Monday, June 17, 2024

CATEGORY

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

ပလိၵ်ႈထႆးမႄႈသၢႆ တီႉလႆႈတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၵ်ႉတေႃႉယႃႈ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၵ်ႉတေႃႉယႃႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး တီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆၼိုင်ႈ မႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 03/04/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၵူတ်းထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၸၢႆးယီႈၵႅဝ်ႈ ဢႃယု 41 ပီ ယိုတ်းလႆႈ ယႃႈဢႆႊသ် 8 ထူင် ၼၵ်း 326 ၵရမ်ႊ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Maesai ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းဢႃယုဝႂ်တေမူတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ တႄႇၶိုင်ၵၢၼ်တေႃႇလႆႈယဝ်ႉ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇတူင်ႉၼိုင်မၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းယိပ်း Passport သီၵမ်ႇလႄႈ ဝႂ်  ႁဵတ်းၵၢၼ်သီသွမ်ႇဢၼ်ဢႃယု တေမူတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၼၼ်ႉ တႄႇၵႂႃႇၶိုင်ၵၢၼ် တေႃႇဝတ်းဝႂ်လႆႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တႄႇၼႂ်းလိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2018 ၼႆႉ ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRDF သပ်းၸႅင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈႁႅင်း ၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းယိပ်း Passport သီၵမ်ႇႁိုဝ်တၢင်ႇသီ ဢၼ်မီးဝႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ်သီသွမ်ႇ ဢၼ်ဢႃယုတေမူတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၼၼ်ႉ...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၽွင်းၵႂႃႇတေႃႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ၵၼ်

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတူၺ်းထိုင်လူလွမ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈတီႈသုၼ် ႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် (One Stop Service – OSS) ၵဵင်းမႆႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 31/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ထိုင် 7 မူင်း ၵၢင်ၶမ်ႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ လူလွမ်...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၶိုၼ်ႈပၼ်ၵႃႈၸၢင်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်း 308 ထိုင် 330 ၿၢတ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႃႈၸၢင်ႈၸၼ်ႉတႅမ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ႁပ်ႉၸၢင်ႈ  ၼိုင်ႈဝၼ်း 308ၿၢတ်ႇ ထိုင် 330 ၿၢတ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 01/04/2018 ၼႆႉၵႂႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး တေတႄႇၸႂ်ႉတိုဝ်းပၵ်းပိူင်ၵႃႈၸၢင်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်း 308 ထိုင် 330 ၿၢတ်ႇ ၵႂႃႇပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈ HRDF လၢတ်ႈဝႃႈ...

ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းတႆး ႁူမ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ႁၵ်ႉသႃလွင်ႈမူတ်းသႂ်

ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းတႆး ႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ ၸတ်းႁႃၵၢၼ် ၵဵင်းမႆႇၽွင်းၶၢဝ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် တိုၵ်းသူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ႁၵ်ႉသႃလွင်ႈမူတ်းသႂ်။ ဝၼ်းတီႈ 29/03/2018 ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵဵင်းမႆႇ လၢႆၸုမ်းပႃးၸဵမ်သုၼ်ႇတူဝ် ႁူမ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း 30 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် တီႈသုၼ် One stop Service ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၸၢႆးၸွမ်ၶိူဝ်း...

လူတ်ႉၵႃးတေႃႉသူင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈၾႆးမႆႈ ၵူၼ်းတၢႆ 20 ၵေႃႉ

လူတ်ႉၿတ်ႊသ် တေႃႉသူင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၵုင်းထဵပ်ႈ မႃးတေႃႇဝႂ်ဝီႊသႃႊ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ (ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ) ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တၢၵ်ႇ-မႄႈသွတ်ႇ၊ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 20 ၵေႃႉ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း 1 ၵေႃႉ၊ လွတ်ႈသၢႆၸႂ် 29 ၵေႃႉ။ ၽေးဢုပၢတ်ႈ ၾႆးမႆႈလူတ်ႉၵႃး/လူတ်ႉၿတ်ႊသ်သွင်ၸၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တီႈဢိူင်ႇမႄႈထေႃႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းတၢၵ်ႇ-မႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ။...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းတေႃႇဝတ်းဝႂ်ထႅင်ႈ 3 လိူၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်တေလႆႈဢဝ်ဝႂ်ၶိဝ်ႊ Queue ဝႆႉၵွၼ်ႇ 31လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းတေႃႇ ဝတ်းဝႂ်ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ထႅင်ႈ 3 လိူၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 27/03/2018 တီႈပၢင်ၵုမ်လူင် ၸုမ်းၽွင်းလူင် လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ မီးၶေႃႈလႆႈၸႂ် ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းတေႃႇဝတ်းဝႂ်ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ထႅင်ႈ 3 လိူၼ် တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 30/06/2018 ။ ဢၼ်ယိုတ်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သီၶွင်ႇသေ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းမႃး Passport သီၶဵဝ်၊ သီလႅင်လႄႈ ဢၼ်ယိပ်းဝႂ်သီၶွင်ႇ...

