Thursday, June 20, 2024

CATEGORY

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢႃယုဝတ်းဝႂ်တေမူတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈသႂ်ႇၸႂ်တေႃႇဝႆးဝႆး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၾၢၵ်ႇထိုင်ပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းယိပ်း ဝႂ်သီၶွင်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇထတ်းထွင်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း ႁဵတ်းမႃးပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း Passport သီလႅင်၊ သီၶဵဝ် ဢၼ်ဢႃယုတေမူတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31/03/2018 ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇၶပ်းၶိုင်ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်း ယၢမ်းမၵ်းမၼ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၸိူဝ်းဢၼ်ယိပ်းဝတ်းဝႂ်သီၶွင်ႇလႄႈ ဝႂ်ၸပ်းၵူႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း ႁဵတ်းပၼ် ဢၼ်ဢႃယုတေမူတ်း ဝၼ်းတီႈ 31/03/2018 ၼႆႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇတီႈတေႃႇဝႂ်...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး မိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး TNPCE သေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸိုဝ်ႈသဵင်

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ လၢႆမူႇၸုမ်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး သေ ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 3 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး...

မၢႆမီႈမႂ်ႇမိူင်းထႆး တေၵမ်ႉပၼ်လွင်ႈငၢႆႈလူမ် တေႃႇၼၢႆးၸၢင်ႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

မၢႆမီႈမႂ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး တေလူတ်းယွမ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇလႄႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လွင်ႈငၢႆႈလူမ် ပုၼ်ႈတႃႇၼၢႆးၸၢင်ႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈမၢႆမီႈ။ ၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်မိူင်းထႆး ၶျွင်ႉ 3 ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 07/03/2018 ၼၼ်ႉဝႃႈ- မၢႆမီႈယုၵ်းယၢင်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မူၼ်ႉမႄးၵႄႈၶႆမႂ်ႇၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း- 1.လွင်ႈၶၢႆႉၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ ၶၢႆႉပိုၼ်ႉတီႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈယွၼ်းဢၼုၺၢတ်ႈ(ၶႂၢင်ႉ) မိူၼ်မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ၊ ဢဝ်ၽိုၼ်မိူၼ်လိၵ်ႈလၢႆး/ဝတ်းဝႂ် ၸႅင်ႈလၢတ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူႉၸွမ်းၵူၺ်းၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ 2.ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၶဝ် (မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ဢၼ်လႆႈယူႇသဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်...

မိူင်းထႆးဢွၵ်ႇမၢႆမီႈမႂ်ႇ လူတ်းယွမ်းပၼ် တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း လွင်ႈၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ၸုမ်းၽွင်းလူင်မိူင်းထႆးပၢင်ၵုမ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈၶႆမၢႆမီႈ ယွၼ်ႇယၢၼ်းလူတ်းယွမ်းပၼ် တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း လွင်ႈၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၽိတ်းမၢႆမီႈ။ ပေႃးထုၵ်ႇမၢႆမီႈ ၶႂ်ႈယူႇလိုဝ်ႈသဝ်းတီႈလႂ်ၵေႃႈလႆႈ၊ ၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈလႂ်ၵေႃႈလႆႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/03/2018 ၸုမ်းၽွင်းလူင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈႁူင်းႁႅမ်း တုသိတ်ႇထႃးၼီး ဝဵင်းၶျႃႉဢမ်း ၸႄႈဝဵင်းၽဵတ်းၶျၿူးရီး။ ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ ၽွင်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သၼ်သိူၼ် ၵႅဝ်ႉၵမ်းၼိူတ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလုမ်းၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး...

