Sunday, July 14, 2024

ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ တၼ်းႁဵင်း

Must read

ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းထွၼ်တူဝ်ႇဢွၵ်ႇ ၸၼ်ႉတၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ဢူးဝိၼ်းမိၼ့် ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း

ဝၼ်းတီႈ 21/03/2018 ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၸၼ်ႉတၼ်းႁဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ယူႇတီႈဢူးတီႇၶုၼ်ႇမျၢတ်ႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပဵၼ်ၽူႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇပိၵ်ႉဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵူၼ်းမိူင်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵူၼ်းမိူင်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈဢူးတီႇၶုၼ်ႇမျၢတ်ႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢွင်ႈတီႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းပဝ်ႇဝႆႉ တေၶိုၼ်းလိူၵ်ႈၵူၼ်းမႃးတႅၼ်းတၢင်ၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈတီႈၼင်ႈ ၽူႈ တႅၼ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈမူၺ် တိူင်းတႃႈၵုင်ႈသေ ပေႉမႃး ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း တႄႇႁၢပ်ႉၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2016။

ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ပႃးၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၼႂ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႈၵေႃႈ ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလၢႆလၢႆဢၼ်ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ ၵေႃႈပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်တေမႃးတႅၼ်းတၢင်တီႈယူႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း