ၸုမ်းတႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းပႂ်ႉႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ၶဝ်ႈ၊ ၽၵ်း၊ ၼမ်ႉ၊ ၶဝ်ႈသဵၼ်ႈ၊ ၶဝ်ႈသွႆး  တၢင်းၵိၼ်သေၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းပႂ်ႉႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်တီႈ ၵဵင်းမႆႇ။ ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2018 မႃးၼႆႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး၊ သဵင်ထႅမ်ႁႅင်းမႂ်ႇ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ၊ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸုမ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူင်းတႆးၵေႃႈ ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်သေ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၽိုတ်ႉၵၼ်ပႂ်ႉတေႃႇဝတ်းဝႂ် လႅတ်ႇမႆႈလႆႈပႂ်ႉႁိုင် ၵမ်ႈၽွင်ႈပေႃးပဵၼ်လူမ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၵႂႃႇဢွၼ်ၵၼ်ၼင်ႈပႂ်ႉၼွၼ်းပႂ်ႉတေႃႇဝတ်းဝႂ် ၵူၼ်းၼမ်ၽိုတ်ႉၵၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈပဵၼ်လူမ်းလႆႈသူင်ႇတူဝ်ႁၵ်ႉသႃတီႈႁူင်းယႃ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထိုင်ပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်း ယိပ်းဝႂ်သီၶွင်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇထတ်းထွင်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း ႁဵတ်းမႃးပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း Passport သီလႅင်၊ သီၶဵဝ် ဢၼ်ဢႃယုတေမူတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31/03/2018 ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇၶပ်းၶိုင်ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်း ယၢမ်းမၵ်းမၼ်ႈ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် ၼိုင်ႈဝၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉလႄႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၺႃးပေႃႈလဵင်ႉယိုတ်းဝႆႉ ဝတ်းဝႂ် ထိုင်တီႈလႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းၵႄႈၶႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၺႃးပေႃႈလဵင်ႉယိုတ်းဝႆႉ ဝတ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ယွၼ်းၶိုၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇပၼ်လႄႈ ထိုင်တီႈလႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းၶိုၼ်ႈသၢၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉလႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 21/03/2018 ၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRDF ဢွၼ်ဢဝ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆး 6 ၵေႃႉ မိူၼ်  ၼင်ႇ ၸၢႆးသူၺ်ႇႁၢၼ်ႇ၊ ၸၢႆးသၢင်ႇလူႇ၊ ၸၢႆးလူႇ၊ ၼၢင်းၶမ်းဢွင်ႇ၊ ၼၢင်းၶမ်းၵျႃႇ၊ ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်းၶဝ် ၵႂႃႇတၢင်ႇ   ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၺႃးတႅင်း တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၽိတ်းမေႃးၵၼ်တင်းၵူၼ်းထႆးသေ ၺႃးတႅင်းလူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း1 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/03/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပၢင်း လႆႈတီႉၺွပ်းတူဝ် ၸၢႆးသူမ်ႊမ ၼတ်ႊ ၵုလ်ႊသၼ်ႊထယိူဝ်ႊ ဢႃယု 35 ပီ ၸၢဝ်းထႆး ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈ ၶျႆႊယၽုမ်ႊလူၺ်ႈ တၢင်းၽိတ်း...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၶိတ်ႇသဵၼ်ႈတၢႆဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းတႃႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၶိတ်ႇသဵၼ်ႈတၢႆ ၵၢၼ်ႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း။ ပေႃးပူၼ်ႉဝၼ်းဢၼ်တတ်းမၵ်းဝႆႉယဝ်ႉ ဝတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸိုင် တေတီႉၺွပ်းသူင်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Chiang mai news ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထိုင်ႁႅင်း ၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢႃယုဝတ်းဝႂ် တေမူတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31/03/2018 ၼႆႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈႁဵတ်းဝႆးဝႆး ပေႃးပူၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းယဝ်ႉ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ထူပ်းၽေးဢုပၢတ်ႈလူတ်ႉၵႃးပိၼ်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်း သမႃးၶူမ်းပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ၊ ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ (ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ) တၢင်းလူတ်ႉၵႃး လူႉသဵင်ႈမုၼ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/03/2018 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉယၢမ်း 4 မူင်းပၢႆ၊ ၸၢႆးလႅင်းဝၼ်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်း သမႃးၶူမ်းပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ၊ ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ တၢင်းလူတ်ႉၵႃး တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵဵင်းမႆႇ-လမ်းပၢင်း (ၶႃဢွၵ်ႇ) မူႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ် တႅင်းၵၼ် ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၺႃးမိတ်ႈတႅင်း ၵွင်းလင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ တူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Chiang Mai News ဝၼ်းတီႈ 14/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်ႈ ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး တႅင်းၵၼ် ပဵၼ်တီႈ ၼႃႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၵႃႊၾႄႊဝႃႊဝီႊ တီႈၵၢတ်ႇၶၢႆမွၵ်ႇ ၵၢတ်ႇလူင်ၵဵင်းမႆႇ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢႃယုဝတ်းဝႂ်တေမူတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈသႂ်ႇၸႂ်တေႃႇဝႆးဝႆး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၾၢၵ်ႇထိုင်ပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းယိပ်း ဝႂ်သီၶွင်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇထတ်းထွင်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း ႁဵတ်းမႃးပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း Passport သီလႅင်၊ သီၶဵဝ် ဢၼ်ဢႃယုတေမူတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31/03/2018 ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇၶပ်းၶိုင်ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်း ယၢမ်းမၵ်းမၼ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၸိူဝ်းဢၼ်ယိပ်းဝတ်းဝႂ်သီၶွင်ႇလႄႈ ဝႂ်ၸပ်းၵူႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း ႁဵတ်းပၼ် ဢၼ်ဢႃယုတေမူတ်း ဝၼ်းတီႈ 31/03/2018 ၼႆႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇတီႈတေႃႇဝႂ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း