Saturday, June 22, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် မၢႆတွင်း ပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ရယွင်း ၵုင်းထဵပ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပေႃးတေမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်လႄႈ ယၢၼ်ၵႆယႃႈမဝ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 31/12/2017 မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ရယွင်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႅင်ႇမၢၵ်ႇၼင် တီႈၸႄႈ ဝဵင်းရယွင်း ၸိုင်ႈထႆး။ ၸုမ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် တင်းမူတ်းၶဝ်ႈၶႅင်ႇ 6 ၸုမ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈသူးရၢင်းဝလ်း တီႈၼိုင်ႈၵႂႃႇ ပဵၼ် ၸုမ်းသၢႆၵႄးပွၼ်၊ တီႈသွင်သမ်ႉ ပဵၼ် ၸုမ်းသၢႆလႅင်းမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ရယွင်း လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင် လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ပေႃးတေႁၢင်ႇၵႆယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ် ၵၼ်လႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း မိူဝ်းၼႃႈ တႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် လွင်ႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ၵၢၼ်သႃသၼႃ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်းၵႂႃႇတၢင်း ၼႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၶႅင်ႇမၢၵ်ႇၼင်ၼၼ်ႉ မီးပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း 300 ပၢႆ ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ရယွင်း ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၶႅင်ႇမၢၵ်ႇၼင်ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇၵၼ် ၵဵပ်းငိုၼ်းၵၼ် လႆႈ 1 မိုၼ်ႇပၢႆသေ တႃႇတေယိုၼ်ႈၸွႆႈထိုင် တီႈႁူင်းယႃ လွႆတႆးလႅင်း။ မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼႂ်းရယွင်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ လႆႈႁွမ်းငိုၼ်းၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈလွႆ တႆးလႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း