Sunday, May 26, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွင်ႇပေႉပတ်းပိုၼ်ႉ ၼမ်ထီႉသၢမ်

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ပႃႇတီႇတႆး ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈၼမ်သုတ်းတီႈ 3 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/11/2020 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈပႃႇတီႇ ၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢွင်ႇပေႉလႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ၼႆႉ...

ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ သၢင်ႇသီႈၸၢင်ႈၵိၼ်ၵၢင် တႃႇႁူဝ်သိူဝ် သိူဝ်ၽိူၵ်ႇၸၢင်ႈၵိုတ်းႁူဝ်ႁၢင်

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်မီး မိုၼ်ႇသၢမ်ႁဵင်ပၢႆ - ပႃႇတီႇ တႆး သွင်ဢၼ် တိုတ်ႉသၢႆႉတိုတ်ႉၶႂႃသေ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၸၢင်ႈဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇၼႂ်းၵႄႈ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပွၵ်ႉယႂ်ႇ မီး 4 ပွၵ်ႉ - ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ ပွၵ်ႉဢွၵ်ႇ၊ ပွၵ်ႉတူၵ်း တင်း ပွၵ်ႉၵၢင် -...

ၵူၼ်းဢမ်ႇမႃးတွတ်ႈၶႅပ်း တီႈဢိူင်ႇၼွင်လႅင် မီးၶိုင်ႈပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်းမူတ်း မီး 5 ႁဵင်ပၢႆ ဢၼ်မႃးတွတ်ႈသမ်ႉ မီး 2,400 ပၢႆၵူၺ်း လူတ်းယွမ်းလူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။ ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် လၢတ်ႈဝႃႈ - “ႁူဝ်ၵူၼ်းဢၼ်လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇ ၶိုင်ႈပၢႆၼၼ်ႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် တေၶမ်ယူႇ ဝႆႉတီႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇၸၢင်ႈမႃးတွတ်ႈၵၼ်”...

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းတႅၼ်းတၢင်ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းတီႈ ဢိူင်ႇတဵင်းလူင် မူႇၸေႊ

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၼၢင်းယိင်း ၸၢဝ်းၶႄႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တၢင်ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းတီႈဢိူင်ႇတဵင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၊ တၼ်းလႆႈတွတ်ႈ  ၶႅပ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈ ၼႆ။ တီႈႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် မၢႆ 1 ဢိူင်ႇတဵင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းၶႄႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တၢင်ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းဝႃႈၼႆသေ တၼ်းလႆႈတွတ်ႈသႂ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းပုင်းၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပုင်း...

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်း ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ထၢင်ႇ ႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵၼ် တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း တေႃႇထိုင် 4 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ပဵၼ်ဝၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

ၵူၼ်းမိူင်းဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မႃးပၼ်သဵင် မီးဢေႇ

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်လူင် ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မႃးပၼ်သဵင်/ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တိုၵ်ႉမီးဢေႇမင်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး သုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တင်းမူတ်း 2,000 ပၢႆ။ ဢၼ်မႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ တိုၵ်ႉမီး 1,020 ၵေႃႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈပႂ်ႉႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်း တီႈဢိူင်ႇပၢင်လူင် လၢတ်ႈဝႃႈ - “တီႈဢိူင်ႇပၢင်လူင်ၼႆႉ...

ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင်လူင် မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 5 ႁဵင်ပၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း တီႈႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ် မၢႆ 1 တီႈဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင် လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမႃးတွတ်ႈၸမ်တေမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် လၢတ်ႈဝႃႈ - “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တီႈႁူင်းတွတ်ႈ ၶႅပ်း...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼွင်ႉၸၢႆးဢႃယုဢမ်ႇတဵမ် ၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းတႅၼ်းပီႈဢၢႆႈ

မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈ ဢမ်ႇတၼ်းၼႆသေ ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉၸၢႆး ဢႃယုႇ ပႆႇတဵမ် 18 ပီၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းတႅၼ်းတၢင်ပီႈဢၢႆႈ လႄႈ ဢဝ်လိူင်ႈထိုင်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ဝၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ - ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်း မၢႆ 2...

ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းဝႃႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၸႅၵ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈၽိတ်းပိူင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်း 50 ၵေႃႉ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈၽိတ်း ယွၼ်ႉၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၸႅၵ်ႇၶႅပ်းမႄး ၽိတ်းသေ ၶိုၼ်းလႆႈတွတ်ႈမႂ်ႇထႅင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12:10 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ တီႈႁူင်း တွတ်ႈၶႅပ်း ပွၵ်ႉပႃႇသၵ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈ ၶီႈလဵၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 5 မိုၼ်ႇပၢႆ ႁၢမ်းသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တႄႉယဝ်ႉ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 5 မိုၼ်ႇပၢႆ ႁၢမ်းသုၼ်ႇတွတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် လွင်ႈထုၵ်ႇႁၢမ်ႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် တႃႇတေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼႆႉၵေႃႈၵိုတ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 2 ဝၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉလႄႈ  ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်တင်းဝဵင်းဢၼ်ၺႃးႁၢမ်ႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းဢၼ်ႁၢမ်းသုၼ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမီးတင်းမူတ်း 55,283 ၵေႃႉ  ။...

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၶႂ်ႈတွတ်ႈၶႅပ်းလိူၵ်ႈတင်ႈၽူႈတႅၼ်း တႃႇၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး မီးၵၢင်ၸႂ်  ၶႂ်ႈတွတ်ႈၶႅပ်းလိူၵ်ႈၽူႈတႅၼ်း တႃႇၵႄႈလိတ်ႈၸွႆႈပၼ်ႁႃ၊ သေးလၢႆမွင်ၸႂ်ၸွမ်း လွင်ႈႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ လိူၵ်ႈတင်ႈ ယွၼ်ႉၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး 12 ဢိူင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူတ်းဝၢင်းပၼ်ၶိုၼ်း 3 ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်လႆႈပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁဵင်ပၢႆ ဢၢၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ  ဢၼ်ပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉ တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်  ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မီး   1,000 ပၢႆ ပဵၼ်သိုၵ်းၼႃႈမႂ်ႇလွၼ်ႉလွၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင် ယူႇသဝ်း ပွတ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ပူၼ်ႉ 90 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/9/2020 – 10/10/2020 ၼႆႉထႅမ်ၾွမ်ႊပိူင် 3 (က) သေ  ယိုၼ်ႈယွၼ်း...

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး 2 တပ်ႉသိုၵ်း ပႆႇတမ်းပိူင် တႃႇၵူၼ်းသိုၵ်းလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တင်းသွင်တပ်ႉ ယင်းပႆႇတမ်းဝၢင်းပိူင်ၵၢၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၽႂ်မၼ်း ၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လႄႈ သိုၵ်းတႆးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ တေပႆႇလႆႈ ႁပ်ႉ သုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၸိုင် ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ

(တၢင်းႁၼ်ထိုင်တႆး ၼႂ်းဝူင်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ) သဵင်ၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ် သႅင်ၵိုင်ႇမိူင်း ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇလိူၵ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းၵေႃႉလႂ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းသၽႃး ပႃႊလီႊမႅၼ်ႊ သေ ပဵၼ်ပၢၵ်ႇ ပဵၼ်သဵင် တၢင်ၵူၼ်းမိူင်း --- ယဝ်ႉၼႆႉ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မင်းၵွၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်/ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လူင်...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇၼပ်ႉမိုၼ်ႇ ၵႂႃႇယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇလိူၵ်ႈတင်ႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မီးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ သေတႃႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊပိူင် 15  မီးႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇၵူၺ်းၼႆ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တႃႇတွတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လၢတ်ႈ။ လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵႂႃႇထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊပိူင် 15 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16/7/2020 – 5/8/2020...

Latest news

- Advertisement -spot_img