Tuesday, June 18, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးဢွၵ်ႇလိၵ်ႈယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယွၼ်ႇယၢၼ်းလွင်ႈၵူတ်ႇ ထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းထႆး။

ဝၼ်းတီႈ 27 /12/2017 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်း တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ပလိၵ်ႈ၊ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်း လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း၊တီႉၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မၢၼ်ႈ၊ လၢဝ်း ၊ ၶႅမ်ႊၿေႃႊၻီႊယိူဝ်ႊဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းထႆး။

- Subscription -

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRDF လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၶၢဝ်ႇဢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလီတွၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈၽွင်းပိူၼ်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ် ႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇလီဝႆႉမဝ်မၢင် ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၵူႈၵေႃႉ သေၵမ်း” ဝႃႈၼႆ။

ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ พรก ဢၼ်ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႂ်ငိုၼ်းဢၢၼ်ႇႁူဝ်သႅၼ်ၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸႂ်ႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/06/ 2017 သေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းတင်းၼမ်၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယွၼ်ႇယၢၼ်းလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းထိုင် 31/12/2017 ၵူၺ်းၵႃႈၵၢၼ်ၶပ်းၶိုင်ႁဵတ်းဝတ်း ဝႂ်ပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလႄႈ ၸင်ႇၶိုၼ်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်း လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းထိုင် 30/06/2018 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း