Saturday, September 30, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈသွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ပၢင်တိုၵ်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/9/2022 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉ ၶမယ 324 ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇတၢင်းပၢင်ႁႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈ။

ထုင်ႉဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 324 ၶဝ် ယူႇယူႇယိုဝ်း ၵွင်ႈလူင် ပၼ်ႁႅင်းၾႆး ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈ။ ၶဝ်ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်း ပၢင်ႁႆးၼၼ်ႉၶႃႈ။ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:24 မူင်းၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈ ၸၢၵ်ႈတႅၵ်ႇတီႈတပ်ႉ 324 ၼႆႉထႅင်ႈၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်   ၵူဝ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း  ၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

“ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ ၵူဝ်ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူဝ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။ တပ်ႉ 324 ၼႆႉသမ်ႉ ၸမ်ႁူင်းႁဵၼ်းဝႆႉလႄႈ မႆႈၸႂ်ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးတင်း မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း KIA ႁူမ်ႈၵၼ် PDF ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းပၢင်ႁႆးၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉတူႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

တပ်ႉၶမယ 324 ၼႆႉ ပၵ်းဝႆႉ ႁိမ်းၸမ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် မၢႆ 2 လႄႈ ၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 1 တေယၢၼ်ၵႆၵၼ် တင်းႁူင်းႁဵၼ်းမွၵ်ႈ ၶိုင်ႈလၵ်း (3) ၽႃႇလူင်ႇၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 324 ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇတၢင်းပၢင်ႁႆး ဢမ်ႇ ယွမ်း 7- 8 လုၵ်ႈ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း