Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ယိုဝ်းၵွင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 324 လုၵ်ႉတီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတႃႇၸီႇ ဢိူင်ႇၼွင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႅၼ်း 60 mm ၵႂႃႇတၢင်းႁူၺ်ႈလွႆ ၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းမွၵ်ႈ 3 လၵ်းပၢႆ   တူၵ်းၸႂ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ် ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်း ။ ဝၢၼ်ႈၵဵင်းၶမ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈသွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ပၢင်တိုၵ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/9/2022 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉ ၶမယ 324 ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇတၢင်းပၢင်ႁႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈၾၢႆႇလဵဝ် တီႈမူႇၸေႊ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ    ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်/ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၽွင်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်   မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 23/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 1 မူင်းထိုင် 2 မူင်းၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်/ ဢွၼ်ႇ လုၵ်ႉတီႈၾၢႆႇၸၢၼ်းလွႆသူးတွင်း ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း...

မၢႆမီႈႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းတီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉယင်းပႆႇပူတ်း ၽူႈလၵ်ႉၼမ် သဵင်ၵွင်ႈၵႆႉတႅၵ်ႇ

 တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းလႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈမႃႇသျႄႇလေႃး ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ဝႆႉယူႇသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈမီး။ ဝၼ်းတီႈ 19/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 11 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၾၢႆႇလဵဝ် တီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။   လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈတူၵ်းၸႂ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ထပ်းၵၼ်လၢႆၶမ်ႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇ သၢၼ်ႈ။ ဝၢၼ်ႈၵဵင်းၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ဝၼ်းတီႈ 31/5/2022 တင်း 1/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉ 509 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈထပ်းၵၼ်  2 ၶမ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၸမ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇတူၵ်းၸႂ်ၼႅတ်ႈပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉပွၵ်ႈႁိူၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၶၢၼ်းတိတ်ႉၵူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်း ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း  တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ ၼႅတ်ႈသိမ်း ၶူဝ်းပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉ  ပွၵ်ႈႁိူၼ်း...

ၽွင်းၶႄႇၸုတ်ႇမူၵ်ႇတႅၵ်ႇၽွင်းပီမႂ်ႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပၢင်ႇၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ

မၢၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇလင်ၶႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ  လင်ၶႃးႁိူၼ်းလူႉၵွႆ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉဢမ်ႇမီး  မၢၵ်ႇၵွင်ႈၼၼ်ႉပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းမႃးၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ၽွင်းပီႈၼွင်ႉၶႄႇ ၸုတ်ႇမူၵ်ႇတႅၵ်ႇ ႁပ်ႉပီမႂ်ႇၶႄႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ် လုၵ်ႉတၢင်းလႂ်ယိုဝ်းမႃးဢမ်ႇႁူႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်းမႃးသႂ်ႇလင်ၶႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်း မူႇၸေႊ လင်  လင်ၶႃးႁိူၼ်းလူႉၵွႆ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/1/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းၶိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ သၶၢၼ်းတိတ်ႉၵူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈ တွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵွင်ႈဢွၼ်ႇထႅင်ႈ တင်းၼမ်။ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“လႆႈငိၼ်းဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၶၢၼ်းတိတ်ႉၵူင်းၼၼ်ႉသေ ယိုဝ်းၼႆၶႃႈ။ တီႈၼႂ်းဝဵင်း တႄႉ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တၢင်းမိူင်းလီ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ႁိမ်းဝတ်ႉ/ ၵျွင်းမိူင်းလီ ဢိူင်ႇမိူင်းလီ ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ - လႃႈသဵဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ႁိမ်းၵျွင်းမိူင်းလီၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆလင်ၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းယေႃ

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆလင်ၼိုင်ႈ တီႈထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/10/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်းပၢႆ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယူႇတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈမိူင်းယေႃၼႆႉသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၽိဝ် ၾၢႆႇၸၢၼ်းမိူင်းယေႃ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၼ်ႇၵွင်ႈလဵၵ်ႉယႂ်ႇ တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈ သီႇႁူးႁႃႈတၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  တိူဝ့်သႂ်ႇၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ  မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ၊ တိူဝ့်သႂ်ႇပႃးႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/9/2021  သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းတီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်   လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈႁၢတ်ႇသႂ်ႇ ၸွမ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  လႄႈ တိူဝ့်ၺႃးၽူႈယိင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း၊  ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၵေႃႈလူႉၵွႆတင်းၼမ် ၼႆယဝ့်။ ၵူၼ်းမိူင်း...

သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီးမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 22/3/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ပႂ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး (ဢၼ်လုၵ်ႉဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းမႃး) လႄႈ တီႈၼႃႈၸၼ်ႉၸွမ်ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတႃႊ 6 လၵ်း ၼၼ်ႉသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ။ ၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈတၢင်းလူဝ်ႇၶဝ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးတႄႉတႄႉၼႆတႄႉ ၶဝ်ႁႂ်ႈႁေႃႈၵႂႃႇတၢင်းလတ်း ၸႂ်ႉၵႂႃႇတၢင်းသၢႆလဵပ်ႈဝဵင်းသေ ၵႂႃႇၶဝ်ႈဝဵင်းတီႈပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇၵျီး(ႁိမ်းပၢင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ်)ပုၼ်ႉၶႃႈၼေႈ ။ ပေႃးဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈၼႅၼ်ႇတႄႉတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈတူၼ်ႈတီးယဝ်ႉၶႃႈမိူဝ်ႈၼႆႉ။” - ဝႃႈၼႆ။ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းတီႈပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇၵျီးၵေႃႈ မီးပလိၵ်ႈလႄႈ...

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ ၺႃးတီႉၼမ်

  သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈဢဝ်ရူတ်ႉၵႃးလမ်းၽႃႇတမ်ၾုင်ၵူၼ်း ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်း  ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ  ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးပိုတ်းယိုဝ်းတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၸွမ်းလၢႆလၢႆၵေႃႉ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၶီႇလူတ်ႉ ၶိူင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် သဵၼ်ႈတၢင်းႁွပ်ႈဝဵင်း။ ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းထိုင်တီႈပွၵ်ႉ မိင်ႇၵလႃႇဢူး ႁိမ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈမႃ့ၼၼ်ႉ  သိုၵ်းပလိၵ်ႈ ဢဝ်ၵႃးသိုၵ်းလမ်း ၽႃႇၾုင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ဢမ်ႇၵႃး  လိုပ်ႈလမ်းပိုတ်းယိုဝ်းပႃးထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ရႃႊပႃႊ...

ၵူၼ်းမိူင်းၽႃၵၢၼ်ႉၺႃးပလိၵ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁၢမ်ႈႁႄႉယူႇသေတႃႉသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ထႅင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း မႃး ၸမ်လိူၼ်၊ ၼႂ်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၺႃးပလိၵ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းႁၢမ်ႈႁႄႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းယူႇသေတႃႉဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈသေ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/2/2021 ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် 2 လမ်း လေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ သွင်ၾၢႆႇၶဵင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼပ်ႉႁဵင် လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပဵၼ်လူမ်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ဝၼ်းတီႈ 7/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ 2 လမ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img