Saturday, June 15, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈယူႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်- သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇတီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 7/3/2023 ၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း  ယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၵဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း လုင်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 50 လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –  “ သဵင်ၶဝ်တိုၵ်းၵၼ်တႄႉ ဢမ်ႇငိၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ ။ၵူၺ်းၼႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈၽႃမူ ပုၼ်ႉၼႆႉဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇဢဝ်တီႈယူႇၸွမ်း ၵျွင်းၼွၵ်ႇဝူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵႃးသိုၵ်းၶဝ် လူင်းၵႂႃႇတၢင်းပုၼ်ႉၼႆႉ မွၵ်ႈ 20 လမ်းၼႆႉဢေႃႈ။မိူဝ်ႈဝႃး ၵၢင်ၶိုၼ်းၵေႃႈ ငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ႁေႃႈၵႃးတိုၵ်းၶဝ် ၵႂႃႇထႅင်ႈဢေႃႈ။ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်တႄႉ တေဢဝ်တၢင်းလႂ်မႃးဢမ်ႇႁူႉ ၵူၺ်းၼႃႇ တီႈပၢင်လွင်းၼႆႉၵေႃႈ မီးဝႆႉ တပ်ႉၵွင်ႈလူင်ယူႇၼႃႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈ သွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေး ဢမ်ႇယွမ်း 6 ႁဵင်။မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်းၶဝ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လွမ်မႆႈၸႂ်လုၵ်ႈလၢင်းၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ပေႃးဝၢႆးၸၼ်ႉသိပ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈယဝ်ႉတႄႉ လႅပ်ႈတေမင်ၵၼ်ၶိုၼ်းၼေႈတူၺ်းတႄႉ ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ မၢၼ်ႈၶဝ်တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈယူႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းဝဵင်းယူႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်းမိူင်းပၢႆးမႃးတွပ်ႇလိၵ်ႈဝႆႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ မွၵ်ႈ 50 ၼႆႉဢေႃႈ ။ယွၼ်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈတႄႉ သမ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ်ပႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်း ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး မႃးထင်သဝ်းဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းၼမ်ႉႁူး  ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉဢွၵ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လွင်း မွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉ တႃႇၶဝ်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ။

ပၢင်တိုၵ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ တေႃႇထိုင် ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈပၢႆႈ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ မီးလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈသွင်းပျွင်ႉ ၊ ဝၢၼ်ႈၵေႃမႆႉသၢင်း ၊ ဝၢၼ်ႈလူင်ႈပႅၼ် ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ပုမ် ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵိုတ်းၽႂ်။

တႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပဵၼ်လၢႆလၢႆဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းပၢႆး ၊ ၾၢႆၶုၼ်ႇ ၊ ပၢင်လွင်း ၊ သီႇပေႃႉ ၊လႃႈသဵဝ်ႈ ၊ မူႇၸေႊ၊ ၵုၼ်ႁဵင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ် ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း၊ သိုၵ်း PNO ၊ သိုၵ်း PDF ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းမႃးယူႇၸွမ်း ၶွပ်ႇလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ၊ လႆႈတုင်းၵိၼ်ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ ၼမ်ႉလွႆလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တွင်ႉၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 2 ႁဵင်ၵေႃႉ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း