Monday, June 17, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တူၵ်းလင်ၶႃး ႁူဝ်ၽတ်ႉၺႃးလိၼ် တၢႆထင်တီႈ

Must read

ၸၢႆးထုၼ်းၵႅၼ်ႇ ဢႃယု 26 ပီ ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၶိုၼ်ႈမႄးလင်ၶႃးႁူင်းၵၢၼ်ၶဝ် တၢင်းသုင် မွၵ်ႈ 3 ၸၼ်ႉသေ တူၵ်းလူင်းမႃး ႁူဝ်ၽတ်ႉၺႃးလိၼ်သေ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 09/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ၸၢႆးထုၼ်းၵႅၼ်ႇ(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးလၢဝ် ဢႃယု 26 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၽႃ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈလမ်းယႆး ဢိူင်ႇထႃႉၵႂၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းသႃရႃၽီး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇမႄးၵုမ်းလင်ၶႃးႁူင်းၸၢၵ်ႈႁူဝ်ႈသေ ဢဝ်ယၢတ်ႇတူၵ်းလူင်းမႃး ႁူဝ်ၽတ်ႉသႂ်ႇတီႈလိၼ် လူႉတၢႆထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈလဵင်ႉမၼ်းၸၢႆး ၸႂ်ႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လင်ၶႃး ႁူင်းၸၢၵ်ႈၶဝ်သေ မႄးၵုမ်းလင်ၶႃးပွင်ႇ။ ၽိူဝ်ႇ မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇတီႈၼိူဝ်ယဝ်ႉ တေပလၢတ်ႈႁႃႉ၊ မႆႉတၢင်းၼိူဝ်မၼ်းႁၵ်းႁႃႉၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ မၼ်းၸၢႆးတူၵ်း လူင်းမႃး။ တၢင်းသုင်မွၵ်ႈ ႁိူၼ်း 3 ၸၼ်ႉ။ ဢဝ်ႁူဝ်မၼ်းၸၢႆးၽတ်ႉၺႃးလိၼ်သေ ႁူဝ်တႅၵ်ႇလူႉတၢႆထင် တီႈၵမ်းလဵဝ်။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ပေႃႈလဵင်ႉ(ၼၢႆးၸၢင်ႈ) မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်ပၼ် ” ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆးဢဝ်ဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈတီႈမိူင်းထႆးၼႆႉ မၼ်းၸၢႆး ဢမ်ႇမီးပီႈၼွင်ႉလႄႈ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ယွၼ်းမွၵ်ႇထိုင်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵိၼ်ႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း ႁူမ်ႈၸွႆႈ ပၢင်မႃႇသႃႇ ပၢင်သွမ်း ၸၢႆးထုၼ်းၵႅၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၸၢႆးထုၼ်းၵႅၼ်ႇ(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးလၢဝ်ၼႆႉ တေလုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇပၼ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15/12/2017 ဝၼ်းသုၵ်း တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈသီႇယႅၵ်ႈသၼ်တီႇ ထမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးထုၼ်းၵႅၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းလၢႆးသႂ်ထွၼ်း၊ မႄႈပႃႈသႅင်ႁိူၼ်း မီးပီႈၼွင်ႉ 3 ၵေႃႉ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵေႃႉ လဵၵ်ႉသုတ်း၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၽႃ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ တိုၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်ႉမီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ် ၵပ်းတူဝ်သင်ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မၢႆၾၢင်(ဝႂ်ၵၢပ်းတူဝ်) တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

Photo By SaiOn Onelee

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း