Saturday, May 25, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈထမ်း(တႆးၶိုၼ်) ၶၢဝ်းမႆႈ

သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈထမ်း(တႆးၶိုၼ်) ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/03/2018 သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး (လိၵ်ႈတႆးၶိုၼ်/ လိၵ်ႈထမ်း/ လိၵ်ႈယူၼ်း) ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်ၼွင်မႃႉ ဢိူင်ႇဝတ်ႉသၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်း ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး...

RCSS ဢၢၼ်းၸတ်း ပၢင်ၵုမ် ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၼႂ်း 2-3 လိူၼ်ၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) မီးလွၵ်းၸုၵ်း၊ ယိူင်းဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး) ၼႂ်း 2-3 လိူၼ်၊ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႃႈၼႆႉ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 3 RCSS/SSA ၊ ဢၼ်ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း UPDJC...

ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ ၸိုင်ႈတႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ 8 တူၼ် ၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ဢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းမွပ်ႈယိုၼ်ႈ

ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ ၸိုင်ႈတႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈသင်ၶၸဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး 8 တူၼ် ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 03/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ 8 တူၼ် ။...

ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တင်းမိူင်းၶႄႇ 2 ၵေႃႉ လူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်း ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်း

သိုၵ်းဝႃႉ ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 1 ၵေႃႉ တင်း ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 1 ၵေႃႉ တေႃႇၼႃႈၵူၼ်းတင်းၼမ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 04/03/2018 ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 1 ၵေႃႉတင်း မိူင်းၶႄႇ 1 ၵေႃႉ။ ၶႃသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ၶၢတ်ႈၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ ၶႃႈႁႅမ်ၸဝ်ႈၵႃး...

လုမ်းတြႃး ပွႆႇတူဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၵုမ်းၶင်ၶွၵ်ႈ တီႈၵဵင်းတုင်

ၸၢႆးလူင် တင်း ၸၢႆးသိူဝ်လူင် ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉတီႈ ၶွၵ်ႈၵဵင်းတုင် ၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10:30 မူင်း ယူႇတီႈၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇတင်း ၾၢႆႇၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး 7 ၸုမ်း ႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ တၢင်းႁူႉ လွင်ႈၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး 7 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်း ပီႈၼွင်ႉတႆးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ တေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၽေး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၼၢင်းယိင်းတႆး ၵူဝ်လႆႈပဵၼ်ယိူဝ်ႇ ၺႃးပိူၼ်ႈပႅတ်ႉလႅၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 03/03/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းထိုင် 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ( ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းၶႄႇ) ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး...

လၢၼ်ႇၵဵပ်းငိုၼ်းတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တေပူတ်းပႅတ်ႈ လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉသဵင်ႈ

ၸုမ်းတင်ႈလၢၼ်ႇ (ၵဵတ်ႉ) ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တီႈႁူဝ်ၶူဝ်ၼမ်ႉတဵင်း ၼၼ်ႉႁပ်ႉပၢၵ်ႇပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဝႃႈ ပေႃးလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2018 သဵင်ႈ တေယူၵ်ႉလိူၵ်ႈ /ပူတ်းပႅတ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ ။ ဝၼ်းတီႈ 05/03/2018 လုင်းၽေႇတဵင်း ဢၼ်ၸၼ်ၵၼ်ႊထရႅၵ်ႊ တီႈၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ သေမႃးတင်ႈ လၢၼ်ႇ ၵဵပ်းငိုၼ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ပၼ်ၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ တီႈပၢင်ၵုမ် ဝၢင်းၽႅၼ်ၸႂ်ႉ ၸၢႆႇငိုၼ်းတွင်း 2018...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 06/03/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 42.52 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1335 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 210.52 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။ ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း...

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ႁူပ်ႉထူပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ႁၵ်ႉမိူင်းထႆး

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ ႁူပ်ႉထူပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ် မိူင်းတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁၵ်ႉမိူင်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 05/03/2018 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ၊ ဢွၼ်ဢဝ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း၊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ဢိၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသေ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈဢိူင်ႇပၢင်ယႃႈၾႅၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈသမုတ်ႇသႃၶွၼ်း ၸိုင်ႈထႆး။   သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး...

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 တေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ်မေႊ

ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပွၵ်ႈၵမ်း 4) ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်မေႊ ၸွမ်းၼင်ႇပၢင်ၵုမ် JICM ပွၵ်ႈၵမ်း 7 တႅပ်းတတ်းဝႆႉ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူၼမ်းၼႂ်း 3  RCSS/SSA ၊ ဢၼ်ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း UPDJC...

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်းၵေႃႉလဵဝ်

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်းမၢႆတွင်းဝၼ်းလွတ်ႈ လႅဝ်းလႄႈဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈပၵ်းပႃး ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၽူႈႁတ်းငၢၼ် 9 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 26/02/2018 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း တင်း ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈၶွတ်ႇ ၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊ တႃႇသွၵ်ႈႁႃပိုၼ်ႉတီႈ-တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈပၢင်ႇၸတ်းပွႆးဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်း တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း သႂ်ႇၸႂ်တေႃႇဝတ်းဝႂ်ဝႆးဝႆး

ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈထိုင်ပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်း ဢႃယုဝတ်းဝႂ် တေမူတ်းဝၼ်းတီႈ 31/03/2018 ၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၼႅတ်ႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ် မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/03/2018 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ပေႃႈ လဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းယိပ်းဝႂ်သီၶွင်ႇ၊ ဝႂ်ၸပ်းၵူႈ (ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းႁဵတ်းပၼ်) ဢၼ်ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တေမူတ်းဢႃယုဝၼ်းတီႈ...

ၵႃးတေႃႉမႆႉသူင်ႇၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းၶိုၼ်းလဵဝ် ႁေႃႈၽႃႇၺႃးပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းလႄႈ ပၢႆႉၶဝ်ႈဝတ်ႉတီႈၼမ်ႉၶမ်း 2 တီႈ

ၵႃး10 လေႃႉ တေႃႉတၢင်ႇမႆႉသၵ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ႁေႃးၽႃႇၺႃး ၽၵ်းတူၶဝ်ႈဝဵင်းလႄႈ ပၢႆႉဝတ်ႉ လူင်ၵေႃႇမိူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၽႃႇသွင်တီႈႁၢင်ႇၵၼ်ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း - ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ်။ ဝၼ်းတီႈ 03/03/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 3:45 မူင်း ၵႃးလူင် 10 လေႃႉ တေႃႉတၢင်ႇမႆႉသၵ်းလမ်း ၼိုင်ႈ လုၵ်ႉမိူင်းဝီး လတ်းၼမ်ႉၶမ်း သူင်ႇၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၾိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ်မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ 56 ပၢင်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၼ် ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တင်းမူတ်း မေႃသွၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 60 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 4-6/3/2018 ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉပၼ်မေႃသွၼ် တႃႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈပူင်သွၼ် တီႈပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ၽူႈထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယွၼ်ႉလိုမ်းၾႆးတဵၼ်းတႆႈဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်း

ၸဝ်ႈသၢင်ႇလိုမ်းၾႆးတဵၼ်းတႆႈဝႆႉၼ်ႂ်းၼွၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင် ဝတ်ႉလွႆ လင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၶူဝ်းၶွင်တင်းၼမ်လၢႆ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/02/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၾႆးမႆႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင် ဝတ်ႉလွႆ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ဝၼ်း/ ၵုင်းၸူင် ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း