Wednesday, June 7, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းၶႄႇ

မိူင်းၶႄႇ ၵိုင်ႉၵင်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ

ၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ၵိုင်ႉၵင်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူင်လူင်ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး ႁၢမ်ႈတေႃႉၵုၼ်ႇၵူႈသႅၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈႁၼ်ၵုၼ်ႇ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈ ၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၼႆသေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူလူင်ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ ဢမ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး ႁၢမ်ႈတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၵူႈသႅၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၶဝ်သွၵ်ႈႁၼ် ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မိူင်းၶႄႇၶဝ် ႁၢမ်ႈဝႆႉ...

ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊ ပႆႇၵိုၼ်းၼမ်ၶိုၼ်းပဵင်းၵွၼ်ႇၼႃႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ မိူင်းၶႄႇ လူတ်းယွၼ်ႇၵၢၼ် Lockdown ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ - မူႇၸေႊ တိုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈလူင်ဢေႇယူႇ ယွၼ်ႉလႆႈသၢင်းၶွၼ်ႇပၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/12/2022 ၼႆႉမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လူတ်းယွၼ်ႇၵၢၼ် Lockdown ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း - ၸေႊၵဝ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၼ်းဢႃႇလူး မိူင်းၶႄႇမႃးၶၢႆလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢႃႇလူးမိူင်းတႆးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ပီၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇသိုဝ်ႉဢႃႇလူးမိူင်းၶႄႇ   350 တၼ်ႊ ၾၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇမိူင်းၶႄႇ ပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈယဝ်ႉၼႆ ၼႃႈလိၵ်ႈၶၢဝ်ႇ Page ပွၵ်ႉၽေႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၽုၵ်ႇမၼ်းဢႃႇလူးၼမ်သုတ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ သင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၼ်းဢႃႇလူးမိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈမႃးၸိုင် ၸဝ်ႈသူၼ်ဢႃႇလူးမိူင်းတႆး ယိင်ႈၶႅၼ်းတေဢမ်ႇမီးလွၵ်းၵၢတ်ႇၶၢႆ၊ သုမ်းၶဝ်ႈထိုင်ၼိူဝ်ႉလႅင်လူးၵွၼ်ႇယဝ်ႉ  -ၸဝ်ႈသူၼ်ဢႃႇလူး ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉပီၼႆႉ ဢီႈသင်ၵေႃႈၵႃႈယႂ်ႇ။ လႆႈသႂ်ႇဝႆႉတိုၼ်းလၢင်းၼမ်ဝႆႉယဝ်ႉဢေႃႈ။ ပေႃးဢႃႇလူးမိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈမႃး သမ်ႉမႃးၶၢႆၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇထုၵ်ႇၼႆတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၽၢၼ်ၵွတ်းၶီႈလိင်းမူတ်းယဝ်ႉ။...

သဵင်တႅၵ်ႇလင် ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၵူၼ်းမူႇၸေႊတူၵ်းၸႂ်ၵႂင်/ၵူဝ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်း  လႆႈငိၼ်းသဵင်တႅၵ်ႇယွၼ်ႈလင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ ၵူၼ်း မူႇၸေႊ  ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ။ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ဢၼ်တႅၵ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇသင်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ လုၵ်ႉတၢင်းၸေႊၵဝ်ႇသေ ပွႆႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။  တႅၵ်ႇ ႁႅင်းဝႃႈႁႅင်း သဵင်မၼ်း...

ၵူၺ်ႈလုၵ်ႉတၢင်းတူၼ်ႈတီးမႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢႆၸူးမိူင်းၶႄႇ လႆႈထွၵ်ႇပႅတ်ႈတီၵဵင်းတုင်

ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၺ်ႈလုၵ်ႉတၢင်းတူၼ်ႈတီး မႃးတၢင်းၵဵင်းတုင် ဢၢၼ်းဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆတၢင်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ - ၶႄႇ ဢမ်ႇပိုတ်ႇ ၽၵ်းတူပၼ်လႄႈၵူၺ်ႈၼဝ်ႈ/ပႅတ်ႈလၢႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈထွၵ်ႇပႅတ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈၶၢႆပေႃးၶၢႆပႄး။ ၵူၺ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၢၼ်းတေလုၵ်ႉၵဵင်းတုင်သေ ၵႂႃႇၶၢႆတၢင်း မိူင်းၶၢၵ်ႇ - မိူင်းယၢင်း ၶဝ်ႈၸူးမိူင်းလႃး (ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4)  ။ ထႅင်ႈသဵၼ်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ လုၵ်ႉၵဵင်းတုင် ၵႂႃႇမိူင်းၽျၢၵ်ႈ - မိူင်းယွင်း -...

ၶႄႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူမိူင်းမႃး ၸမ် 2 ပီ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးတင်းၼမ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

မိူင်းၶႄႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်မႃး ၸမ်သွင်ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်ၶႄႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢႆၶူဝ်းႁႆႈၶူဝ်းသူၼ်၊ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း မၢင် ၸိူဝ်းပဵၼ်ၼီႈပဵၼ်ၶွတ်ႇ ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 မႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ်သွင်ပီယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ တင်းမူတ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လႄႈသင်၊ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၼ်လႄႈသင်...

