Monday, May 29, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈၾၢႆႇလဵဝ် တီႈမူႇၸေႊ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ    ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်/ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၽွင်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်   မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈ။

Photo CJ-ၾၢႆႇၸၢၼ်းလွႆသူးတွင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ဝၼ်းတီႈ 23/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 1 မူင်းထိုင် 2 မူင်းၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်/ ဢွၼ်ႇ လုၵ်ႉတီႈၾၢႆႇၸၢၼ်းလွႆသူးတွင်း ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ် ယိုဝ်းၼမ်ဝႃႈၼမ်ယဝ်ႉ။   ယိုဝ်းယိုဝ်းၵိုတ်းၵိုတ်း ႁိုင်မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ။ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈ။ လုၵ်ႉတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းလွႆသူႉတွင်းၼႆႉသေ ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း တၢင်းႁူဝ်ၼႃးၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

  သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်  ယိုဝ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵွင်ႈ ၽွင်းၵၢင်ၶိုၼ်း လိုၵ်းၸိူင်ႉၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၼွၼ်းလပ်း တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵၼ်ႁႅင်း။

“ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေးၶဝ် တူင်ႉၼိုင်ၶႃႈဢေႃႈ။ ပဵၼ်ၶဝ်သွင်ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ် ၶႃႈ။ ၶဝ်ယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ်ၼႆႉ ပေႃးတၢၼ်ႇပၢင်တိုၵ်း ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၼွၼ်းပေႃးဢမ်ႇလပ်းလႆႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းလႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်း ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတူၺ်းၶႃႈ၊ သဵင်ၵွင်ႈ ၶဝ် ႁႅင်းဝႃႈႁႅင်းၶႃႈယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း၊ လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ ၽႅဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးမႃးယဝ်ႉ။ ပၢင်တေႃႇလွင်း၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈၼမ်။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢုၼ်ႇၸႂ်သင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ႈၵႂႃႇမႃးၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ၊ တပ်ႉပႂ်ႉ လႅၼ်လိၼ် PGF လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း