Wednesday, July 17, 2024

လုၵ်ႈၸၢႆး ယွင်ႇယႃႈ ၽၼ်းမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

လုၵ်ႈၸၢႆး ယွင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် လၢၵ်ႈမိတ်ႈၽၼ်းၶိုၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း တီႈဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 လၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ယွင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ႁႅင်းသေ ၽၼ်းၶိုၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း။ ၶၢပ်ႈ တူဝ်တၢႆ ထဝ်ႈယိင်းၼၼ်ႉ တီႈၶႃၾၢႆႇၶႂႃ ႁၢႆဝႆႉ ၶွၼ်ၼိုင်ႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လႆႈငိၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႈၸၢႆး မႄႈပႃႈၼၼ်ႉ ယွင်ႇယႃႈ ၼႆၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းလီလီ။ မိူဝ်ႈၽွင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇတေႃႉဢဝ်တူဝ်တၢႆမႄႈပႃႈၼၼ်ႉ တီႈ ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၼၢင်း ၶႃၾၢႆႇၶႂႃ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်ၶဝ်ႇလူင်းတႂ်ႈၼၼ်ႉ ႁၢႆဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းတူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႃႈ ႁွႆး မိတ်ႈတႅင်း၊ ထိူဝ် ၶိတ်ႇတင်းတူဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ပၼ်ႁႃလွင်ႈၼႆႉ ႁိုင်မွၵ်ႈ ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးတီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ် ၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈၼၼ်ႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

“လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ မီးၶဝ်သွင်မႄႈလုၵ်ႈယူႇၸွမ်းၵၼ်။ ဝၢႆးသေ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၽၼ်းမႄႈမၼ်းတၢႆယဝ်ႉ ႁိုင် ၶိုင်ႈ ၸူဝ်ႈမူင်း မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ မႃးတီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ်မၼ်းၵႂႃႇ။ ၶၢပ်ႈ တူဝ်တၢႆ မႄႈပႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတေႃႉမႃးသူင်ႇဝႆႉ တီႈႁွင်ႈယဵၼ် ႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၶႃႈဢေႃႈ”-  ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းပရႁိတ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်၊ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ဢဝ်မိတ်ႈငႃ ၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸွမ်းတႃႈ ၸွမ်းတၢင်းၼႂ်းၵိဝ်ႇၼႂ်းသွႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇၵႄႇလိတ်ႈ တီႉၺွပ်းၸွႆႈသင်ပၼ် တင်ႈၸႂ် ပွႆႇႁႂ်ႈပၼ်ႁႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်း လိူင်ႇၼမ်ထႅင်ႈၵူၺ်း ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း