Monday, June 17, 2024

ၵူၼ်းပွတ်းလၢႆးၶႃႈ ႁွတ်ႈၵဵင်းလၢဝ် ၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉလူၺ်ႈၶေႃႈႁႃ ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းယိင်း

Must read

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းပွတ်းလၢႆးၶႃႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉ တီႈမႄႈတႅင် ထုၵ်ႇၼႄးဝႃႈၶိုင် ၵၼ်ႉၸၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၼၢင်းယိင်း။

ဝၼ်းတီႈ 29/12/2017 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈတႅင် ႁူမ်ႈ ၵၼ်တီႉၺွပ်းတူဝ် ၸၢႆးထုၼ်း ထွင်းၻီး ဢႃယု 32 ပီ ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ ထုၵ်ႇၼႄးဝႃႈၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းသၢဝ်ၼူင်းၶလၢၼ်ႊ ဢႃယုမွၵ်ႈ 20 ပီၾၢႆႇၼၢင်းယိင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉလႄႈ ၺႃးၸၢႆးထုၼ်းလမ်း ၽၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း။ မၼ်းၸၢႆးပၢႆႈလႄႈၸင်ႇၺႃးတီႉတီႈမႄႈတႅင် ၵဵင်းမႆႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/12/2017 ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈတႅင်လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈဝႃႈ ၸၢႆးထုၼ်းၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းသၢဝ်ၼူင်းၶလၢၼ်ႊ ၼႂ်းဢိူင်ႇ မႄႈၼႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ပၢႆႈမႃးတၢင်းၵဵင်းမႆႇလႄႈ ၸင်ႇတီႉၺွပ်း လႆႈတီႈ မႄႈတႅင် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶၢဝ်ႇၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶတ်းၸႂ်တိတ်းတေႃႇ ပီႈၼွင်ႉၾၢႆႇၸၢႆးထုၼ်းယူႇၵေႃႈ ယင်းပႆႇလႆႈၶေႃႈယိုၼ်ႈယၼ်။

ယၢမ်းလဵဝ်ပလိၵ်ႈထႆးသူင်ႇ တူဝ်ၸၢႆးထုၼ်း ထွင်းၻီး ၵုမ်းၶင်ၼႂ်းႁူင်းပလိၵ်ႈ မႄႈတႅင် တေဢဝ်ၶိုၼ်ႈ လုမ်းတြႃးတႅပ်းတတ်း ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

Photo Chiang Mai News

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း