Tuesday, June 18, 2024

ပီၼႆႉတီႈတူၼ်ႈတီး တေမီးပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶိုၼ်း

Must read

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးလႄႈ ၸုမ်းၸဝ်ႈႁူႉမေႃလွင်ႈႁူင်းၾႆးမိၼ်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေၸတ်းပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶိုၼ်း 3 ဝၼ်း 3 ၶိုၼ်း တေမီးသူးရင်းဝလ်းပၼ်ႁူင်းၾႆးမိၼ်ႁၢင်ႈလီသုတ်း ဝႃႈၼႆ။

တီႈလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉမီးဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 7-8-9 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး တေမီးပွႆးၶေႉၶဵင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ တေမီးပၢင်တေႃးသၢင်ႇၵၢၼ်းလူႇတၢၼ်းၽြႃး၊ တေမီးပၢင်လေႇၶူဝ်းလူႇ တူၼ်ႈၵထဵင်ႇ။ ႁူင်းၾႆးမိၼ်ၽႂ်လႆႈသူးထိ 1 တေမွပ်ႈသူးငိုၼ်း 10 သႅၼ်ပျႃး။ သူးထိ 2 တေလႆႈငိုၼ်း 5 သႅၼ်ပျႃးလႄႈ သူးထိ 3 တေလႆႈငိုၼ်း 3 သႅၼ်ပျႃး။ လိူဝ်ၼၼ်တေမီးသူးၼမ်ႉၸႂ်ထႅင်ႈလၢႆလၢႆဢၼ် ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

- Subscription -

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈၽႂ်ၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶေႉၶဵင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ်ႁၢင်ႈလီ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၵႂႃႇပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈတီႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇၽႂ်မၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်တီႈၸုမ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလွင်ႈႁူင်းၾႆးမိၼ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5/11/2022 ၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ တင်ႈတႄႇ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2021 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်။ ၸင်ႇႁႃတေမႃးႁဵတ်းၶိုၼ်းပီၼႆႉ။  

ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ မီးၸုမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသႅၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မီးတင်းၼမ်။ လွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇတေႃႇၵၼ်ၵေႃႈၵႆႉမီး လႄႈ ၸုမ်းႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ်တေႁတ်းၶဝ်ႈၶႅင်ႇပၢင်ပွႆးမွၵ်ႈႁိုဝ်ၵူၺ်းပႆႇႁူႉ။

တီႈဝဵင်းလူင်လႃႈသဵဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ ပီၼႆႉတေၸတ်းပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်းလိူၼ်သိပ်းသွင် (တသွင်ႇတႅင်ႇ) ။ တေမီးၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇမၢၼ်ႈမႃးလဝ်ႇမူၼ်ႈၸႂ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးလင်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယဝ်ႉဝၼ်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 2/11/2022  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈသူၼ်မွၵ်ႇ ဢၼ်မီးႁိမ်းႁူင်းႁေႃးၵၢင်ဝဵင်း။ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ NSSSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၶဝ်ႁၢင်ႈၵၢင်။ ယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉပႃးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ယႃႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်း ပွႆးလိူၼ် 12 ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း