Sunday, May 26, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်သိုၵ်း

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူႈၵေႃႉ တၵ်းတေလႆႈမေႃၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵၢင်လိူဝ်ၵျုၼ်ႊ 2018 ၼႆႉမႃး မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်၊ မွၵ်ႇမႂ်ႇ၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းပၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈသိုၵ်း ၼႆၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢထမ်မ တဵၵ်းၵဵပ်းသိုၵ်း - ၵူၺ်းၵႃႈ သင်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းမႃး တႄႉ တၵ်းတေလႆႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း 5...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ဝၼ်းတီႈ 16/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 11 တင်း သိုၵ်းၶၢင် တပ်ႉၵွင် 9 လႆႈပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ် တင်း ဝၢၼ်ႈတီႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ Kachinnews ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ “ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထူဝ်းႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးလႄႈ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မၢႆတွင်းဝၼ်းၶုၵ်းထူပ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း လူႉသဵင်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 27 ပီ

ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း(ႁွင်ႉ) ၸဝ်ႈမူဝ်ႁိူင်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 27 ပီၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/07/2018 ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း(ႁွင်ႉ) ၸဝ်ႈမူဝ်ႁိူင်း လူႉသဵင်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 27 ပီသေ ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၶုၵ်း ထူပ်းမၢႆတွင်း တီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း...

ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်ႇလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/07/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉ ယႅၵ်ႈၵၼ် ပဵၼ် 2 ၸုမ်းသေ ႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈသိုၵ်းRCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇယွမ်းႁဵင်လႆႈပၢႆႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်သေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႈႁဵင်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇ ၸွမ်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 12/07/2018 ၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပဵင်းသႃႇ၊ ၼႃးလွၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်း၊ ၽႃၸႃး၊ ၸၢမ်ပွင်ႇ၊...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသွင်ၸုမ်းႁႅၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် သၢမ်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ သိုပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းထႅင်ႈ၊ ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်မီးထုင်ႉၼၼ်ႉ တင်းသွင်ၸုမ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းတူဝ်ႈတၼ်း ဝႆႉႁင်းၽႂ်မၼ်း။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ပဵၼ် တပ်ႉမ 33 ၊ ၼႂ်းၼမ်ႉလၼ်ႈသမ်ႉမီးဝႆႉ တပ်ႉတိၼ်ဝႆး ၶလယ 17 (ဝၢၼ်ႈလီႈ) ၊ ၶလယ...

သိုၵ်းတႆး RCSS 6 ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ 10 ဝၼ်းပၢႆ ယင်းပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း

သိုၵ်းတႆး RCSS/SSA ဢၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သပ်းလႅင်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ် ၸီႉၼႄးဝႃႈ RCSS ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ ဢၼ်လႆႈ မၵ်းမၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/06/2018 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 114 တင်း ၶမယ...

ၽွင်း RCSS/SSA ၵႂႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်တီႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ၺႃးလေႃႇတိုၵ်းတၢင်းလင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင် 500 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ၽွင်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ငႃးသိုၵ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ မိူင်းၵိုင် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈ တဝ်လမ်းတိုၵ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းႁူဝ်ၶၢႆး၊ ႁၢမ်းငၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း 500 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈ ယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈ ဝိႁၢၼ်ၸၢၵ်ႈတေႃႇ၊ ဝိႁၢၼ်ၵုင်းမူင်ႈ ၼၼ်ႉ...

ၽွင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်ၵမ်းသၢမ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈလေႃႇ RCSS ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင်

ၽွင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈလေႃႇ တိုၵ်း ငႃးသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA  - ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ပီ 2018 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 9 ယၢမ်း 12...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် သွင်ၾၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝႃးတင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတဵင်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း သဵင်ၵွင်ႇဢမ်ႇယဵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 9/7/2018 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 569 ၵဵင်းတွင်း တႂ်ႈၵုမ်း ၵမ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 17 မိူင်းပၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း 90 ပၢႆၼၼ်ႉ...

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ လၢၵ်ႈၵွင်ႈၸၢတ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ - သႅၼ်ဝီ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢၵ်ႈၵွင်ႈၸၢတ်ႇ ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 09/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 2 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႃႈတႂ်ႈၸၵၶ 12 (ၵေႃႉၵရိတ်ႉ) ၶလရ 230 တင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉလဵဝ်ၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉလဵဝ်ၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း   မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတႆၢ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း    တၢင်ႉ ယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 20/06/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ထိုင် 2:30 မူင်းဝႆၢးဝၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 33 ဢဵၼ် ႁႅင်း မွၵ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢႆႉလၢႆႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆး

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် လႃႉဢူး ဢၼ်မႃးပုတ်ႈတႅၼ်းႁပ်ႉၵၢၼ် တၼ်းႁဵင်း ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ႁပ်ႉၵၢၼ်ၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ သၽႃးမိူင်းတႆး ဢၼ်ၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် လႃႉဢူး ၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇပဵၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁူမ်ႇ လူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆးၵေႃႉမႂ်ႇ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ လုမ်းသၽႃးမိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း...

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမိူင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် RCSS တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၼႂ်းဝၼ်းသုၵ်းၼႆႉ

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမိူင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် လုမ်းပွင်ၵၢၼ်လူင် RCSS/ SSA ဢၼ်လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်း ဢင်းၵၢၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ပႃႇႁဵဝ်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၼႂ်းဝၼ်းသုၵ်း တေထိုင်မႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 08/06/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ၊ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ/ ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်...

သိုၵ်းလွႆ တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ ထိုင် 1 မူင်းၶိုင်ႈဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလွႆ(တဢၢင်း) တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၾၢႆႇၼိူဝ် မၢၼ်ႈဢၢႆႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ(တဢၢင်း) ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း