Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢႆးယူႇလီ

ပၢႆးယူႇလီ ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ တႃႇၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ!

(ၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈတၢင်းၶီ ၵူၼ်းမိူင်းမီးၸုမ်း ၼမ်ႉၶူင်း လူင်းၸွႆႈတူၺ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီ) ပၢႆးယူႇလီဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ မီးငိုၼ်းၼမ် ပဵၼ်သထေးလူင်ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ သင်ပၢႆး ယူႇလီ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၸိုင် ပဵၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶၸႂ်ဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၽၢၼ်သေ ပၢႆးယူႇလီသမ်ႉ တဵမ် ထူၼ်ႈ ယူႇၼႆၸိုင် တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်သူးလၢပ်ႈလူင် ဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပၢႆးယူႇလီၼႆႉ...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆးထႅင်ႈ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ထူၺ်ႈၸႂ်ၵၢပ်ႉသေ လႆႈယေႃးမုၼ်ၶဝ်ႈယေႃးယဝ်တူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆးထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 28/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈယေႃးမုၼ် လုၵ်ႉတီႈမိူင်း ၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးထႅင်ႈ ယွၼ်ႉၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉထူၺ်ႈၸႂ်ၵၢပ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ)...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီထႅင်ႈ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၽူင်း

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆးသေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ ထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 16/7/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈယေႃးမုၼ် သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆး ယူႇလီထႅင်ႈ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆး ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈထွၼ်ၶဵဝ်ႈ ဢွၵ်ႇသိၵ်ႈၼိုင်ႈ...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ဢမ်ႇယူႇလီ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးထႅင်ႈ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တိုဝ်းၵမ်သိလ်ဝႆႉ တီႈမိူင်းၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉထူၺ်ႈၸႂ်ၵၢပ်ႉ(ဢမ်ႇယူႇလီ) သေ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၸင်ႇလႆႈ ယေႃးမုၼ် သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 9:50 မူင်း လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးပွင်ႈပၢႆ ယေႃးမုၼ်ပၢင်းဢဝ် ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ/ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼမ် တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

 တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း (တၢင်းပဵၼ်ၸွမ်းၾိင်ႈၾႃႉ ရႃႇသီႇ) ၵၼ်ၼမ်။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼၼ်ႉမႃး  ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း  ၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်းၼမ် မၢင်ၵေႃႉပဵၼ်ႁႅင်း ထိုင်ပေႃးလႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ   ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယုယႂ်ႇ။ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈမိူင်းထႆး

ဝၼ်းတီႈ 10/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးလုၵ်ႈသိတ်ႇ ပၢင်းဢဝ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃႇၼသံဝရ  ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈမိူင်းထႆးယဝ်ႉ ၶၢဝ်ႇထႆး ၶျွင်ႉ 7 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။   ၶၢဝ်ႇထႆး ၶျွင်ႉ7 သီ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၶျွင်ႉ 7 ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယိုၼ်ယၼ်သူင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉ  ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီဢၼ်ႁဵတ်း CDM တီႈမူႇၸေႊ 2 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်တီႉၺွပ်း မေႃယႃ လုမ်းလႃးၵူၼ်းပဵၼ် (Nurse) ဢၼ်ႁဵတ်း CDM ဝႆႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/8/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢဵၼ်ႁႅင်း 10 ပၢႆ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ၽွမ်ႉၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းမိုၼ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ဢိၵ်ႇပႃး ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ပဵၼ်ဝၼ်းထူၼ်ႈထီႉ 4   ႁူဝ်ၵူၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းမိုၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၽူႈႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ၾၢႆႇ ပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ...

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ သမ်းယႃႈယႃၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ဝၼ်းတီႈ 29/1/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸႄႊ လႆႈသမ်းၶဵမ် ယႃႈယႃ ၵႅတ်ႇၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ယႃႈယႃ ၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ် ႁွတ်ႈတီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ တင်းမူတ်းး 300 တဝ်ႈ၊ ၼိုင်ႈတဝ်ႈ သမ်းလႆႈ တႃႇၵူၼ်း 10 ၵေႃႉ။...

ယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈတႃႈပွတ်းၸၢၼ်း ထိုင်တူၼ်ႈတီးယဝ်ႉ

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တႃႇၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႆႈသမ်းၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် တူၼ်ႈတီးမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း။  ယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19    ႁွတ်ႈၽႅဝ်   ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး  564 မူၵ်ႇ/ တဝ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  21 ဝဵင်း လႆႈသမ်းၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ ။ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ သဝၼၵူဝ်ႇ ၵႅမ်ၽူႈၸီႉသင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီၸႄႈမိူင်းတႆး...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပေႃးဝႆႉၼၵ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၾၢႆႇယူႇလီၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈၶိုၼ်း

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လူတ်းယွမ်းလူင်းမႃးၽွင်ႈ၊ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇဢမ်ႇပေႃးမီးၶိုၼ်ႈမႃးၼမ် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လိုၼ်ႈတၢင်းပဵၼ် ယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင်မႃး လႄႈ ၾၢႆႇယူႇလီ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း။ ၵၢင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပေႃးၼမ်၊ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/1/2021 ၼႆႉ မီး...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းသၢၼ်ၶတ်း ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး ၵဵပ်းငိုၼ်း ၵႃႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ လိူဝ် 3000 ဝၢတ်ႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၵဵပ်းၵႃႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ လိူဝ် 3000 ဝၢတ်ႇ (တႃႇတေႃႇဝီႊသႃႊ) ဢၢၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  တေႁဵတ်းပၼ်ဝတ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းတူၵ်းၶၢင်ႉလုတ်ႈႁၢမ်းဝႆႉလႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တေလႆႈၵူတ်ႇထတ်းပႃးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ။ တေလႆႈသဵင်ႈၵႃႈၵူတ်ႇထတ်းလိူဝ် 3000 ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ထိုင်တီႈႁဵတ်းဝီႊသႃႊပၼ်  ၸဵမ်ၵူၼ်းႁဵတ်းမႂ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၵဝ်ႇ ဢၼ်တေတေႃႇဢႃယုၼၼ်ႉၸႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တင်းမူတ်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်လႆႈသဵင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းလႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၵူႈၵေႃႉ

တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းလႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 တင်းမူတ်း  ၵူတ်ႇထတ်းၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႈလၢႆး ၵူႈၵေႃႉ  ၽႂ်သူင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်လွင်ႈၵူၼ်းပႆႇလႆႈၵူတ်ႇထတ်း တေမီးသူးရင်းဝလ်းပၼ်ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 31/12/2020  ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မိူင်းလႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းလႃး ၽႂ်ပႆႇလႆႈမႃး ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈမႃးၵူတ်ႇထတ်းၵၼ်ဝႆးဝႆး၊ သင်ဝႃႈ...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး မွၵ်ႈ 1,000 လႆႈပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမႃး ၼင်ႈ ၵိၼ် ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶိုၼ်းယဝ်ႉ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းပိူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတမ်းဝၢင်းဝႆႉမီး 1000  ႁၢၼ်ႉပၢႆ ပၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမႃးၼင်ႈၵိၼ်ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇပၢႆးယူႇလီၸီႉသင်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႄႇပိုတ်ႇၶၢႆၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇတင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 23/12/2020 မႃး။    ဢူးၼေႇလိၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ - “ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်လႆႈ ၶႂၢင်ႉပၼ်ၵူၼ်း မႃး ၼင်ႈၵိၼ် ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၼၼ်ႉ...

ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မိူင်းထႆးၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်

ၼႂ်းဢိူင်ႇ 3 ဢိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမႄးဢၢႆး ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်မီးတီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19  မႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၵႂႃႇလႄႈ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတေလႆႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၊ သင်ဝႃႈမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇဢဝ်တၢင်းပဵၼ်ၵႂႃႇၽႄႈပၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈၼႆသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပိၵ်ႉႁပ်းဝႆႉ 3 ဢိူင်ႇတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ။  တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/12/2020 ၼႆႉၵႂႃႇ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img