Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်း TNLA ထႅမ်ႁႅင်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ပွတ်းၸေႊလၢၼ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ  ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ် တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။  ၵႃးၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း ပေႃးလႆႈၵိုတ်းၶမ်ႈဝႆႉ ပဵၼ်ထႅဝ် ။ ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တေမီးမွၵ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈယူႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်- သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇတီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 7/3/2023 ၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း  ယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၵဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ။ ၵူၼ်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း လုင်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 50 လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  “ သဵင်ၶဝ်တိုၵ်းၵၼ်တႄႉ ဢမ်ႇငိၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ ။ၵူၺ်းၼႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈၽႃမူ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – SSPP တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းသူႈၸိူဝ်းငိူင်ႉပၢႆႈၵေႃႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ SSPP ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ယင်းပႆႇယွၼ်ႇယၢၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆၼၢႆး လင်ႁိူၼ်း 10 လင်ပၢႆ ဢၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႃႈ မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၸႂ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထွႆတီႈလွႆၼၢႆး - မၢၼ်ႈဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ

  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းပၼ်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူး ပွတ်း SSPP/SSA တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းသဝ်း တၢင်းပွတ်းလွႆၼၢႆး၊ မၢၼ်ႈဝဵင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ၊   ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ   ၽွင်းၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁဵတ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ။ ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူးတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်းၼမ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်း ၶိုၼ်ႈမိူင်းသူႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ငိူင်ႉဝႄႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်ၶိုၼ်ႈ တၢင်းလွႆၼၢႆး ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈငိူင်ႉဝႄႈဝႆႉ ။ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တၢင်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းလႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း တဵမ်လမ်းလူတ်ႉသေ မုင်ႈၼႃႈၸူး တၢင်းလွႆၼၢႆး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ။  လွႆၼၢႆးၼႆႉ မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ  ၊ မီးတပ်ႉပၢင်သဝ်း SSPP ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉထွႆထွၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ၽူႈၸၢႆး...

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 30 လမ်းပၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ထႅမ်ႁႅင်းမုင်ႇၸူးတၢင်း မူႇၸေႊ-မိူင်းၵူဝ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၵႃးသိုၵ်း 30 လမ်းပၢႆ မုင်ႈၸူး တၢင်းမိူင်းၵူဝ်း မူႇၸေႊထႅင်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ယႂ်ႇလူင် ထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/3/2022 ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 33 လမ်း လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇတၢင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇတၢင်းပၢင်ႇသၢႆး မုင်ႈၸူးတၢင်းမိူင်းၵူဝ်း။ ၵႃးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ...

RCSS ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း

RCSS ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ  ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၶေႃႈၸိၼႄးဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းမၢင်ပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ( EAOs) ၵေႃႇသၢင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း၊ ပူၼ်ႉပႅၼ်တူင်ႉၼိုင် -ၼႆၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/11/2020 ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လူၺ်ႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈ လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် 2 လမ်း လေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ သွင်ၾၢႆႇၶဵင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼပ်ႉႁဵင် လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပဵၼ်လူမ်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ဝၼ်းတီႈ 7/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ 2 လမ်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းပၢၵ်ႇပၢႆ ၸႅၵ်ႇပဵၼ်ငႃးသိုၵ်း 2 ငႃး သေ လေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း ၾၢႆႇလဵဝ်သႂ်ႇ တပ်ႉ RCSS/SSA တၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 30/9/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ - ငႃးၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းၵျွႆးၵူင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈပဵၼ်ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅမ်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႄသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းပၼ်ထႅင်ႈ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ပႆႇပဵၼ်ၶႃႈ။...

ၽွင်းၽူႈၼမ်း RCSS ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၽွင်းၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း PPST  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် JICM ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။   ၶၢဝ်းတၢင်းၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝၼ်းတီႈ  6-12 /1/2020 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတၢင်းပွတ်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၵဵင်းတွင်း၊ ၵဵင်းလူမ်း၊ ၵဵင်းၶမ်း ၊ ၵူတ်ႇထတ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img