Saturday, July 13, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ထူပ်းၽေးဢုပၢတ်ႈလူတ်ႉၵႃးပိၼ်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်း သမႃးၶူမ်းပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ၊ ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ (ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ) တၢင်းလူတ်ႉၵႃး လူႉသဵင်ႈမုၼ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး။

ၸၢႆးလႅင်းဝၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/03/2018 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉယၢမ်း 4 မူင်းပၢႆ၊ ၸၢႆးလႅင်းဝၼ်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်း သမႃးၶူမ်းပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ၊ ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ တၢင်းလူတ်ႉၵႃး တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵဵင်းမႆႇ-လမ်းပၢင်း (ၶႃဢွၵ်ႇ) မူႇ 2 ဢိူင်ႇၼွင်ၽိုင်ႈ (ႁိမ်းႁၢၼ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၿၢင်းၸၢၵ်ႇ) ၸႄႈဝဵင်းသႃရၽီးသေ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးလႅင်းဝၼ်းၼႆႉ ဢႃယု 29 ပီ၊ လူတ်ႉၵႃးဢၼ်မၼ်းႁေႃႈမႃးသေ ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လူတ်ႉလူင်တူဝ်ႊယူဝ်ႊၻႃႊ ဝီႊၵူဝ်ႊ သီလမ်၊ ပၢႆႉလူတ်ႉ (กช 8520 กรุงเทพ) ။ မၼ်းၸၢႆးႁေႃႈလူတ်ႉ မုင်ႈၼႃႈၸူးၵဵင်းမႆႇ၊ လူတ်ႉလႅၼ်ႈပုင်ႈတမ်သႂ်ႇၵုၼ်ၵၢင်တၢင်း၊ ၶၢမ်ႈၵုၼ်ၵၢင်တၢင်းသေ ၵႂႃႇၽႃႇသႂ်လူတ်ႉ 18 လေႃႉ ဢၼ်လႅၼ်ႈသူၼ်တၢင်းမႃး (လုၵ်ႉတၢင်းၵဵင်းမႆႇ ဢွၵ်ႇမႃး)၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူတ်ႉၵႃးပိၼ်ႈပဵၼ်လၢႆငူပ်ႉသေ လူင်းၶၢင်ႈတၢင်းၵႂႃႇ၊ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉလူင် ဢမ်ႇပဵၼ်သင်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸၢႆးလႅင်းဝၼ်းၼႆႉ တၢႆထင်တီႈၵိုၵ်းလူတ်ႉၵႃးမၼ်း- သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ၵဵင်းမႆႇၼိဝ်ႊသ် ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

Photo:chiang mai news

ယၢမ်းလဵဝ် ၸတ်းပၢင်ၸႃပၼ ႁႅၼ်းတၢၼ်းပၼ်ၸွမ်းၾိင်ႈထုင်းပုတ်ႉထသႃသၼႃဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉပႃႇတၢၼ်း ဢိူင်ႇပႃႇတၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ (ယူႇၾၢႆႇၶၢမ်ႈ လူဝ်းတတ်ႉ Lotus ၶမ်းတဵင်ႈ) ။ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်-ႁွပ်ႇႁူဝ်ၶဝ်ႈႁဵဝ်ႈ ဝၼ်းသုၵ်းတီႈ 23 ၼႃႈၼႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းသမႃးၶူမ်းပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး (ၵဵင်းမႆႇ) လၢတ်ႈဝႃႈ- “ၸၢႆးလႅင်းဝၼ်းၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းႁဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၼႂ်းၵွင်တိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ။ ဝၢႆးမႃးပီ 2017 ႁဝ်းမႃးၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်း သမႃးၶူမ်းပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး။ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် မၼ်းႁဵတ်းၶူးသွၼ်လိၵ်ႈတႆး လၢႆလၢႆတီႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇသွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈဝတ်ႉၻွၼ်းၸၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၽွင်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆးၵေႃႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတႅမ်ႈဝွၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ၊ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမေႃလၢတ်ႈမေႃၸႃ မေႃၶဝ်ႈမေႃဢွၵ်ႇပိူၼ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇ Tai TV Online ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ- ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၽူႈတၢႆ (ၸၢႆးလႅင်းဝၼ်း) လၢတ်ႈဝႃႈ- “ၶဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ငၢၼ်းတီႈပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝတ်ႉပႃႇၵူၺ်ႈ (ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ 2) ၸႄႈဝဵင်းသႃရၽီး၊ ၶႃတႃၼွၼ်းမႃးသွင်ၶိုၼ်း။ မၼ်းၸၢႆးပွၵ်ႈမႃးၵၢင်ၶိုၼ်း၊ ၸၢႆးလႅင်းဝၼ်း သမ်ႉပွၵ်ႈမႃးၵၢင်ၼႂ်၊ ႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးမႃးႁင်းၵူၺ်းသေ မႃးၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈၼႆႉ- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလႅင်းဝၼ်းၼႆႉ ပေႃႈၸိုဝ်ႈလုင်းၸၢႆးပီး၊ မႄႈၸိုဝ်ႈပႃႈထေး။ ယူႇဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈပွတ်းပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး လႆႈ 7 ပီ-ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း