Thursday, May 30, 2024

ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊ ပႆႇၵိုၼ်းၼမ်ၶိုၼ်းပဵင်းၵွၼ်ႇၼႃႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

Must read

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ မိူင်းၶႄႇ လူတ်းယွၼ်ႇၵၢၼ် Lockdown ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊ တိုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈလူင်ဢေႇယူႇ ယွၼ်ႉလႆႈသၢင်းၶွၼ်ႇပၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ်။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/12/2022 ၼႆႉမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လူတ်းယွၼ်ႇၵၢၼ် Lockdown ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း – ၸေႊၵဝ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ဢၼ်တေႃႇၼႃႈၵၼ်တၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉသေ တႃႉ ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈလူင်း တိုၵ်ႉမီးဢေႇ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၶိုၼ်ႈလူင်း မွၵ်ႈ 100 ပၢႆ ၼႆႉၵူၺ်း ၸဝ်ႈၵႃးမူႇၸေႊလၢတ်ႈ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၵႃး မူႇၸေႊ – လႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸူဝ်ႈသွင်သၢမ်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ။ ၵႃးလူင်တၢင်ႇတႅင်ၸမ်ႇပူႇ၊ တႅင်ႁွမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးၼမ် တေသူင်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၽၵ်းတူ ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ တိုၵ်ႉမႃးဢေႇ ယူႇ ဢမ်ႇမိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ၶႃႈၼပ်ႉတူၺ်း ၵႃးလူင်ၶိုၼ်ႈလူင်းၼႆႉ မွၵ်ႈ 100 ပၢႆၵူၺ်း။  ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Owner/ ၵႃးလူင် တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁႄႉၵိုတ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ မူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ (ႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶိုၼ်ႈလူင်းတၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ၼိုင်ႈ ဝၼ်း တိုၵ်ႉမီး 100 ပၢႆ ၵမ်ႈၼမ် တေတၢင်ႇတႅင်၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇလႄႈ ပုၼ်(ၽိလမျေႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ၵွၼ်ႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပႆႇပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈလူင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 3,000 လမ်း။ ထိုင်မႃးၶၢဝ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၶႄႇပိၵ်ႉ ၽၵ်းတူၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ်။ ၵႃးၼႆႉ ၶိုၼ်ႈလူင်း ၼိုင်ႈဝၼ်း ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 100 လမ်း ယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ မွၵ်ႈၼႆႉၵူၺ်း ။ ပၼ်ႁႃထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ လႆႈသႂၢင်းၶွၼ်ႇပၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းၶၢင်၊ သိုၵ်းတဢၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃးပဵၼ်တွႆးၵႃး 22 လေႃႉၼႆ ပိူၼ်ႈတေဢမ်ႇမႃးလႅၼ်ႈ တၢင်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ၶဝ်တေလႅၵ်ႈၵႂႃႇလႅၼ်ႈတၢင်း မျႃႉဝတီႇ  ။ မၢင်ၵေႃႉ ၵိုတ်းယင်ႉ ၵၢၼ်ႁေႃႈၵႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ဢေႃႈ”-  ၸဝ်ႈၵႃး မူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၶွၼ်ႇၵႃးတွႆး 22 လေႃႉ  လႆႈပၼ်ၶွၼ်ႇတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေႃႇပီၸမ် 10 သႅၼ်ပျႃး။    ပေႃးပဵၼ်သိုၵ်းၶၢင် လႆႈၼ် 850,000 ပျႃး။ ပေႃးပဵၼ်သိုၵ်းတဢၢင်းလႆႈပၼ် 650,000 ပျႃး။ ၵမ်ႈၼမ် တေပႂ်ႉၵဵပ်းၼႂ်းၵႄႈ မူႇၸေႊ – ၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။  ပေႃးပဵၼ်ၵႃး 10 လေႃႉ 12 လေႃႉသမ်ႉ လႆႈပၼ် တေႃႇပီ 650,000 ပျႃး။ ပေႃးပဵၼ်သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉၸွမ်းၶူဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တေယွၼ်းၵႃႈၼမ်ႉၼဵင်ႈထႅင်ႈ ၶိုၼ်ႈလူင်းၵူႈၵမ်း ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် 5,000 – 10,000 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

“ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ပႂ်ႉၸွမ်းၶူဝ် ပႂ်ႉယွၼ်းငိုၼ်းၵႃႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ 1 လမ်း 5,000 ပျႃး – 10,000 ပျႃး။ ၶိုၼ်ႈၵေႃႈယွၼ်း လူင်းၵေႃႈယွၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – လႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ တင်းမူတ်းၵဵၵ်ႉ မၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 တီႈၶႃႈ လႆႈပၼ်ၵူႈတီႈယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၵႃးတႄႉ”- ၸဝ်ႈၵႃး မူႇၸေႊ – လႃႈသဵဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ လူတ်းယွၼ်ႇ ၵၢၼ်လွၵ်ႊတွင်ႊ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ   ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေႃႉၶဝ်ႈသူင်ႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉယၢပ်ႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ၶႄႇၶဝ် လူတ်းယွမ်း ႁပ်ႉတေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇတင်းသွင်မိူင်းၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းမိူင်းၶႄႇၵူၺ်း ႁၼ်ပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ၶဝ်ႁႅင်းၼႃႇ။ ၶဝ်လူဝ်ႇဢဝ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ် ၶဝ်ႈမႃး တၢင်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵူၺ်း။ သင်ပဵၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇတၢင်းႁဝ်းသမ်ႉ ၶဝ်ႈယၢပ်ႇၼႃႇ တေလႆႈလႅၵ်ႈၵႃးၶဝ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ယၢႆႉၶူဝ်း ၵုၼ်ႇ ၶဝ်ႈ။ သင်ပဵၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်သမ်ႉ တၢင်ႇၵႃးလူင်ၶဝ်ႈမႃးတင်းၼမ်လၢႆ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶူဝ်းၵုၼ်ႇတင်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႆႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇၵူၼ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတႄႉ ပႆႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇမႃး။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈႁႅင်းသေ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 ၼၼ်ႉ မႃး သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ တင်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း