Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ထၢၼ်ႇႁိၼ်

ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၵေးသီးတေႃႉထိုင်ၼွင်ၶဵဝ် တေႃႇဝၼ်း ၵႃးလူင် ဢမ်ႇယွမ်း 20 လမ်း

ယၢမ်းလဵဝ် ထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဝဵင်းၵေးသီးၼႆႉ တေႃႉဢွၵ်ႇၸူး တၢင်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၵႃးလူင် 22 လေႃႉ ဢမ်ႇယွမ်း 20 လမ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ယၢမ်းၵၢင်ႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ လႆႈတေႃႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်း...

ၵူၼ်းၵေးသီး ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်း လွင်ႈမဵၼ်ဢၢႆၵွၼ်း ထၢၼ်ႇႁိၼ် တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း

ၵူၼ်းၵေးသီး ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်းပွင်ႉ လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ ၶဝ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈသုတ်ႇ ၼူမ် မဵၼ်ဢၢႆၵွၼ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼၼ်ႉ ၵူႈၶၢဝ်း။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 8 လိူၼ်ယဝ်ႉ ထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ မိူင်းၵၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်...

SHRF သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၵဝ်ႉငဝ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ တႄႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ထၢင်မႂ်ႇ တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ယွၼ်ႉတုမ်ႉတိူဝ်ႉ သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ။ ဝၼ်းတီႈ 28/11/2023 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈငူၺ်ႇယီႇပ လႄး တႄႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ထၢင်မႂ်ႇ တီႈႁူဝ်ၼႃးၾႃႉ ဢိူင်ႇၼမ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်...

ၶွမ်ႊပၼီႊ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၵေးသီးယူႇ ပႆႇၵိုတ်း

ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဝဵင်းၵေးသီး ယၢမ်းလဵဝ် သိုပ်ႇၶၢႆႉၶုတ်းထႅင်ႈတီႈမႂ်ႇ တေယၢၼ်တီႈၵဝ်ႇမွၵ်ႈ 2 ၽႃႇလူင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၶွမ်ႊပၼီႊႁိူဝ်ႈႁိူင်း ဢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ဝႆႉတီႈ ႁိမ်းၾင်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈၵေးသီး - မိူင်းၼွင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း ယၢမ်းလဵဝ်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ သိုပ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တူင်ႉၼိုင်သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄး တေသိုပ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉထႅင်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/10/2023 ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉၼိုင် တိုၵ်းသူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄး ဢၼ်သႂ်ႇၶွၼ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တႃႇ...

ၵူၼ်းၵေးသီး တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းလွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈမိူင်းၵၢဝ်

ၵူၼ်းၵေးသီး တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ယွၼ်ႉတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီ သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵႃးလူင် 22 လေႃႉ (ၵႃးတွႆး) တၢင်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်သေ သူင်ႇၸူး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼိုင်ႈဝၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 100 လမ်းၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ...

သဵင်ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵေးသီး ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလပ်းမွႆႈ

ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဝဵင်းၵေးသီး တေႃႉထၢၼ်ႇႁိၼ်ဢွၵ်ႇၸူးတၢင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း ၵႃးလူင်း 22 လေႃႉ မွၵ်ႇ 100 လမ်း သဵင်ၸၢၵ်ႈၵႃးၶိုၼ်ႈလူင်းမေႃးလင် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလပ်းၸၢင်ႈၼွၼ်း။ ၵႃးတၢင်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ် လုၵ်ႉတီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တေႃႉဢွၵ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇတၢင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်း...

ၶွမ်ႊပၼီႊၶိုၼ်းတႄႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈဝဵင်းၵေးသီး တေႃႉဢွၵ်ႇဝၼ်း 60 လမ်း

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် 1 ဝၼ်း ၵႃးလူင် 22 လေႃႉ တေႃႉ ဢွၵ်ႇသူင်ႇၸူးတၢင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 60 လမ်း။   တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၶွမ်ႊပၼီႊႁိူဝ်ႈႁိူင်း တႄႇၶဝ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်း ဝၢၼ်ႈမႆႉႁူင်းလိူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ်ႈ...

ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၵေးသီးၶိုၼ်းတႄႇၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵိၼ်းၸႂ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပၼ်ၶႂၢင်ႉၶွမ်ႊပၼီႊ တႄႇၶဝ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ဝဵင်းၵေးသီးမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၶွမ်ႊပၼီႊ MEC တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ၶဝ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်း ဝၢၼ်ႈမႆႉႁူင်းလိူင် ဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းၵေးသီး...

ၶွမ်ႊပၼီႊဢၢၼ်းၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ထႅင်ႈတီႈတၢင်ႉယၢၼ်း မႃးႁူၺ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၽွမ်ႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးႁူၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢမ်ႇၽွမ်ႉဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၶွမ်ႊပၼီႊတေမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်ပႃႇတီႇလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆး ႁႂ်ႈၸွႆႈႁၢမ်ႈပၼ်ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး မႃးႁူၺ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ၶႂ်ႈမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇထႅင်ႈတီႈလိၼ်သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 15 ၵေႃႉၼႆ လႄႈ ၶဝ်ႁႂ်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၸဝ်ႈသူၼ် သေတဵၵ်းငႅၼ်းဢဝ်လၢႆးမိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢေႃႈ ။ ” - ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7/5/2021 ၼႆႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး...

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇ မိူင်ထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး

SHRF ဢွၵ်ႇ ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းမႂ်ႇ ၸိုဝ်ႈဝႃႈ “ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းၼႃႈ ႁဝ်းငိုပ်းတၼ်” ၼႆသေ ပိူင်းၼႄ ဝႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်းၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ၶွင်ႉၵဵဝ်ႇၵၼ်ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 28/1/2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းမႂ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းသိုၵ်းလူင်...

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး တၢင်ႇထၢၼ်ႇၶၢႆ တီႈမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်း ၽွင်းလတ်းၼႃႈတပ်ႉမၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇထၢၼ်ႇ ၶၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း  တိူဝ်ႉၶႃလူင် ပွင်ႇပဵၼ်ႁူး ယၢမ်းလဵဝ်ယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃမူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈ ၽွင်းၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇထၢၼ်ႇ ႁေႃႈၵႃး ႁွတ်ႈထိုင်ႁိမ်း ပၢင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁွႆ ဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ105 လၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းသၢမ်ၵေႃႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းတင်းလင်သေယိုဝ်းသႂ်ႇလႄႈ...

 ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉသီႇၵိပ်ႇ ပၢင်လွင်း ႁဵင်ပၢႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းလႄႈ ၵၢၼ်ပၼ်ႇၸၢၵ်ႈ ထၢၼ်ႇႁိၼ်ၵမ်းလဵဝ်

(ၸၢႆးဢိူမ်ႈၾႃႉ- သူင်ႇၶၢဝ်ႇ) ၵူၼ်မိူင်းထုင်ႉသီႇၵိပ်ႇ ၸေႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်ႁဵင်ပၢႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢေႊတိၼ်ႊ ၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်လႄႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈထၢၼ်ႇႁိၼ် ၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ  30/10/2019 ၵၢင်ၼႂ် ၶဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉသီႇၵိပ်ႇ တႆး၊ ပဢူဝ်း၊ ထၼု ပီႈၼွင်ႉယၢင်းလႅင်၊...

သင်ၶွမ်ႊပၼီႊဢမ်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်တေၼႄၵၢင်ၸႂ်သေတုၵ်းယွၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊလၢႆႊၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် တေႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၶွမ်ႊပၼီႊ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ဢၼ်ၶုတ်းယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယၢတ်ႇ ၶၢမ်းၼႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႇထၢမ် ၸဝ်ႈၶူး သေႃးတေႇယ မိူင်းၵိုင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း Ph.D မိူင်းၵွၵ်ႇ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ်  -...

သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ 700 ပၢႆႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇပၵ်းပႆႉသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်

ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်မိူင်းလၢႆးၶႃႈ 700 ပၢႆ ပႆတၢင်းၵႂႃႇပၵ်းပၢႆႉ သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇ ႁိၼ်တီႈ တီႈႁူဝ်ၼမ်ႉ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁီး လႄႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၼွင်ယႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 29-09-2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း သင်ႇၶလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 700 ပၢႆ တုမ်ၵၼ်တီႈ   ဝတ်ႉၵျွင်းၵၢင်တူင်ႈသေ၊  ဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်းသေ...

Latest news

- Advertisement -spot_img