Tuesday, June 25, 2024

ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လႄႈႁႅင်းၵၢၼ်ႁူပ်ႉၵၼ် ႁႃတၢင်းၵႄႈပၼ်ႁႃ ဝတ်းဝႂ်လႄႈသုၼ်ႇလႆႈ

Must read

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ ပၼ်ႁႃႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 100 ပၢႆ ဢုပ်ႇဢူဝ်းပႃးလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်။

ဝၼ်းတီႈ 18 /12/2017 ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းၶူင်းၵၢၼ်ပၢႆးယူႇ လီလႄႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း Map Foundation ၊ ၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRDF ၊ ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ WSA ၊ ႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း MWF ၊ မူလ်ၼိထိ FES ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ မီးပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 100 ၵေႃႉပၢႆ။ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းႁေႃးၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ Uniserv CMU ၸိုင်ႈထႆး ။

- Subscription -

ၸၢႆးတီ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ MWF လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်မႃးႁဵတ်း ၵၢၼ်တီႈမိူင်းထႆးၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမိူင်းပိူၼ်ႈ ၊ ထူပ်း တၢင်းယၢပ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈလႆႈယူႇ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်းပေႃးၵႂႃႇၸၢႆႇငိုၼ်းတီႈလႂ် ပၼ် ငိုၼ်းၽႂ်ၵေႃႈ လူဝ်ႇယွၼ်းဝႆႉဝႂ်တိုတ်းငိုၼ်းဢမ်ႇၼၼ်ႉထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈဝႆႉၵူႈၵမ်းသေၵမ်း ပေႃးမီးသၢၵ်ႈ သေႇမၼ်းၸင်ႇ တေၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်လႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇၾၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်၊ ၾၢႆႇၵူတ်ႇ ထတ်းၵူၼ်း ၶဝ်ႈမိူင်း၊ ၾၢႆႇႁပ်ႉႁွင်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပီ 2017 ၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင်ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးလႄႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ ပႃးလွင်ႈၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ် ယွၼ်းဝီႊ သႃႊ တႃႇယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပၼ်ဝႂ်ၶိဝ်း(မၢႆၶဝ်ႈထႅဝ်) ၼမ်လိူဝ် 50 ၵေႃႉ ။ ႁႂ်ႈပၼ်လွင်ႈ ငၢႆႈလူမ်တွၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်၊ လွင်ႈၵႃႈႁႅင်းၸၼ်ႉတႅမ်ႇလႄႈ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်လႆႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႇထိုင် ဢႃယု60ပီ(ယၢမ်းလဵဝ်ပေႃးဢႃယုတဵမ်55ပီဢမ်ႇပၼ်သိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်)။

ႁႅင်းၵၢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၽူႈၸွႆႈပူၵ်းပွင် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းၼႆသေ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1990 ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ လုမ်ႈၾႃႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈဝၼ်းတီႈ 18 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ပဵၼ်ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလုမ်ႈ ၾႃႉ (International Migrant Day ) ။ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်းလႆႈယူႇတႂ်ႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၸိုင်ႈမိူင်းလႂ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ။ မိူင်းၸိုင်ႈထႆးၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ်တီႈသုတ်းမိူင်းၼိုင်ႈ ။

Photo MAP Radio

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း