Monday, June 17, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵမ်ႈၼမ် တေဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တေ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း 3 ဝၼ်း 3 ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမႆႈၸႂ် ၵူဝ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7-9/11/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ယူႇတီႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် လႄႈ ၸုမ်းၸဝ်ႈႁူႉမေႃ လွင်ႈႁူင်းၾႆးမိၼ် တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်(ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း) တီႈပၢင်ႇဢ ဝေႇယႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပၢင်ပွႆးၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းယႂ်ႇလူင် မီးသူးရၢင်းဝလ်းပၼ်ႁူင်းၾႆးမိၼ်ႁၢင်ႈ လီသုတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇမိူဝ်းၶဝ်ႈပွႆးၶႃႈ ၵူဝ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽႂ်မၼ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ၵူဝ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းဢၼ်တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ၵူၺ်း။ တေႃႈၼင်ႇ ၶဝ်ယင်းဢမ်ႇဢဝ်လႆႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဝ် တႃႇၵူၼ်း မိူင်းၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းဝႆႉၵႆယဝ်ႉ။ ၵမ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇသေ တၢႆလၢႆလၢႆၸွမ်းၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ

ငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ်လႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းသမ်ႉ တေဢွၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်ယႂ်ႇလူင် ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပႆႇၵိုင်ႇလီႁဵတ်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ထိုင်တႄႉ လွင်ႈၶဝ်တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးၼႆႉ မၼ်းပႆႇၵိုင်ႇလီႁဵတ်း။ ပေႃးမႃးတူၺ်း တၢင်းဝဵင်းမၵူၺ်း၊ ၸႄႈ ၵႅင်း၊ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ၊ ယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸိုင် တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း သုၵ်းယုင်ႈၵၼ်ပဵၼ်တၢၼ်ႇၼႆႉ တၢင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးႁဝ်းၶႃႈ သမ်ႉ တေမႃးၸတ်းပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၵိုင်ႇလီၸတ်းၶႃႈ။ ပေႃးၶဝ်ၸတ်းပွႆးၼႆႉ ၶိုၼ်ႈမႃးၸိုင် လွင်ႈမႆႈၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ တေမီးမႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵူဝ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်(လိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း) တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီ 2020 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း။ ထိုင်မႃး ပီ 2021 ၼၼ်ႉသမ်ႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်း။ ပီၼႆႉသမ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးယႂ်ႇလူင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်ၼႆႉ တေမီးသူးရၢင်းဝလ်းထိ 1 ငိုၼ်းသူး (10) သႅၼ်ပျႃး၊ သူးထိသွင် (5) သႅၼ်ပျႃး၊ သူးထိသၢမ် (3) သႅၼ်လႄႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေမီးသူးၼမ်ႉၸႂ်ထႅင်ႈ လၢႆလၢႆဢၼ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၶေႉၶဵင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ႁၢင်ႈလီ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းလူင်လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ တေၸတ်းပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် (လိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း) ယႂ်ႇလူင် မိူၼ် ၵၼ် တေတႄႇဝၼ်းတီႈ 4-7/11/2022 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်ၵၼ်တႄႉဢေႃႈ လွင်ႈၶဝ် တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆး ယႂ်ႇလူင် ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ။ လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လႆႈၵူႈၶၢဝ်း တေပဵၼ်ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇႁဵတ်းႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် တေပဵၼ်ၾၢႆႇ PDF ႁဵတ်းႁႃႉ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလၢမ်းလႆႈလူး ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းတိၼ်လုၼ်းမိုဝ်းၶၼ်း ႁဵတ်းႁႃႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ  ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉလူး ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈမႆႈၸႂ်ၵူဝ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶႃႈၼ”- ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပီၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းယႂ်ႇလူင် တေမီးၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ မႃးလဝ်ႇ မူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်။ ဝၢႆးလင် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈတေၸတ်းပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 2/11/2022 မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈသူၼ်မွၵ်ႇ ဢၼ်မီးႁိမ်းႁူင်းႁေႃးၵၢင်ဝဵင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ NSSAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၶဝ်ႁၢင်ႈၵၢင်။ ယင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ပႃးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းယႃႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင် ပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်း ပွႆးလိူၼ် 12 ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ၼမ်း ၸတ်း ႁဵတ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း