Saturday, July 20, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၺႃးတႅင်း တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၽိတ်းမေႃးၵၼ်တင်းၵူၼ်းထႆးသေ ၺႃးတႅင်းလူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း1 ၵေႃႉ။

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၺႃးတႅင်း တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ဝၼ်းတီႈ 21/03/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပၢင်း လႆႈတီႉၺွပ်းတူဝ် ၸၢႆးသူမ်ႊမ ၼတ်ႊ ၵုလ်ႊသၼ်ႊထယိူဝ်ႊ ဢႃယု 35 ပီ ၸၢဝ်းထႆး ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈ ၶျႆႊယၽုမ်ႊလူၺ်ႈ တၢင်းၽိတ်း တႅင်းၵူၼ်းတၢႆလႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ။

- Subscription -

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Chiang Mai News ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ- မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/03/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:45 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးထုၼ်းလူႇလႄႈၸၢႆးထုၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵိၼ်လဝ်ႈ ယူႇတီႈ ႁူင်းသဝ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ တီႈႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း သၢႆလမ်းပၢင်း – ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ ၽွင်းၼၼ်ႉၵူၼ်းၶၢင်ႈႁွင်ႈသွင်ၽူဝ်မေး ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈႁင်းၶဝ်ဝႃႈ ယႃႇသဵင်လင် ၼႆလႄႈ ၸင်ႇမီးလွင်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ် ထိုင်တီႈပေႃးတႅင်းၵၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈလူႉတၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသူမ်ႊမၼတ်ႊ လၢတ်ႈတီႈပလိၵ်ႈဝႃႈ – “ ဝၢႆးလင်ၶႃႈလႆႈတႅင်းၶဝ်တၢႆယဝ်ႉၵေႃႈၶႃႈလႆႈပၢႆႈ ။ ၵမ်းၼၼ်ႉၶႃႈၶိုၼ်းဝူၼ်ႉလီလီသေ ၸင်ႇတႅပ်းတတ်းမႃးမွပ်ႈတူဝ်တီႈပလိၵ်ႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၸင်ႇတီႉၺွပ်းတူဝ်မၼ်းၸၢႆးသေ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း