Saturday, May 25, 2024

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးႁူမ်ႈၵၼ်လၢႆၾၢႆႇ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်တီႈၼၶွၼ်းပထူမ်

Must read

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁူင်းၵၢၼ် 2 တီႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတင်းၼမ်။

ဝၼ်းတီႈ 09/01/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး Naewna ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်း ၼၶွၼ်ႊပထူမ်ႊ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်တင်းပလိၵ်ႈ၊ သိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်း 30 ပၢႆၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်း တီႈႁူင်းၵၢၼ်ဢၼ်မီးတီႈဢိူင်ႇ သီသႃႊထွင်း ၸႄႈဝဵင်းၶျႆႊသီ ၸႄႈတွၼ်ႈၼၶွၼ်းပထူမ် ထူပ်းႁႅင်းၵၢၼ် 58ၵေႃႉ ထႆး 30ၵေႃႉ မၢၼ်ႈ 23 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်မႃးၸွမ်း (ၽူႈတိတ်းတၢမ်) 7 ၵေႃႉ ၊ လၢဝ်း 5ၵေႃႉ။ တီႉၺွပ်း ၼႂ်းတူတ်ႈတၢမ်ႇ တၢင်းၽိတ်း ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်ၼႄၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ။

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ်ႉၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇ သီသႃႊထွင်း ထတ်းႁၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် 26 ၵေႃႉ ထႆး 16ၵေႃႉ ၊ ၶႅမ်ႊၿေႃႊတီႊယိူဝ်ႊ 10 ၵေႃႉ ၼႂ်းတူတ်ႈတၢမ်ႇဢမ်ႇမီးဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈမီးဝႆႉၼသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸင်ႇတီႉၺွပ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇမၢႆမီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRDF လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူတ်ႇထတ်းၼၼ်ႉၶဝ်တေဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢွၵ်ႇႁိုဝ်ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈၵူတ်ႇထတ်းယွၼ်ႉမီးသေလွင်ႈလွင်ႈႁိုဝ် ။ တီႈၵဵင်းမႆႇၼႆႉ ပေႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းသေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်းၼႃ – မႂ်ငိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မၢႆမီႈဢၼ်ဢွၵ်ႇ မိူဝ်ႈ 2017 ၸိုင် တၢင်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၶေႃႈမုလ်းမႃးတီႈၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈလႆႈ။ ႁဝ်းၶႃႈတေဢဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်တင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇ ” ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 /12/2017 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ယိုၼ်ႈယွၼ်း တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ပလိၵ်ႈ၊ ၾၢႆႇၵူတ်ႇ ထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်း လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း၊တီႉၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မၢၼ်ႈ၊ လၢဝ်း ၊ ၶႅမ်ႊၿေႃႊ ၻီႊယိူဝ်ႊဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းထႆး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 30/06/2018။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း