Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်

ပၢင်တိုၵ်းသုတ်ႉၸမ်မႃးဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈၸတ်းပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်

ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႈမေႃးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးႁဵတ်းပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် ႁႂ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈတီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်တႄႉ ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၽြႃးလူမ်ႉ မႃးၵူႈပီပီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉယူႇတီႈၵေႃးပၵ ၽူႈၸတ်းပွင်ၵၢၼ်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ဢိၵ်ႇပႃးပေႃႈၾႃႉမႄႈမိူင်းဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တႅပ်းတတ်းသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20/11/2023 ဝႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းပွႆးယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ ပွႆးၼႆႉဢၢၼ်းၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24 ထိုင် 28 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇ။ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းယဝ်ႉမူတ်းယဝ်ႉ တေမီးပွႆးႁွင်ႉၵႂၢမ်း၊ ပွႆးၶၢႆၵၢတ်ႇ ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီး ဢၼ်ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်း ႁဵတ်းၼႆႉ လႆႈၸၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးၸွမ်း 1 ၵေႃႉလႂ် 1 မိုၼ်ႇပျႃး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/11/2022 ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် (လိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း)...

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵမ်ႈၼမ် တေဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တေ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း 3 ဝၼ်း 3 ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမႆႈၸႂ် ၵူဝ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7-9/11/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ယူႇတီႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ပီၼႆႉတီႈတူၼ်ႈတီး တေမီးပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶိုၼ်း

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးလႄႈ ၸုမ်းၸဝ်ႈႁူႉမေႃလွင်ႈႁူင်းၾႆးမိၼ်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေၸတ်းပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶိုၼ်း 3 ဝၼ်း 3 ၶိုၼ်း တေမီးသူးရင်းဝလ်းပၼ်ႁူင်းၾႆးမိၼ်ႁၢင်ႈလီသုတ်း ဝႃႈၼႆ။ တီႈလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉမီးဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 7-8-9 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး တေမီးပွႆးၶေႉၶဵင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ တေမီးပၢင်တေႃးသၢင်ႇၵၢၼ်းလူႇတၢၼ်းၽြႃး၊ တေမီးပၢင်လေႇၶူဝ်းလူႇ တူၼ်ႈၵထဵင်ႇ။ ႁူင်းၾႆးမိၼ်ၽႂ်လႆႈသူးထိ 1 တေမွပ်ႈသူးငိုၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img