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ႁူပ်ႉထူပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ႁၵ်ႉမိူင်းထႆး

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ ႁူပ်ႉထူပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ် မိူင်းတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁၵ်ႉမိူင်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 05/03/2018 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ၊ ဢွၼ်ဢဝ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း၊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ဢိၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသေ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈဢိူင်ႇပၢင်ယႃႈၾႅၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈသမုတ်ႇသႃၶွၼ်း ၸိုင်ႈထႆး။   သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း သႂ်ႇၸႂ်တေႃႇဝတ်းဝႂ်ဝႆးဝႆး

ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈထိုင်ပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်း ဢႃယုဝတ်းဝႂ် တေမူတ်းဝၼ်းတီႈ 31/03/2018 ၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၼႅတ်ႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ် မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/03/2018 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ပေႃႈ လဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းယိပ်းဝႂ်သီၶွင်ႇ၊ ဝႂ်ၸပ်းၵူႈ (ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းႁဵတ်းပၼ်) ဢၼ်ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တေမူတ်းဢႃယုဝၼ်းတီႈ...

တႆးႁဵတ်းၵၢၼ် ႁူင်းဢိတ်ႇၸေႈ ၺႃးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၸၼ်မိုဝ်း လႆႈတႅပ်းၶႅၼ်ၼိုင်ႈၶွၼ်

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး  ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁူင်းဢိတ်ႇလိၵ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၺႃးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇၸေႈ ၸၼ်ဢိတ်ႇ ပႃးမိုဝ်း  လႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈ ၶႅၼ်ၾၢႆႇၶႂႃ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/02/2018 ၸၢႆးသၢႆလိူၼ် ဢႃယု 32 ပီ  ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁူင်းဢိတ်ႇလိၵ်ႈ တီႈဢိူင်ႇၼွင်ပႃႇၶင်ႉဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၺႃးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈလုတ်ႇဢဝ်မိုဝ်း ၾၢႆႇၶႂႃၶဝ်ႈၵႂႃႇပႃးၼႂ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ thairath ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ -   ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၸွႆႈၵူၼ်းထူပ်းၽေး ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး 2 ၽူဝ်မေး ၺႃးၵႃးၽႃႇလူႉတၢႆတီႈ လမ်းပုၼ်း

တႆးလႃႈသဵဝ်ႈ 2 ၵေႃႉၽူဝ်မေးၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၺႃးၵႃးၽႃႇလူႉတၢႆ ၽွင်းတေၵႂႃႇဢႅဝ်ႇႁႃလၢၼ် တီႈဝဵင်းလမ်းပုၼ်း မိူင်းထႆး တွၼ်ႈၼိူဝ်။ ၸၢႆးယွၼ်း ဢႃယု 24 ပီ တင်းၼၢင်းၸၢမ်ႇ ဢႃယု 22 ပီ 2 ၵေႃႉၽူဝ်မေး ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁူင်းၵၢၼ်ထူဝ်ႇၽူး (ႁူင်းငၢၼ်းတဝ်ႉႁူႉ) တီႈဝဵင်းမႄႈဝၢင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ တေဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇႁႃလၢၼ်...

တႆးၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၺႃးလူတ်ႉၽႃႇတၢႆ

ၼၢင်းယိင်းတႆး သႅၼ်းဢႃယု 45 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇထုင်ႉၵေးသီး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး တွၼ်ႈၼိူဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ၺႃးၵႃးလူင် ၽႃႇသႂ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 25/02/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၼၢင်းပုၺ်ႉ ဢႃယု 45 ပီ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇယဝ်ႉသေ တေပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈႁွင်ႈယူႇသဝ်းၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃးသီ တီႈၵဵင်းမႆႇ တူၵ်းတိုၵ်းတၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢႃႇယု 35 ၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တႃးသီတီႈၵဵင်းမႆႇ မႄႈရိမ်းၼၼ့် ယၢတ်ႇတူၵ်းႁိူၼ်းတိုၵ်း သေ လူ့တၢႆၵႂႃႇ ၽွင်းႁပ်ႉယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ။ ဝၼ်းတီႈ 24/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:40 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးပၺ်ၺႃ ဢႃယု 35 လူႉသဵင်ႈတီႈႁူင်းယႃပႃႇငႄ့ “ၼၶွၼ်းၽိင်း” ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုတ်ႇတေႃႇဝတ်းဝႂ် ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းဝႂ်ဢႃယု တေမူတ်း 31 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင်ပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ၶၢမ်ႈမိူင်းဢၼ်ယိပ်းဝႆႉ ဝႂ်သီၶွင်ႇ တင်းၽၢတ်ႉသ် ပွတ်ႇ Passport သီၶဵဝ် CI ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တိုၵ်ႉႁဵတ်းပၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ။ ၸိူဝ်းဢၼ်ယိပ်း Passport သေၵႂႃႇႁဵတ်းဝတ်း သီၶွင်ႇလႄႈ သိုပ်ႇၶိုၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်း Passport သီလႅင်၊သီၶဵဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်ဝႂ်သီၶွင်ႇ ဢႃယုတေမူတ်းဝၼ်းတီႈ 31/03 /2018...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၼင်ႇၵၼ် ႁေႃႈလိုပ်ႈၵၼ်ၶၢႆႉႁိူၼ်းၶၢႆႉယေး

