Tuesday, June 25, 2024

ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်၊ပေႃႈလဵင်ႉ၊လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး/မၢၼ်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃႁႅင်းၵၢၼ်

Must read

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၊ၾၢႆႇလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉႁူပ်ႉ ဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ တႃႇၸွႆႈလူတ်းယွၼ်ႇလွင်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း။

ဝၼ်းတီႈ 18/12/2017 ဢိင်ၼိူဝ်ပဵၼ်ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလုမ်ႈၾႃႉသေ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်း ၵၢၼ်၊ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ် (NGO) တူဝ်တႅၼ်းပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉ (ၼၢႆးၸၢင်ႈ) တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၊ ၸုမ်း ILO ၊ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းၼႂ်း မိူင်းထႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ထူပ်းၵၼ် တီႈ မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး။

- Subscription -

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ ဢမ်ႊၼၢတ်ႊ ဢၼ်ႊမၢတ်ႊငၢမ်ႊ ၽူႈၸွႆႈၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႆႉလမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဝၢၼ်ႈမိူင်း တႄႉတႄႉမိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ၊ ၵၢၼ်သူၼ်၊ ၵၢၼ်ႁိူၼ်း၊ ၵၢၼ်ႁူင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပိုင်ႈဢိင် ႁႅင်းၵၢၼ် ။ ဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈႁူႉထိုင်ယူႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီး လွင်ႈငၢႆႈလူမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေၶတ်းၸႂ်ပၼ်ပႃးၸဵမ်လွင်ႈ ဝတ်းဝႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းသုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်၊ လွင်ႈဝတ်းဝႂ်၊ လွင်ႈၵႃႈႁႅင်းၸၼ်ႉတႅမ်ႇ၊ လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၊ လွင်ႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ (พรก) ပၼ်တၢမ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်တူၺ်း ဝတ်းဝႂ်တူဝ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈတေမူတ်းမိူဝ်ႈလႂ် တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် ယႃႇၸႂ်ယႂ်ႇၼၢႆးၼႃႈ(ပွႆးၸႃး) ပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉ ဝတ်းဝႂ်ႁဝ်းႁဝ်းလူဝ်ႇ သႂ်ႇၸႂ်ဝႆႉပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ ။ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ထွမ်ႇၶၢဝ်ႇလွင်ႈဝတ်းဝႂ်ယူႇတႃႇသေႇ ဝႃႈပီႈၼႃႈတေမႃးၼႆႉ တေမီးပၵ်းပိူင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ထႅင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ” ဝႃႈၼႆ ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၽူႈၸွႆႈပူၵ်းပွင် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းၼႆသေ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1990 ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ လုမ်ႈၾႃႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 18 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ပဵၼ်ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလုမ်ႈ ၾႃႉ (International Migrant Day ) ။ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်းလႆႈယူႇတႂ်ႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၸိုင်ႈမိူင်းလႂ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ။ မိူင်းၸိုင်ႈထႆးၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ်တီႈသုတ်းမိူင်းၼိုင်ႈ ။

Photo By mcot.net

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း