Saturday, July 20, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢႃယုဝတ်းဝႂ်တေမူတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈသႂ်ႇၸႂ်တေႃႇဝႆးဝႆး

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၾၢၵ်ႇထိုင်ပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းယိပ်း ဝႂ်သီၶွင်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇထတ်းထွင်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း ႁဵတ်းမႃးပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း Passport သီလႅင်၊ သီၶဵဝ် ဢၼ်ဢႃယုတေမူတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31/03/2018 ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇၶပ်းၶိုင်ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်း ယၢမ်းမၵ်းမၼ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵႂႃႇပႂ်ႉႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် တီႈမိူင်းထႆးတီႈၼိုင်ႈ

ၸိူဝ်းဢၼ်ယိပ်းဝတ်းဝႂ်သီၶွင်ႇလႄႈ ဝႂ်ၸပ်းၵူႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း ႁဵတ်းပၼ် ဢၼ်ဢႃယုတေမူတ်း ဝၼ်းတီႈ 31/03/2018 ၼႆႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇတီႈတေႃႇဝႂ် သုၼ် One stop Service OSS ပိုၼ်ႉတီႈလႂ် ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႈ ၊ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်းပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း Passport သီၵမ်ႇ တင်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်သီသွမ်ႇ ဢႃယုတေမူတ်းၵွၼ်ႇဝၼ်းတီႈ 31/03/ 2018 ၼႆႉသမ်ႉ –
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းႁႂ်ႈၵႂႃႇယွၼ်းဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း လွင်ႈဝႃႈၵူၼ်းလႄႈ ၸိုဝ်ႈၼႂ်းပပ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉလဵဝ်ၵၼ်တီႈ  လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး၊ 2. ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီတီႈႁူင်းယႃ၊ 3. ၵႂႃႇဢဝ်ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း တီႈၸတ်း ႁႃၵၢၼ်၊ 4. ၵႂႃႇတေႃႇဝီႊသႃႊတီႈတေႃးမေႃး 5. ၵႂႃႇတေႃႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ် ပိုၼ်ႉတီႈလႂ် ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႈ။

- Subscription -
ၾၢင်ႁၢင်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵႂႃႇပႂ်ႉႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် တီႈမိူင်းထႆးတီႈၼိုင်ႈ

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈ HRDF လၢတ်ႈတီႈၸုမ်း ၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁူင်းယႃလၢႆတီႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး မိူၼ်ၼင်ႇႁူင်းယႃ ၼၶွၼ်ႊၽိင်း၊ သၼ်သၢႆး၊ လွႆသၵဵတ်း၊ မႄႈဝၢင်း၊ ႁၢင် ၻူင်ႊ၊ သၼ်ပႃႇတွင်ႊ၊ လွႆလေႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁူင်းယႃ ႁၢင်ၻူင်ႊ၊ လွႆလေႃႇ၊ သၼ်ပႃႇတွင်းတႄႉႁပ်ႉၵူတ်ႇ ပၼ်ပႃးၵူၼ်းၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈတၢင်ႇၸႄႈဝဵင်းသေ ၾၢႆႇမေႃယႃၶဝ် တေတႅမ်ႈမၢႆပၼ်ၼႂ်းဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း (ပရႃႊၵၼ်ႊ) ဝႃႈ ယူတ်းယႃတူဝ်လႆႈၼႂ်းႁူင်းယႃပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ႁဝ်းယူႇၸမ်ၼၼ်ႉ ” ဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵႂႃႇပႂ်ႉႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် တီႈမိူင်းထႆးတီႈၼိုင်ႈ

ၼၢင်းၶမ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၵႂႃႇတေႃႇဝတ်းဝႂ် လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၵႂႃႇႁဵတ်းဝတ်းၵေႃႈၵူၼ်းၼမ် လႆႈပႂ်ႉတင်းဝၼ်းတင်း ၶိုၼ်း ငိုၼ်းၵေႃႈသဵင်ႈၼမ် တုၵ်ႉၶၼႃႇၶႃႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶႃႈ ႁႃလၢႆးတၢင်း ၸွႆႈပၼ်ၵမ်ၸတႃၵူၼ်းတႆးႁဝ်းသေၵမ်းၶႃႈ ယူႇမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈတုၵ်ႉၶ မိူင်းထႆးၵေႃႈတုၵ်ႉၶၼႃႇၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ဝတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႆႉ မီးယူႇလၢႆသႅၼ်း ၊ၸိူဝ်းဢၼ်ယိပ်းပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း သီၶဵဝ်ဢမ်ႇၼၼ်သီလႅင်လႄႈဝႂ်သီၶွင်ႇ။ ပပ်ႉသီလႅင်၊ သီၶဵဝ်လႄႈဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သီသွမ်ႇ ။ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႂ်သီၶွင်ႇလႄႈ ပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်းသီၵမ်ႇ ၼၼ်ႉ တေလႆႈလၢႆႈပဵၼ် ပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်းသီလႅင် ဢမ်ႇၼၼ် သီၶဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

Credit Photo to – Sai On One Lee

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း