆႉ ပဵၼ်တီႈတိၼ်လွႆ ၾၢႆႇတႂ်ႈပၢင်သဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း မၢႆ...

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် 2 ပေႃႈလုၵ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တၢႆ ၽွင်းၵႂႃႇလႄႇထိူၼ်ႇ ႁႃၶီႈၶင်ႈ

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁႃၶီႈၶင်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် လူႉတၢႆ ထင်တီႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၸၢႆးဢွင်ႇၸဵင်း ဢႃယု 45 ပီ လႄႈလုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ၸၢႆးၼုမ်ႇလႅင်း ဢႃယု 17 ပီ ၵႂႃႇႁႃၶီႈၶင်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းပိုၼ်ႉတီႈ  ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်း

 ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသျွတ်ႉ တႅၵ်ႇသႂ်ႇၵႃး ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းမိတ်ႈ - ၵျွၵ်ႉမေႃး ဝၢႆးပွင်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ  မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:30 မူင်း ၵႃးၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် 3...

ၸၢႆးၸိင်း ၵေႃႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ

ၸၢႆးၸိင်း ၵေႃႉဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလွႆလႅမ်ၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  ၵႃႈယူတ်းယႃ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ယူႇတီႈမေႃယႃ တီႈႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် လႆႈၽႃႇတတ်းဢဝ်ဢွၵ်ႇၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ဢၼ်တိူဝ်ႉ ၶမ်ဝႆႉ တီႈတႂ်ႈဢူၵ်း တီႈၶႅၼ် ၸၢႆးၸိင်း ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸိူဝ်းၶမ်ဝႆႉတီႈၶႅၼ်တီႈၶႃၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉတေဢဝ်ဢွၵ်ႇပၼ်သေယူတ်းယႃပၼ်ၵႂႃႇၵမ်းလွႆးလွႆး။ ယၢမ်းလဵဝ်...

ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ  ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼၼ်ႉလႆႈတႅပ်းၶႃ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ

ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်မႃးၶၢႆၽၵ်းတီႉလွၵ်ႉၸွၵ်ႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈၶႃၶွၼ်ၼိုင်ႈ  ယၢမ်းလဵဝ်  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ   တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉ ၼႃႈႁိူၼ်း  လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၸၢႆးတၢၼ်းသေႃႇဢူး ဢႃယု 41 ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊပူၼ်ႉမႃး၊   လႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈၶႃၶွၼ်ၼိုင်ႈ ၊ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉမီး   2 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တင်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း(ၼႃႈႁိူၼ်း)...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးလဵင်ႉမႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁႃမႃႉၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တင်းသွင်။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉၼႆႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ တီႈသူၼ်ၼဵင်ႈ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 1 လၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၵူၼ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း မိူင်းၵိုင် ၵႂႃႇလႄႇထိူၼ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ ၽူႈၸၢႆး  2 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်လုင်းၸၢႆးသၢမ်   လႄႈ လုင်းလမ် ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ပီ ၊ ၶႃၵႂႃႇလႄႇထိူၼ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/4/2022 ဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇၶိုၼ်ႈ။ လုင်းၸၢႆးသၢမ် မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ လူႉတၢႆပႅတ်ႈ၊ လုင်းလမ်တႄႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႃ၊...

ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈၽဝ်ႁႆႈ  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 45 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈၽဝ်ႁႆႈမၼ်းၸၢႆး မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်း  လႆႈတႅပ်းမိုဝ်းၾၢႆႇ သၢႆႉ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း ဢူးဝိၼ်းသေႃႇ ဢႃယု 45 ပီ ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈၸုတ်ႇၽဝ်ႁႆႈမၼ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး...

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 50 ပၢႆ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသေ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/3/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်း လုင်းၸၢႆးလႃႉ ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈဢေႃႈ ဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉမႄးလူင် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် သၢမ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် သၢမ်ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ  ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈလူႉတၢႆ မႄႈလႄႈလုၵ်ႈ  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း    သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလွႆ လႅမ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵႃႈယူတ်းယႃ။  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/3/2022 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် သၢမ်ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈပၢင်ႇၵေႇတု - ပၢင်ၼိမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။...

ၵူၼ်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇၼႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸွမ်းၶႃ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၸၢႆးသေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆၶူး ဢိူင်ႇၼႃးတဵတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင်   ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇၼႃး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵတ်း ဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆ / မၢတ်ႇ ၵူႈဝၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆမီးႁိမ်း 20

ၼႂ်းပီ 2022 ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇမီး 9 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 15 ၵေႃႉယဝ်ႉ။   ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 23 ပီ ၵေႃႉၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “လွင်ႈၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ  

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 27 ပီ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း  လူႉတၢႆထင်တီႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/3/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၸၢႆးၶမ်း ဢႃယု 27 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႃႇၶႃး ဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး  ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈပူးၶႃး - ဝၢၼ်ႈၼႃးၶေႃ လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁႃပႃသေ တႃႇသွင်ၵေႃႉသမ်ႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ႁိမ်းႁွင်ႈ ၼမ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img