Thursday, February 9, 2023

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈထႆး ၺႃးတီႉပႃးယႃႈမဝ်းၵမ်

Must read

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီ့ၺွပ်းလႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်တဵမ် 35 ၵေႃ့ ဢိၵ်ႇပႃး ၼၢႆးၼႃႈ (ပွႆးသႃး) ၵူၼ်းထႆး 6 ၵေႃ့ တီႈလႅၼ်လိၼ် ထႆး – မၢၼ်ႈ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ် Dec ၽွင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပႂ့်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ တီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ ပရႃႊၵျုပ်ႇၶီႊရီႊၶၼ်ႊ တီႈ လႅၼ်လိၼ် ထႆး – မၢၼ်ႈ ၼၼ့် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်လူတ့်ၵၼ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ် 35 ၵေႃ့ ။ ၼႂ်းၼၼ့် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် 2 ၵီႊလူဝ်ၵရမ်ႊ တီႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵေႃ့ၼိုင်ႈၼႆ ဢူးမူဝ်းၵျဵဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းတူင့်ၼိုင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းငဝ်ႈဝႆ့တီႈ ဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ တွပ်ႇဝႆ့တီႈသိုဝ်ႇ VOA ၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇတီ့ၺွပ်းပႃး ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆ့ ဢမ်ႇသူႈမီး။ လွင်ႈၼႆ့ လႅပ်ႈပဵၼ် လွၵ်းလၢႆး ၼၢႆးၼႃႈ ပွႆးၸႃး ၵူၼ်းထႆး 6 ၵေႃ့ၼၼ့်သေ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 35 ၵေႃ့ တူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇ ထုၵ်ႇတီ့ၺွပ်းၵႂႃႇ။ ယွၼ့်ၼၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၼႆ့ ထုၵ်ႇလီၾၢင့်ႁႂ်ႈလီလီ ဢူးမူဝ်းၵျဵဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ထုၵ်ႇတီ့ၺွပ်းၼၼ့်ပဵၼ်ၸၢႆး 27 ၵေႃ့ လႄႈ ယိင်း 8 ၵေႃ့ ။ တႃႇၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၼႆ့ လႆႈပၼ်ငိုၼ်းထႆး 2 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ၊ ၸိူဝ်းၶဝ် လုၵ့်တီႈ တိူင်းယၢၼ်ႇၵုင်ႇလႄႈ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆ့မႃး လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ် Dec ၼႆ့ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်တဵမ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးယဝ့် ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီ့ၺွပ်း မီးမွၵ်ႈ 1600 ယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉတီႉလႆႈပႃး ၼၢႆးၼႃႈ ပွႆးၸႃး30 ၵေႃ့။ လိူဝ်ၼၼ့် ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီ့ၺွပ်းသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢမ်ႇပိုၼ်ၵေႃႈ မီးထႅင်ႈတင်းၼမ် ၸုမ်းပၵ်းတႃ ၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း