Saturday, July 13, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵွင်းဝႅတ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လူႉလွၼ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း ၸဝ်ႈၶူး ၵုမႃႇရ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵွင်းဝႅတ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆယဝ်ႉ။ “ ၸဝ်ႈႁဝ်းၼႆႉ တိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႃး မွၵ်ႈဝူင်ႈပၢႆ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတီႈ...

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼမ် ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်ၸႄႈဝဵင်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼပ်ႉႁဵင် တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 26/8/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 2,230 ပၢႆ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် 1,390 ပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇတေ Lockdown ၵူႈမူႇဝၢၼ်ႈၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉသေ လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ Lockdown  ထုင်ႉမိူင်းယေႃ မႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20 ထိုင် 30/6/2021  ၶၢဝ်း တၢင်း 10 ဝၼ်းၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ...

ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ် 3 ၵေႃႉ တိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၶွၵ်ႈလူင် ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ 12 တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁူပ်ႉႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သၢမ်ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၶွၵ်ႈၶင် ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႅတ်ႈၶၢႆႉဢွၵ်ႇၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၶွၵ်ႈ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယူႇဝႆႉႁင်းၵူၺ်းထႅင်ႈ တီႈၼိုင်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉသေ...

ႁူင်းႁဵၼ်း ပိုတ်ႇမႃးၸမ်တဵမ်လိူၼ် ပေႃႈမႄႈပႆႇႁတ်းသူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁဵၼ်း

ၽွင်းၵၢၼ်မိူင်းတိုၵ်ႉသုၵ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆယူႇၵူႈဝၼ်းၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သမ်ႉၽႄႈလၢမ်းမႃးထႅင်ႈလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပိုတ်ႇလႆႈ လိူၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ပေႃႈမႄႈယိင်ႈၶႅၼ်းဢမ်ႇႁတ်းဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းႁဵၼ်း။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2021 မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပႆႇႁတ်းၵႂႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  ဢၼ်ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ဢထမ်ႇမ တဵၵ်းၸႂ်ႉပိုတ်ႇမႃး ။  ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ၵူၼ်းမိူင်းယႆ တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွင်ၵေႃႉ

တၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁူပ်ႉႁၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွင်ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/6/2021 ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းယႆ သွင်ၵေႃႉ တေၵႂႃႇယႃတူဝ် တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ(မၼ်းတလေး)ၼႆသေ ၽႅဝ်ထိုင်တီႈၵဵၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၊ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း ႁူပ်ႉႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ မီး 60 ပၢႆ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၽၢၵ်ႇလိူၼ် သၢဝ်းဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ထိုင် 60 ပၢႆယဝ်ႉ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈ။ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ႁပ်ႉသူင်ႇၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 62 ၵေႃႉယဝ်ႉ။...

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၶႄႇၼေၼႃႈတိူဝ်ႈဝႃႈ ထတ်းႁၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၸေႊၵဝ်ႇၼႆသေ Lockdown ဝဵင်း ပိၵ်ႉၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ဝႆႉ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ Lockdown ဝႆႉ ဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး- ၶႄႇ   ယွၼ်ႉထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႃႈ ၼႆ။  မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼႂ်းဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ ဢၼ်မီးတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ တေႃႇၼႃႈၵၼ် တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်း...

ၸုမ်းၵဵင်းတုင် ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢမ်ႇၸတ်းပၢင်ၵၼ်ႇတေႃးၵူၼ်းထဝ်ႈယႂ်ႇလူင်မိူၼ်ၵူႈပီ ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ပၢင်ၵၼ်ႇတေႃးၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီ တီႈဝတ်ႉၵဵင်းတုင် ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ပီၼႆႉယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ  ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ၊ ဢဝ်ၶူဝ်းလူႇသႂ်ႇထူင်သေသူင်ႇထိုင်ႁိူၼ်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈဢဝ်  ။  ပီၼႆႉဢၼ်ၸုမ်းၵဵင်းတုင်လႆႈသူင်ႇၶူဝ်းလူႇ ပၼ်ၽူႈဢႃယုယႂ်ႇၵူၼ်းၵဵင်းတုင်တႄႉ မီး 44 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။  ၸၢႆးသႅင်မုၵ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တႃႈၵုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - “ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ပီၼႆႉ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈဝတ်ႉၵျွင်း လွင်းမွၵ်ႇ ဢေႇလိူဝ်ၵူႈပီ တၢင်းပွတ်းၵဵင်းတုင်

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉသေ ဢွၵ်ႇဝႃႇပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းၵဵင်းတုင် ဢမ်ႇ ႁတ်းၶိုၼ်ႈၵျွင်း လွင်းမွၵ်ႇ လူႇတၢၼ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈမိူၼ်ၵူႈပီ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 31/10/2020 မႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ် 11 မူၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ  ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း ၸိူဝ်းၼပ်ႉယမ်ပုတ်ႉထသႃသၼႃ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈၵျွင်းလွင်းမွၵ်ႇ  ၵူဝ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်...

သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ၵဵင်းတုင် – မိူင်းၶၢၵ်ႇ – မိူင်းယၢင်းပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး

သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ၵဵင်းတုင် - မိူင်းၶၢၵ်ႇ - မိူင်းယၢင်း ဢၼ်ပိၵ်ႉၵႂႃႇယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထိမ်ႊ ပိူဝ်ႊၼႆႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၶိုၼ်းပိုတ်ႇ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယဝ်ႉသေတႃႉ တိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 24/9/2020 ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်မႃးႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃး ႁူပ်ႉႁၼ်ၺႃး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

RCSS/SSA တႄႇတင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵုမ်းၵမ်

တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ၵမ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ၵူႈဝၼ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႆယၢၼ် တၢင်းပဵၼ်ၼႆသေ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်ႈၵဵတ်ႉ/တင်ႈလၢၼ်ႇ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

Latest news

- Advertisement -spot_img