ဢွၼ်ႇၸၢႆးတႆး ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ယွၼ်ႉဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ၼိူဝ်ပေႃႈလဵင်ႉ ၵေႃႉၵဝ်ႇ တီႈၶဝ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈထုပ်ႉပေႃႉလႅဝ် ႁွင်ႈသဝ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပေႃႈလဵင်ႉၵဝ်ႇၶဝ်ၶိုၼ်း မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း တင်းၼမ်လၢႆ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ဢွၼ်ႇၸၢႆးတႆး ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈထုပ်ႉပေႃႉ ၶႅမ်ႉပၢင်...

ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ် မိူင်းထႆး ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်တေႃႇ/ၶၢႆႉဝတ်းဝႂ်ၸူးပပ်ႉ Passport ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် – ၸိူဝ်းဝႂ်တေမူတ်းဢႃယု 31 လိူၼ်ၼႃႈ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉ ဢွၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်/ လုၵ်ႈလဵင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇတေႃႇဝတ်းဝႂ် ႁႂ်ႈယဝ်ႉၵွၼ်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းမၵ်းမၼ်ႈ 31 မၢတ်ႊၶျ် ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၾၢၵ်ႇထိုင်ပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းယိပ်းဝႂ်သီၶွင်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇထတ်းထွင်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း ႁဵတ်းမႃးပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း Passport သီလႅင်၊ သီၶဵဝ် ဢၼ်ဢႃယုတေမူတ်းသဵင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31/03/2018 ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၶပ်းၶိုင်ၵၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းမၵ်းမၼ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ တႃႇယူတ်းယႃလုၵ်ႈလၢင်း

ဢွၼ်ႇၸၢႆးလုၵ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ထူပ်းၽေးဢုပၢတ်ႈ/ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ တၢင်းလူတ်ႉထိပ်ႇ၊ ပေႃႈမႄႈၶၢၼ်ၸႂ် ၵၢၼ်ငိုၼ်းၵႃႈယူတ်းယႃလႄႈ ပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတဝႆႉ၊ ပီႈၼွင်ႉၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်တင်းလၢႆ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းၸွႆႈထႅမ်လႆႈ။ ဢွၼ်ႇၸၢႆးလႃႉမွင်ႇ ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ၊ ဢၼ်ယူႇၸွမ်းပေႃႈမႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈမူႇဝၢၼ်ႈၽယၢၵ်ႉၼွႆႉ ဢိူင်ႇသၼ်ပႃႇပဝ်း ၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆးၼွႆႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ပၢႆးယူႇလီလူတ်းယွမ်း၊ ပဵၼ်တုၵ်ႉၶီႉတႃႉ တိၼ်ဢမ်ႇပႆလႆႈ၊ ၼွၼ်းၸႄႈၽႃႈဝႆႉယူႇ။ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၵႃႈယူတ်းယႃ။...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး မိူင်းထႆးၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉႁူႉ မႃးၸွႆႈၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ်တႆး 6000 ပၢႆ / ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး တင်းၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 27/01/2018 ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း ထူပ်းၽေးထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈသေႃၼေႃးၶေႃး สำนักงานกลางนักเรียนคริสเตียน (สนค.) မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းလႆႈႁူႉ ငဝ်းလၢႆးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း