Saturday, July 13, 2024

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၶိတ်ႇသဵၼ်ႈတၢႆဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းတႃႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၶိတ်ႇသဵၼ်ႈတၢႆ ၵၢၼ်ႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း။ ပေႃးပူၼ်ႉဝၼ်းဢၼ်တတ်းမၵ်းဝႆႉယဝ်ႉ ဝတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸိုင် တေတီႉၺွပ်းသူင်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ – ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼွၼ်းပႂ်ႉတေႃႇဝတ်းဝႂ်

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Chiang mai news ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထိုင်ႁႅင်း ၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢႃယုဝတ်းဝႂ် တေမူတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31/03/2018 ၼႆႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈႁဵတ်းဝႆးဝႆး ပေႃးပူၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းယဝ်ႉ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇတေႃႇပၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼၢင်းၽွၼ်းပဝိၼ်း ဝိၶျိတ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းပိုတ်ႇဝႆႉ One stop Service : OSS (ႁဵတ်းတီႈလဵဝ်ၵၼ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈမူတ်း) ဢမ်ႇဝႃႈႁွင်ႈ ၵၢၼ်ၾၢႆႇတေႃးမေႃး၊ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ၊ ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၸမ်တေမူတ်းယဝ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၼႅတ်ႈမႃးႁဵတ်း ပေႃးပူၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းယဝ်ႉၸိုင် တေဢမ်ႇၶႂၢၵ်ႈပၼ်ထႅင်ႈယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ဝတ်းဝႂ်ၽႂ်တေမူတ်း 31 /03 /2018 ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၼႅတ်ႈမႃးႁဵတ်းသေၵမ်း ” ဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ – ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇၼွၼ်းပႂ်ႉတေႃႇဝတ်းဝႂ်

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇမၢႆမီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRDF လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်း ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵႂႃႇပႂ်ႉတၢင်းၶိုၼ်းတၢင်းဝၼ်း ၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူၺ်းလႄႈ ယွၼ်ႉဝႃႈႁဝ်းၵႂႃႇပႂ်ႉလၢႆမူင်းၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းပိူၼ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆ ပိူၼ်ႈၵေႃႈတေဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ်ႁဝ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၊ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ပေႃးတေၵႂႃႇတေႃႇဝီႊသႃႊၸိုင် တႅမ်ႈၵႂႃႇႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလႆႈပႂ်ႉႁိုင်  လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ယႃႇပိုင်ႈၼၢႆးၼႃႈ ယွၼ်ႉၼၢႆးၼႃႈမၢင်ၵေႃႉဢဝ်ဝတ်းႁဝ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇတေႃႇပၼ်၊ဢဝ်ဝတ်း ဝႂ် Passport ႁဝ်းႁၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ” ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်တေႃႇဝတ်းဝႂ်ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ပေႃးတေမီးလွင်ႈငၢႆႈလူမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRDF သေ ပၵ်းတႃတူၺ်းငဝ်းလၢႆးလႄႈ ႁႃလၢႆးတၢင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်းၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈလၢႆၾၢႆႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မီးဝႆႉဝႃႈ – သင်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉလႂ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိုင်ႈ မီးတူတ်ႈမႂ်ငိုၼ်း 5,000 – 50,000 ၿၢတ်ႇ ဝၢႆးၼၼ်ႉတေသူင်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်း၊ ပေႃႈလဵင်ႉ ၼၢႆးၸၢင်ႈသမ်ႉ သင် ၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိုင် မႂ်ငိုၼ်း 10,000 – 100,000 ၿၢတ်ႇ တေႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ သင်   ႁဵတ်းၽိတ်းယဝ်ႉႁဵတ်းၽိတ်းထႅင်ႈၸိုင်တေၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 1 ပီမႂ်ငိုၼ်း 50,000 – 200,000 ၿၢတ်ႇ၊ တေႃႇႁႅင်း ၵၢၼ် 1 ၵေႃႉလႄႈ တေဢမ်ႇလႆႈၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း