Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းၼွင်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းၼွင် – လၢႆးၶႃႈ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၼွင် ပၢႆႈမႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝူင်ႈယဝ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ယၢမ်းလဵဝ် ထိုင်ၶၢဝ်းၶဝ်ႈသူၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 159 ၵေႃႉ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉလူင် မိူင်းၼွင် (မင်ႇၵလႃႇ ယၢၼ်ႇဢွင်ႇ) ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/4/2023 ၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 100 ပၢႆ တီႈမိူင်းၼွင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵဵပ်း မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ့်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼွင် ဢၼ်လႆႈပၢႆးၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆ့တီႈ ဝတ်ႉလူင်မိူင်းၼွင် (ၵျွင်းမင်ႇၵလႃႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇ) ၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၶိုၼ်းပွၵ်ႈ ဢဝ် မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း RCSS လႄႈ SSPP မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/4/2023  ။ ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ့်ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵဵပ်း မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ့်လႄႈ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းႁင်းၽႂ်မၼ်းသေတႃႉ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ ပႆႇၼိမ်လႄႈ...

ၵႃးၽၵ်းၶဵဝ် လမ်းၼိုင်ႈ  လူတ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၼွင်

ၵႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈသေ လူတ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ - မိူင်းၼွင် လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်း ၵႃးၵူၼ်းၵႃႉၽၵ်း လမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၼွင်သေ မႃးပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ ႁေႃႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ ႁိမ်းၵွင်းမူးမၢၵ်ႇႁိၼ်ၼမ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ - မိူင်းၼွင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ...

သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁူပ်ႉ SSPP တီႈမိူင်းၼွင်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 14/7/2022 ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉ ၾၢႆႇငမ်းယဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်တူဝ်တႅၼ်းၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁူပ်ႉတူဝ်တႅၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ယၼ်ႇသိုၵ်းမၢႆ 2 ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ။ ၾၢႆႇ SSPP ပဵၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင်ဢွၼ်ႁူဝ်မႃးႁူပ်ႉထူပ်း။ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ်တိတ်းတေႃႇၸူးၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP ၵေႃႈတိတ်းတေႃႇပႆႇလႆႈလႄႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈသင်လၢႆလၢႆၼႆ ပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ လႅပ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်...

တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF လူမ်ႇယိုဝ်း ၽဝ်ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်

တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း  PDF  မိူင်းတႆး လူမ်ႇယိုဝ်း ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၼွင် ၵေးသီး ၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇၽၢင်း၊ ၶၢဝ်ႇပွမ်ၵူၺ်း ၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈၼႄ။ ဝၼ်းတီႈ 15/7/2021 ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်း ၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူမ်ႇယိုဝ်း သၢႆသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတူႇယႃး ဝူင်ႈၵၢင်မိူင်းၼွင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း ၵေးသီး – မိူင်းၼွင် 2 ဝၼ်းယဝ်ႉယင်းပႆႇပိုတ်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းပႅတ်ႈ ၵေးသီး - မိူင်းၼွင် မႃးမီးၶၢဝ်း တၢင်း 2 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/6/2021 – 1/7/2021 မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တပ်ႉၶလယ 9...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၼွင် – ၵေးသီး

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းတၢင်းၵႃးလူင် ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၼွင် - ၵေးသီး တင်းၼမ်လၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23-24/6/2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းၵူၼ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈ တၢင်းလူင် ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းၼွင် - ၵေးသီး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈ ၵေးသီး – လၢႆးၶႃႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇၵူတ်ႇထတ်း ထဵတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းၼၢင်း - ၵေးသီး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းၼၢင်း - ၵေးသီး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ 3 ပွၵ်ႈ- ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆၵေႃႉ႞

ၸုမ်းသိုၵ်းမိူၵ်ႈလိူင်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 3 တီႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ 22/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼႂ်းၵႄႈ 7 မူင်း - 8 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁဵတ်းသိုၵ်းမုတ်း လူမ်ႇယိုဝ်းၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တၢင်းၶဝ်ႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း တင်ႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ သဵၼ်ႈတၢင်း ၵွၼ်ၵၢင်ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၾင်ႇၶူင်း ၵႃလိ - ၵုၼ်ႁဵင် - ၶူဝ်လမ် - ၼမ်ႉၸၢင် -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇ RCSS ႁိမ်း SSPP ပွတ်းမိူင်းၼွင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း RCSS  ဢၼ်မီးႁိမ်းၸမ် SSPP ပွတ်းမိူင်းၼွင် သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိုင်ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 9/3/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း တင်းၼမ် ၶိုၼ်ႈလေႃႇယိုဝ်း RCSS ဢၼ် မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈႁူဝ်တၢတ်ႇ ဢိူင်ႇၼွင်ဢႄ ဝဵင်းမိူင်းၼွင်...

ၶၢဝ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ SSPP/SSA ဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ငိူင်ႉဝႄႈပၢင်တိုၵ်း

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ် ႁိမ်းႁွမ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မိူင်းသူႈ ၵေးသီး မိူင်းယႂ် 4 ၸႄႈဝဵင်း လႄႈတၢင်း တူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ႁွတ်ႈထိုင်ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ်လွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉ SSPP/SSA တေၶတ်းၸႂ် ငိူင်ႉဝႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်ႈၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလၢႆတီႈ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်ႈၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ်၊ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း လၢႆလၢႆတီႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမေႃၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁႄ - ၺႃးၵူတ်ႇထတ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23/8/2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ (တပ်ႉဢမျွၵ်ႈ)...

ႁိမ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPP ၵုမ်းၵမ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း - ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၵေးသီး - မိူင်းယႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၵူႈပွၵ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2020 ၼႆႉမႃး တီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းၼွင် လႄႈ ၵဵတ်ႉတပ်ႉတၢင်းလွႆ ၵိဝ်ႇမွၵ်ႇၶၢဝ် ဝူင်ႈၵၢင်...

ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းၵေးသီးၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ပႂ်ႉတူၺ်း ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃမိူင်းၼွင်

ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 41 ပီ ၵူၼ်းၵေးသီးၵေႃႉဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ် ဝႃႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ 19 ၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ တီႈႁူင်းယႃမိူင်းၼွင် ၽွင်းမေႃယႃတိုၵ်ႉပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ဝႆႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 20/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img