ၶႄႇတႄႇလႅၼ်ႈရူတ်ႉၾႆးဢၼ်လုၵ်ႉလႅၼ်လိၼ်တႆး ၶဝ်ႈထိုင်ဝဵင်းယုၼ်ႊၼၼ်ႊ

သဵၼ်ႈတၢင်း ရူတ်ႉၾႆးမႂ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆးၶေႇ ဢၼ်တေႃႇၼႃႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်ႊသူၺ်ႊႁေႃႇ) သေလႅၼ်ႈထိုင်ဝဵင်းလၢင်ႊၶျၢၼ်ႊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယုၼ်ႊၼၼ်ႊမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၶႄႇတႄႇပိုတ်ႇလႅၼ်ႈ တေႃႉၶူဝ်းၵႂႃႇမႃး။ သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆးၼႆႉ ပႃးၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းႁွပ်ႈလူၵ်ႈ BRI ၶွင်ၶႄႇ။ တႄႇပိုတ်ႇလႅၼ်ႈတူၺ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/8/2021 ။  တေဢၢၼ်းတေႃႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်ၶႄႇသင်သိုဝ်ႉတီႈတၢင်ႇမိူင်းသေ သူင်ႇမႃးသိူၵ်ႈတီႈပၢၵ်ႇၼမ်ႉတႃႈႁိူဝ်းဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ၊ လုၵ်ႉတႃႈၵုင်ႈသေ တၢင်ႇရူတ်ႉၵႃးၶိုၼ်ႈထိုင်ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ ၊ ၸင်ႇဢဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်လႄႇ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီ 2023 ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေပဵၼ်မႃးတႄႉႁိုဝ်?

ယူႇတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပေႃးမႃးယူႇတီႈၸဵင်ႇ Geopolitics  ဢၼ်ဝႃႈ ပၢႆးမိူင်းၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃသေ ဝူၼ်ႉၸိုင် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၵၢင်းလွတ်ႈလႆႈ ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းမၼ်းတႄႉ တေမီး 3 ၸိုင်ႈမိူင်း။ မိူင်းၼိုင်ႈ တေပဵၼ် US ထႅင်ႈမိူင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ တေပဵၼ် ရတ်ႉသျိူဝ်ႊလႄႈ မိူင်းၶႄႇ တေမီး 3 ၸိုင်ႈမိူင်းလူင်ၼႆႉ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းၵမ်းမိူင်းမိူင်းၼႆၸိုင် မိူၼ်ၸိူင်ႉ မိူင်း...

ၶူဝ်းဝိတ်ႉၽႄႈၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ လႄႈ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵတ်း၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး တၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၶိုၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2,500 ၵေႃႉ  ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 26/7/2021 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 5/8/2021 ၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်...

မိူင်းၶႄႇဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈ ၶႂၢၵ်ႈလွမ်ႉႁူဝ်ႉလႅၼ်လိၼ် ၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ  လွမ်ႉႁူဝ်ႉ ၶၢမ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း မူႇၸေႊထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၶၢမ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ၵိင်ႇၽႄ ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈႁဵဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ လွမ်ႉႁူဝ်ႉဢဝ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႈႁဵဝ်း (ဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈ)  ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်ၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတႆးတႂ်ႈၶူင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်ၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတႆးတႂ်ႈၶူင်း တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်း လႄႈမိူင်းမၢဝ်း ၼမ်မႃးႁႅင်းသေဢမ်ႇၵႃး ၾၢႆႇတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ၊ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵေႃႈၽႄႈလၢမ်းမႃးႁႅင်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသင်ႇၵိုတ်းလွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ် ၼႂ်းထုင်ႉတႂ်ႈၶူင်း တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ 5 ၸႄႈဝဵင်း...

NCA တေသိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ဝၢႆးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ပၢႆ

လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 1 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ယိုတ်းသိမ်း ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ၶွပ်ႈတဵမ် 5 လိူၼ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တဵမ်မႃး 5 လိူၼ်ယဝ်ႉၼႆ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းတိုၵ်း လူၺ်ႈၵၼ်တင်း ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (နိုင်ငံတော်) ပၢၼ်ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ၊...

မိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢွႆႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ပွတ်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ်သုမ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆ

ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢွႆႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈပွတ်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈ ထွၵ်ႇပႅတ်ႈ ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ တၼ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/5/2021 ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ပွတ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈဢဝ်ဢွႆႈ ထွၵ်ႇပႅတ်ႈ ၸွမ်းၾင်ႇၼမ်ႉ မၢဝ်း မွၵ်ႈ 400 တၼ်ႊ မႅၼ်ႈငိုၼ်းၶႄႇယူႇ 170,000 ပၢႆ (ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ...

သဵင်တႅၵ်ႇ 4 ၵမ်းထပ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ သဵင်တႅၵ်ႇသဵင်လင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ၊ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 မိၼိတ်ႉၵူၺ်းသဵင်တႅၵ်ႇမေႃးထပ်းၵၼ် 4 ၵမ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။  ဝၼ်းတီႈ 17/5/2021  ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သဵင်တႅၵ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း  ထပ်းၵၼ် 4 ၵမ်း ႁိူၼ်းယေးပေႃးသႂ်ႇဝႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းလွမ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တေႃႈလွတ်ႇၵႅတ်ႉသ် ပဵၼ်ၽေးတေႃႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၸဝ်ႈၵႃးသူင်ႇတႅင်တဝ်ႈ ၶၢႆၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇယၢပ်ႇ လႄႈ ၸႅၵ်ႇပၼ်လၢႆၸွမ်းတၢင်း

ၵႃးလူင် တၢင်ႇတႅင်တဝ်ႈ/တႅင်ၾၢင် (တႅင်တမ်ႇပူႇ) တေႃႉသူင်ႇၶၢႆတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶႄႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ လႆႈၸိူင်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းၸွမ်းတၢင်းႁိုင် ၶၼ်တႅင်ဢမ်ႇလီလႄႈ ဝၢႆႇႁူဝ်ၵႃးပွၵ်ႈ ၸႅၵ်ႇပၼ်လၢႆ ၸွမ်းတၢင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/4/2021 ၼႆႉမႃး ၵႃးတႅင်တဝ်ႈ ၸိူဝ်းႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ 105 လၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ...

Latest news

- Advertisement -spot_img