Saturday, July 20, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၺႃးပေႃႈလဵင်ႉယိုတ်းဝႆႉ ဝတ်းဝႂ် ထိုင်တီႈလႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းၵႄႈၶႆ

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၺႃးပေႃႈလဵင်ႉယိုတ်းဝႆႉ ဝတ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ယွၼ်းၶိုၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇပၼ်လႄႈ ထိုင်တီႈလႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းၶိုၼ်ႈသၢၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉလႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

 

ဝၼ်းတီႈ 21/03/2018 ၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRDF ဢွၼ်ဢဝ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆး 6 ၵေႃႉ မိူၼ်  ၼင်ႇ ၸၢႆးသူၺ်ႇႁၢၼ်ႇ၊ ၸၢႆးသၢင်ႇလူႇ၊ ၸၢႆးလူႇ၊ ၼၢင်းၶမ်းဢွင်ႇ၊ ၼၢင်းၶမ်းၵျႃႇ၊ ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်းၶဝ် ၵႂႃႇတၢင်ႇ   ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸွႆႈၵပ်းသိုပ်ႇႁႂ်ႈပေႃႈလဵင်ႉပၼ်ၶိုၼ်းဝတ်းဝႂ် ႁႅင်းၵၢၼ် ။

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈ HRDF လၢတ်ႈဝႃႈ- “ ဝတ်းဝႂ်ႁဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီမီးတီႈႁဝ်းၵူၺ်း ၽႂ်ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇတေယိုတ်းဢဝ်ဝႆႉလႆႈ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ သင်ထုၵ်ႇၺႃးပူၼ်ႉပႅၼ်၊ ဢမ်ႇလႆႈၵႃႈၸၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် လူဝ်ႇလႆႈမီးၸႂ်ႁတ်းႁတ်းႁၢၼ်ႁၢၼ်သေ တၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၽူႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၶဝ်မႃးၼႆႉ ၵႃႈႁႅင်းၸၼ်ႉတႅမ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ႁႅင်း ၵၢၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ လႆႈၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 200 ၿၢတ်ႇပၢႆၵူၺ်း၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၵၢၼ် ၵူၺ်းၵႃႈၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇပၼ်ဝတ်းဝႂ်ႁဝ်းလႄႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်မႃး ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈၸုမ်း HRDF ၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၵႂႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 ယဝ်ႉ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 22 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸင်ႇႁွင်ႉ ဢဝ်ပေႃႈလဵင်ႉမႃးပၼ်ဝတ်းဝႂ်ၼႆယဝ်ႉ။ ၾၢႆႇပေႃႈလဵင်ႉတႄႉလၢတ်ႈတီႈပလိၵ်ႈဝႃႈ “ ဢမ်ႇလႆႈယိုတ်း ၵဵပ်းဝႆႉပၼ်ၶဝ်ၵူၺ်း ” ဝႃႈၼႆ။

ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမိူင်းထႆး ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ သင်ၽႂ်ၵေႃႉလႂ် ဢမ်ႇၼၼ် ပေႃႈလဵင်ႉၼၢႆးၸၢင်ႈ ယိုတ်းဢဝ်ဝႆႉ ဝတ်းဝႂ်ႁႅင်း ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိုင် မီးတူတ်ႈတၢမ်ႇမႂ်ငိုၼ်း ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 100,000 ၿၢတ်ႇ တူၵ်းၶွၵ်ႈ 6 လိူၼ် တေႃႇႁႅင်းၵၢၼ် 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း